การสร้างวินัยให้เด็ก

ทำไมการฝึกระเบียบวินัยให้ลูกนั้นจึงเป็น เรื่องที่สำคัญ

การฝึกระเบียบวินัยจะสอนให้เด็กเป็นผู้ใ หญ่ที่มีความรับผิดชอบได้อย่างไร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
ทำไมการฝึกระเบียบวินัยให้ลูกนั้นจึงเป็น  เรื่องที่สำคัญ

การฝึกระเบียบวินัยให้กับเด็กนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับสุขภาพทั้งทางกายและใจมีหลายวิธีที่สามารถนำมาใช้ฝึกระเบียบวินัยให้กับลูกได้ และพ่อแม่ก็สามารถเลือกวิธีการที่หลากหลายเพื่อช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้และเติบโตขึ้น ระเบียบวินัยนั้นจะทำให้เด็กพัฒนาทักษะที่จำเป็นของชีวิตทั้ง 6ด้านเพื่อที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี

บางครั้งพ่อแม่อาจรู้สึกผิดหรือกังวลว่าลูกอาจโมโหหากพ่อแม่ฝึกระเบียบวินัยให้กับพวกเขาโชคร้ายที่หากไม่ฝึกระเบียบวินัยตามช่วงอายุที่เหมาะสมแล้วละก็ เด็กก็จะไม่มีทักษะที่พวกเขาจำเป็นต้องมีเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้นการเป็นพ่อแม่จึงเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าการเป็นเพื่อนของลูก หน้าที่ของพ่อแม่นั้นไม่ได้อยู่ที่การทำให้ลูกมีช่วงเวลาในวัยเด็กที่มีความสุขแต่พ่อแม่ที่ประสบความสำเร็จนั้นควรมีความมั่นใจว่าลูกของพวกเขาจะพร้อมสำหรับการเป็นผู้ใหญ่ เมื่อเด็กมีระเบียบวินัยเพิ่มมากขึ้นพวกเขาก็จะเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ

ระเบียบวินัยช่วยให้เด็กสามารถจัดการกับความวิตกกังวลได้เชื่อหรือไม่

เด็กๆ ไม่ต้องการมีอำนาจเหนือคุณพวกเขาเพียงแต่ต้องการทดสอบขีดจำกัด ของคุณว่าคุณสามารถปกป้องพวกเขาได้หรือไม่ เมื่อพ่อแม่ได้ให้ผลตอบกลับทั้งในแง่บวกหรือแง่ลบก็ตามล้วนแต่จะช่วยให้เด็กโตขึ้นและได้เรียนรู้เด็กที่มีพ่อแม่ที่ยอมพวกเขานั้นบางครั้งอาจรู้สึกวิตกกังวลได้ เนื่องจากพวกเขาต้องเป็นคนจัดการกับการตัดสินใจทั้งหมด เด็ก ๆ รู้ว่าพวกเขาไม่สามารถเลือกการตัดสินใจที่เหมาะสมได้และต้องการเรียนรู้จากผู้ใหญ่

การไม่ได้รับการอบรมและความช่วยเหลือจะทำให้พวกเขารู้สึกวิตกกังวลอย่างมาก

การฝึกระเบียบวินัยจะสอนวิธีการตัดสินใจที่เหมาะสม การฝึกระเบียบวินัยที่เหมาะสมนั้นจะสอนให้เด็กเรียนรู้วิธีการเลือกที่เหมาะสมตัวอย่างเช่น เมื่อพวกเขาถูกงดการขี่จักรยานเนื่องจากขี่จักรยานไปที่ถนน พวกเขาก็จะเรียนรู้ว่าครั้งต่อไปจะต้องเลือกขี่จักรยานบนเส้นทางที่ปลอดภัยกว่านี้ การฝึกระเบียบวินัยที่ดีนั้นจะทำให้เด็กมีโอกาสได้คิดทบทวนเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวเองและหาทางเลือกอื่นในการแก้ปัญหา

เด็กต้องการการเรียนรู้ทักษะในการแก้ปัญหาเพื่อให้พวกเขาสามารถคิดภาพผลที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากการเลือกของพวกเขาได้ การแยกแยะระหว่างผลของการกระทำกับการลงโทษนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อเด็กได้รับการฝึกระเบียบวินัยจากการเรียนรู้จากผลที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมพวกเขาก็จะเรียนรู้จากความผิดพลาด แต่การลงโทษนั้นจะสอนว่าพ่อแม่เป็นคนใจร้ายหรือสอนให้พวกเขาเรียนรู้วิธีที่จะทำให้ไม่ถูกจับได้หากทำผิด

การฝึกระเบียบวินัยสอนให้เด็กสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง

การฝึกระเบียบวินัยจะช่วยให้เด็กเรียนรู้วิธีการจัดการกับอารมณ์ของตัวเอง ในแง่บวก ตัวอย่างเช่น เมื่อเด็กถูก time out หลังจากตีน้องชายพวกเขาก็จะเรียนรู้ทักษะที่จะช่วยให้พวกเขาจัดการกับอารมณ์โกรธได้ในอนาคตเป้าหมายก็คือให้พวกเขาสามารถจัดการกับอารมณ์ด้วยตนเองในระหว่างที่ถูก time out อีกวิธีหนึ่งในการฝึกระเบียบวินัยก็คือการให้คำชม วิธีนี้สามารถสอนให้เด็กจัดการกับอารมณ์ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพูดว่า“ลูกพยายามหนักมากในการสร้างตึกนี้แม้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากก็ตาม ขอให้ลูกพยายามทำงานดี ๆ เช่นนี้ต่อไป” ก็จะช่วยกระตุ้นให้พวกเขาอดทนต่อความหงุดหงิดและพยายามต่อไปโดยไม่ล้มเลิกไปเสียก่อน

การไม่สนใจนั้นก็เป็นวิธีที่ดีในการสอนเด็กให้จัดการกับความหงุดหงิดของเขาเช่นกัน เมื่อพ่อแม่เมินเฉยต่อพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจของพวกเขา เด็ก ๆ ก็จะเรียนรู้ว่านี่ไม่ใช่วิธีที่ดีในการที่พวกเขาจะได้ในสิ่งที่ต้องการการเมินเฉยพฤติกรรมอื่น ๆ เช่น การร้องไห้นั้นก็ยังแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจเหล่านี้ไม่ประสบความสำเร็จและพวกเขาต้องหาวิธีอื่นมาจัดการกับความต้องการของตัวเองเมื่อรู้สึกหงุดหงิด

การฝึกระเบียบวินัยทำให้เด็ก ๆ ปลอดภัย

เป้าหมายสูงสุดของการฝึกระเบียบวินัยควรจะเป็นการทำให้เด็ก ๆ ปลอดภัยนี่รวมถึงเรื่องความปลอดภัยหลัก ๆ เช่นการมองทั้ง 2 ฝั่งของถนนก่อนข้าม และควรมีผลของการกระทำตามมาให้พวกเขาได้เรียนรู้เวลาที่พวกเขาไม่ทำตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม การฝึกระเบียบวินัยยังช่วยป้องกันความเสี่ยงทางสุขภาพอื่น ๆ เช่น การป้องกันภาวะอ้วนหากคุณให้ลูกรับประทานทุกอย่างที่พวกเขาต้องการตลอดเวลาก็จะทำให้มีความเสี่ยงต่อปัญหาทางสุขภาพได้เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถเลือกอาหาร ที่ดีต่อสุขภาพได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งคำแนะนำของผู้ใหญ่ เมื่อพ่อแม่เป็นผู้จัดการการฝึกและบอกเด็กเกี่ยวกับเหตุผลของกฎต่าง ๆจะช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์ ถึงปัญหาแต่ละข้อ ตัวอย่างเช่นแทนที่จะพูดว่า “เข้านอนเดี๋ยวนี้” เมื่อลูกของคุณกระโดดอยู่บนเตียง คุณอาจจะบอกให้พวกเขารู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นไม่ปลอดภัยและพวกเขาอาจได้รับอันตรายได้นี่จะสอนให้พวกเขามองหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์อื่น ๆ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่