โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานทุกช่วงวัย 11 รายการ พร้อมหาความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น | สอบถามแล้ว 354 แพ็คเกจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานทุกช่วงวัย 11 รายการ พร้อมหาความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานทุกช่วงวัย 11 รายการ พร้อมหาความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
บางซื่อ | ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม | เช็กการทำงานพื้นฐานของอวัยวะภายใน ทั้งตับ ไต หัวใจ ปอด หาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ ความเสี่ยงของโรคเบาหวานจากระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด
ราคาสมาชิก
1,630.00 บาท
1,800.00 บาท
รับเงินคืน 9%
Hd installments cc icon
ซื้อแพ็กเกจรวม 3000 บาท
เพื่อรับสิทธิผ่อน 0% วันนี้

ราคาสมาชิกสำหรับผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้กับ HonestDocs หรือผู้ที่เป็นเพื่อนทางไลน์ @honestdocs (ไม่มีค่าสมัครสมาชิก)

ทำไมถึงควรตรวจ?

การตรวจสุขภาพ คือ การตรวจเช็คสุขภาพในขณะที่ผู้รับการตรวจยังรู้สึกสบายดี ไม่มีอาการหรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการตรวจนั้นแต่อย่างใด   

ทำไมต้องมีการตรวจสุขภาพ ?     

เพราะคนเราอาจมีโรค/ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ซ่อนอยู่ในตัว ซึ่งพบได้ในทุกกลุ่มวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยผู้สูงอายุ ความผิดปกติที่ซ่อนอยู่นี้จะไม่แสดงอาการในระยะแรกหรือระยะที่มีความรุนแรงน้อย ทำให้คนเหล่านี้ไม่ได้ไปรับการตรวจสุขภาพ และปล่อยไว้นานเข้า (ซึ่งอาจกินเวลาเป็นแรมปีหรือนับสิบๆ ปี) โรค/ภาวะเสี่ยงที่ซ่อนอยู่นั้นก็จะกลายเป็นโรคที่กำเริบหนักและเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงตามมาในที่สุด ดังนั้นการตรวจสุขภาพจึงทำเพื่อ         

1. ค้นหาโรคที่ซ่อนอยู่ในตัวโดยที่ยังไม่มีอาการผิดปกติให้เห็น ซึ่งถือว่าเป็น "ภัยเงียบ"เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง มะเร็งเต้านมในระยะแรก มะเร็งปากมดลูกในระยะแรก เป็นต้น ซึ่งตามหลักการรักษาแล้ว การตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะแรกหรือระยะที่มีความรุนแรงน้อย จะรักษาโรคได้ทัน ไม่ลุกลาม ลดภาวะแทรกซ้อน บางโรคอาจรักษาให้หายขาดได้                   

2. หาปัจจัยหรือพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค ซึ่งเจ้าตัวอาจไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหา เช่น กรรมพันธุ์ การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การขาดการออกกำลังกาย การมีอารมณ์เครียด ภาวะน้ำหนักเกินหรือลงพุง สภาพแวดล้อมหรือการทำงานที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย หรือความผิดปกติที่ซ่อนอยู่ในตัว (เช่น ความดันลูกตาสูงซึ่งทำให้เกิดโรคต้อหิน ไวรัสตับอักเสบบีในเลือดซึ่งทำให้เกิดโรคตับอักเสบเรื้อรังและมะเร็งตับ) 

เมื่อพบว่ามีปัจจัยหรือพฤติกรรมเสี่ยงอะไร หมอที่ตรวจก็จะให้การดูแลและให้คำแนะนำการปฎิบัติตัวป้องกันไม่ให้เกิดโรคตามมา ที่สำคัญผู้ที่มีภาวะเสี่ยงควรแจ้งให้แพทย์ทราบด้วย

แพ็กเกจนี้เหมาะกับใคร?

เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ที่ให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจนี้ครอบคลุมอะไรบ้าง?

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน 11 รายการ สำหรับทุกเพศ ทุกช่วงวัย ประกอบไปด้วย  

1.ตรวจดัชนีมวลกาย BMI 

2.ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ Physical examination 

3.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  FBS 

4.ตรวจการทำงานของไต  Cr, BUN 

5.ตรวจการทำงานของตับ SGOT 

6.ตรวจการทำงานของตับ SGPT 

7.ตรวจเก๊า  Uric acid 

8.ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL  

9.การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA 

10.เอ็กซเรย์ปอด Chest X-ray 

11.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG  

หมายเหตุ(ข้อยกเว้นและคำแนะนำเพิ่มเติม) 

-ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์, ค่าบริการโรงพยาบาล,คูปองอาหาร breakfast coupon และสมุดรายงานผล Health Check-up Book 

การเตรียมตัวก่อนตรวจ

-ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจสุขภาพ หากอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย                   

-งดอาหาร และเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)   

-งดดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากยา และแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางอย่าง                                                          

-ควรไปถึงโรงพยาบาลในช่วงเช้า เพื่อไม่ให้ร่างกายอิดโรยเกินไป เนื่องจากงดน้ำ และอาหารมาหลายชั่วโมงแล้ว   

-หากกำลังรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต สามารถรับประทานต่อได้ตามคำแนะนำของแพทย์ แต่ควรแจ้งให้แพทย์ หรือพยาบาลทราบก่อนการตรวจ    

-หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติสุขภาพด้านอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจ หรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย                                   

-ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับ แขน      

-ในวันตรวจ งดใส่เครื่องประดับต่างๆ ที่เป็นโลหะ / สุภาพสตรีงดใส่ชุดชั้นในที่เป็นโครงเหล็ก            

-สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรตรวจในช่วงก่อน และหลังมีประจำเดือน 7 วัน                                              -หากมีประจำเดือน ให้งดตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะและมีผลกระทบต่อผลการตรวจ    

-หากตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยการเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ควรหลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือน เพราะเต้านมจะมีความคัดตึง ควรตรวจหลังมีประจำเดือน                                          

-กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่องดตรวจเอกซเรย์

ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจ

ขึ้นอยู่กับคิวและจำนวนของลูกค้าที่มารับบริการ

วิธีรับผล

ฟังผลหลังการตรวจ และผลจะตามส่งให้หลังจากเข้ารับบริการ ประมาณ1-2 อาทิตย์ ตามที่อยู่ให้ไว้กับศูนย์ตรวจสุขภาพ

วิธีการใช้บริการคูปองแพ็กเกจ

  • เมื่อลูกค้าซื้อคูปองแล้วเราจะส่งคูปองให้ทางLINE ‘@honestdocs’
  • กรุณาจองก่อนล่วงหน้าผ่าน@honestdocs  โดยเราจะโทรจองคิวกับโรงพยาบาลสำหรับการตรวจให้  (หากผู้ป่วยต้องการเลื่อนนัดสามารถแจ้งกับทางโรงพยาบาลได้โดยตรง)
  • ในวันที่ใช้บริการลูกค้าสามารถโชว์คูปองในมือถือหรือพิมพ์คูปองไปก็ได้
  • ลูกค้าท่านสามารถใช้คูปองนี้ได้ครั้งเท่านั้น 
  • ชื่อที่ระบุในคูปองต้องตรงกับผู้มาใช้บริการแต่สามารถซื้อแล้วระบุชื่อผู้รับท่านอื่นเพื่อมอบเป็นของขวัญได้

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2540 ภายใต้การ
ดำเนินงานของบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) จวบจนครบรอบ 16 ปี ในการมุ่งมั่น
ให้บริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานสากล ยึดหลักบริการทางการแพทย์ได้มาตรฐานวิชาชีพ  ห้องพักและ
สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และที่สำคัญราคายุติธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมและความซื่อสัตย์ต่อ
วิชาชีพ พร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานด้านการบริการสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป ใส่ใจสภาพแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 950 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

เปิดทำการ ทุกวัน ทุกวัน 07.00-16.00 น

แผนที่ https://goo.gl/maps/ZxNxHUt3hwtczGte8

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 9

คำถามที่พบบ่อย

-รับบัตรเครดิต?    

ตอบ  ทางโรงพยาบาลรับบัตรเครดิต   

มีที่จอดรถ

ตอบ มีที่จอดรถ 

สามารถโอนถ่ายให้ผู้อื่น

ตอบ ระบุชื่อผู้เข้ารับการตรวจเท่านั้นและไม่สามารถเปลี่ยนให้ผู้อื่นได้

-ใช้ได้กับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ทุกสาขา? 

ตอบ ใช้ได้สาขาประชาชื่นเท่านั้น


ดูดีล ตรวจสุขภาพ อื่น
ภาษีเจริญ I ตรวจสุขภาพ Health Women (ECHO) 24 รายการ | ราคานี้ไม่รวม 1) ค่ายา 2) และค่ารักษาอื่นๆ I แต่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.แล้ว I ไม่จำกัดสิทธิในการซื้อ
ราคาสมาชิก
10,300.00 บาท
12,000.00 บาท
รับเงินคืน 14%
14 สาขาทั่วประเทศ | ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม | ตรวจสุขภาพวัยเกษียณ หาความเสี่ยงมะเร็งรังไข่ มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งตับ เช็กฮอร์โมน (มีการตรวจหาโรคหลอดเลือดหัวใจ)
ราคาสมาชิก
5,200.00 บาท
6,000.00 บาท
รับเงินคืน 13%
18 สาขาทั่วประเทศ | ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม | สำหรับผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้น ผู้หญิงวัยเกษียณที่ต้องการตรวจความเสี่ยงของโรคเมื่อใกล้ถึงวัยชรา
ราคาสมาชิก
3,491.50 บาท
3,990.00 บาท
รับเงินคืน 12%

ดูดีลสุขภาพอื่นจาก
พญาไท | ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าฟังผล | สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจหาสารภูมิแพ้จากอาหาร
ราคาสมาชิก
3,075.00 บาท
3,500.00 บาท
รับเงินคืน 12%
พญาไท | ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์ | สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจหาสารภูมิแพ้จากอาหารและอากาศ
ราคาสมาชิก
4,860.00 บาท
5,600.00 บาท
รับเงินคืน 13%
ราชเทวี | ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ เรียบร้อยแล้ว ไม่รวมค่าวัคซีนเข็มที่ 2 ถ้าเด็กยังไม่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาก่อน | สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 14 ปี
ราคาสมาชิก
721.50 บาท
790.00 บาท
รับเงินคืน 9%แอดมินคอยดูแลคุณทุกวัน มาคุยกันทางไลน์
ดูในแอป