การนอน

คำศัพท์เพื่อเพิ่มเติมในคลังคำศัพท์เกี่ยวกับการนอนของคุณ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
คำศัพท์เพื่อเพิ่มเติมในคลังคำศัพท์เกี่ยวกับการนอนของคุณ

1. การนอนกัดฟัน (bruxism)

การนอนกัดฟันคือการกัดฟันหรือเคี้ยวฟันโดยไม่รู้ตัวและควบคุมไม่ได้ในขณะหลับ ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงที่มีความเครียด bruxism มาจากศัพท์ภาษากรีก “brychein” ซึ่งแปลว่าการกัดฟัน การนอนกัดฟันสามารถทำให้เกิดความเสียหายของฟัน อาการปวดกราม และปวดศีรษะได้

2. ภาวะผล็อยหลับ (cataplexy)

ภาวะผล็อยหลับคือการสูญเสียโทนของกล้ามเนื้อโดยฉับพลัน ซึ่งมักถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์ที่รุนแรง เช่น การหัวเราะ ความประหลาดใจ หรือความโกรธ ซึ่งทำให้เกิดการอ่อนแรงและอาจเป็นอัมพาตชั่วคราว บางครั้งก็ทำให้ฟุบลงไป ภาวะผล็อยหลับเป็นหนึ่งในสี่อาการสำคัญของโรคลมหลับ (narcolepsy)

3. นาฬิกาชีวภาพ (circadian)

จากความหมายในภาษาละติน “ประมาณหนึ่งวัน” นาฬิกาชีวภาพ (circadian) หมายถึง ปรากฏการณ์มากมาย (โดยเฉพาะจังหวะทางชีวภาพ-biological rhythms) ซึ่งมีความยาวประมาณ 24 ชั่วโมง และอาจใช้ในการอ้างอิงถึงโรคทางการนอนหลับที่เกี่ยวข้องกับนาฬิกาชีวภาพ (circadian rhythm sleep disorders)

4. ปัสสาวะรดที่นอน (enuresis)

Enuresis หรือที่เป็นที่รู้จักกันมากกว่าในชื่อ bedwetting คือการปัสสาวะโดยที่ควบคุมไม่ได้ (มักเป็นในช่วงหลับลึก) ซึ่งเกิดขึ้นเลยวัยที่ควรจะควบคุมการปัสสาวะได้แล้ว มักพบในเด็ก

5. ฮิปโปแคมปัส (hippocampus)

ฮิปโปแคมปัสอยู่ในส่วนลึกของสมองส่วนเทมโพรัล (temporal lobe ) โดยเป็นโครงสร้างรูปม้าน้ำ ที่ควบคุมการทำงานที่สำคัญหลายอย่างของสมอง รวมถึงอารมณ์และการเรียนรู้ และยังมีความสำคัญต่อการประมวลความจำระหว่างการนอนหลับอีกด้วย

6. การหายใจแผ่วขณะหลับ (hypopnea)

ภาวะดังกล่าวหมายถึงการหายใจตื้น ๆ หรือการลดลงของการไหลของอากาศที่เกิดขึ้นขณะหลับ และเป็นอยู่อย่างน้อย 10 วินาที ภาวะนี้มีความรุนแรงน้อยกว่าการหยุดหายใจขณะหลับ (apnea) ซึ่งหมายถึงการที่ไม่มีอากาศไหลเวียนเลย ภาวะหายใจแผ่วอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการปิดกั้นเป็นบางส่วนของทางเดินอากาศส่วนบนได้ด้วย

7. อาการเมาเวลา (jet lag)

อาการเมาเวลาเป็นภาวะชั่วคราวที่เกิดขึ้นจากการเดินทางข้ามเขตเวลาหลาย ๆ เขตอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการเดินทางด้วยเครื่องบิน และทำให้ผู้ได้รับผลกระทบมีความรู้สึกเหนื่อยอ่อน นอนไม่หลับ คลื่นไส้ หรืออาการอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่นาฬิกาชีวภาพไม่สอดคล้องกับเวลาในท้องถิ่น

8. ลิ้นใหญ่ (macroglossia)

ภาวะนี้หมายถึงการที่ลิ้นใหญ่ผิดปกติซึ่งอาจปิดกั้นทางเดินอากาศ และทำให้เกิดการหยุดหายใจขณะหลับได้ สำหรับเด็ก ภาวะนี้อาจมีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการดาวน์ (Down’s syndrome) โรค glycogen storage disease หรือภาวะไทรอยด์ต่ำตั้งแต่กำเนิด (congenital hypothyroidism)

9. การวูบหลับช่วงสั้น ๆ (microsleep)

ภาวะดังกล่าวคือการหลับไปเป็นช่วงสั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นเพียงไม่ถึงวินาทีจนถึงสิบวินาที ซึ่งมักเกิดในคนง่วงนอนที่พยายามจะตื่นอยู่ ช่วงเวลาดังกล่าวนี้ควบคุมไม่ได้ และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์หรือเครื่องจักรได้

10. ภาวะนอนละเมอ (parasomnia)

ภาวะนอนละเมอเป็นความผิดปกติทางการนอน โดยมีพฤติกรรมช่วงหลับที่ผิดปกติ คำนี้มาจากภาษาละติน และหมายความถึง “แถว ๆ การหลับ” ภาวะนอนละเมอจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ซับซ้อน ไม่มีจุดประสงค์ชัดเจนและพฤติกรรมที่จูงใจ ซึ่งอาจรวมถึงการกลัวขณะหลับ (sleep terror) การเดินขณะหลับ การกินขณะหลับ การมีเพศสัมพันธ์ขณะหลับ โรค rapid eye movement behavior disorder หรือพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงใด ๆ ก็ตามขณะที่คนคนนั้นยังหลับอยู่

11. pavor nocturnus

ภาวะดังกล่าวคือการรบกวนทางอารมณ์เป็นช่วง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะหลับ และมักพบในเด็กเล็ก ช่วงเวลาดังกล่าวมักมีทั้งการกรีดร้อง การครวญ การหายใจเฮือก การตื่นกลัวและวิตกกังวล ซึ่งต่างจากฝันร้ายตรงที่ช่วงเวลาดังกล่าวเกิดขึ้นในระยะ non-REM หรือช่วงที่มีคลื่นการนอนหลับเป็นแบบ slow wave ภาวะดังกล่าวจัดเป็นหนึ่งในกลุ่มการละเมอ และผู้ที่มีภาวะนี้จะไม่มีสติรู้ตัวเต็มที่ และมักจะจำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับช่วงเวลาดังกล่าวเมื่อตื่นในตอนเช้า

12. คางหด (retrognathia)

คางหด คือ มีขากรรไกรเล็กหรือหด (ไม่ว่าจะเป็นขากรรไกรบน-maxilla หรือขากรรไกรล่าง-mandible) ซึ่งอาจเป็นปัจจัยต่อการเกิดการปิดกั้นของทางเดินหายใจและอาจนำไปสู่ภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้ ซึ่งบางครั้งการผ่าตัดเพื่อทำให้กรามยื่นมาข้างหน้าก็อาจช่วยแก้ไขได้

13. โครงสร้างการนอนหลับ (sleep architecture)

โครงสร้างการนอนหลับ ประกอบไปด้วยวงจรของระยะการนอนหลับชนิด Non REM และ REM โดยสามารถสรุปได้ด้วยกราฟที่เรียกว่า hypnogram

14. somniloquy

ภาวะดังกล่าวคือพฤติกรรมการพูดในขณะหลับ

15. Zeitgeber

มาจากภาษาเยอรมันว่า “ผู้ให้เวลา” คำนี้หมายถึงปัจจัยภายนอกใด ๆ ที่สามารถทำให้เกิดการตั้งระบบการควบคุมเวลาในสิ่งมีชีวิตใหม่ ในมนุษย์ วงจรนาฬิกาชีวิตดังกล่าวอยู่ที่ suprachiasmatic nucleus ใน hypothalamus ของสมอง ซึ่งได้รับผลกระทบจาก zeitgeber  โดยจะมีรูปแบบเป็นช่วง สิ่งกระตุ้นดังกล่าวที่รุนแรงที่สุดคือรูปแบบของแสงและความมืดตามธรรมชาติ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่