Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
ภูมิแพ้

วัคซีนงูสวัดชนิดเชื้อเป็น (Zostavax®)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,677,145 คน

วัคซีนงูสวัดชนิดเชื้อเป็น (Zostavax®)

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ถือเป็นวัคซีนสำหรับ ส.ว. หรือผู้สูงวัยนะคะ เนื่องจากพบการเกิดโรคนี้มากขึ้นตามอายุ โดยเฉพาะเมื่อมีอายุมากกว่า 50 ปี อีกทั้งมักทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญแม้ว่าผื่นจะหายไปแล้ว ก็คือ Post-herpetic neuralgia (PHN) หรืออาการปวดปลายประสาทหลังจากเป็นงูสวัด ซึ่งพบได้บ่อยและรุนแรงกว่าวัยอื่น

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัดที่มีใช้ในประเทศไทยในปัจจุบัน (พฤศจิกายน 2561) มีเพียงยี่ห้อเดียว คือ Zostavax® ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็น หรือวัคซีนที่ทำมาจากเชื้อที่มีชีวิตแต่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์ลง และฉีดเพียง 1 เข็มเท่านั้น

โฆษณาจาก HonestDocs
เชื้อ HPV สาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูก

ฉีดวัคซีน ป้องกันไว้ก่อนเลยวันนี้ เริ่มต้นเพียง 3,185 เท่านั้น

Hpv35 internal ad

แนะนำให้ฉีดกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นช่วงอายุที่เกิดโรคนี้มากที่สุด โดยวัคซีนจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคงูสวัด ซึ่งทำให้มีแนวโน้ม PHN ลดลง และลดอาการปวดในผู้ที่ยังคงเป็นโรคงูสวัดหลังจากได้รับวัคซีนไปแล้ว (แต่ไม่มีการประเมินประสิทธิภาพของการป้องกันภาวะ PHN ในผู้ที่ฉีดวัคซีนก่อน 60 ปี)

รายการ

ช่วงอายุที่ฉีดวัคซีน

ภาพรวมที่อายุ 60 ปีขึ้นไป

50 – 59 ปี

60 – 69 ปี

โฆษณาจาก HonestDocs
เชื้อ HPV สาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูก

ฉีดวัคซีน ป้องกันไว้ก่อนเลยวันนี้ เริ่มต้นเพียง 3,185 เท่านั้น

Hpv35 internal ad

70 – 79 ปี

80 ปีขึ้นไป

การป้องกันโรคงูสวัด

70%

64%

41%

18%

51%

การป้องกันการเกิดภาวะ PHN

-

5%

55%

26%

39%

 อย่างไรก็ตาม วัคซีน Zostavax® มีผลป้องกันได้ในช่วง 4 ปีแรกหลังฉีดเท่านั้นนะคะ ส่วนประสิทธิภาพหลังจากนั้นยังไม่เสถียร และยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการฉีดกระตุ้นซ้ำอีกหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วค่ะ

 แม้ว่าบริษัทผู้ผลิตจะแนะนำว่าสามารถฉีด Zostavax® ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปได้ แต่จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การฉีดวัคซีนนี้ให้กับผู้ที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจะมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากกว่า

ดังนั้น คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2561 โดยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย รวมถึงคำแนะนำจากอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หรือ The Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) ของศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา (US CDC) จึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนนี้ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปค่ะ

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่