สุขภาพจิต

แนวคิดเรื่องการฟื้นฟูคืออะไร

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
แนวคิดเรื่องการฟื้นฟูคืออะไร

แนวคิดเรื่องการฟื้นฟูเป็นการดูแลสุขภาพทางจิตแบบองค์รวมโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง แนวคิดนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และกำลังกลายเป็นมาตรฐานของการดูแลสุขภาพทางจิต

แนวคิดนี้มีรากฐานมาจากความคิดสองประการที่ไม่ซับซ้อน คือ 1. การฟื้นฟูสภาวะทางจิตนั้นเป็นไปได้ และ 2. การฟื้นตัวที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดนั้นต้องให้ผู้ป่วยเป็นผู้นำ

หากคุณกำลังได้รับการบริการทางสุขภาพจิต หรือมีคนที่รักมีสภาวะทางสุขภาพจิต การรู้พื้นฐานของแนวคิดนี้สามารถช่วยให้คุณแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดได้

ขอบเขตคร่าว ๆ ของแนวคิดนี้จะทำให้คุณสื่อสารได้สอดคล้องกับผู้ให้การดูแล เมื่อคุณจะบรรยายความเห็นของคุณในเรื่องการบริการ ข้อมูลของคุณอาจมีค่าอย่างประเมินไม่ได้ในการช่วยให้ผู้ให้บริการทางสุขภาพจิตหันมาเห็นคุณค่าของแนวคิดนี้มากขึ้น

 

การฟื้นตัวนั้นเป็นไปได้

ตามชื่อของแนวคิดนี้ หลักการคือความเชื่อที่ว่าคนสามารถฟื้นตัวจากความป่วยไข้ทางจิตใจและกลับมามีชีวิตที่สมบูรณ์และน่าพึงพอใจได้ แพทย์หลายคนเชื่อว่าผู้ป่วยภาวะทางจิตจะรู้สึดหดหู่ที่ต้องมีชีวิตอยู่กับโรคภัยของตนและจะไม่สามารถเข้าสังคมได้ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคจิตเภท schizoaffective disorder และ โรคไบโพลาร์

อย่างไรก็ตาม การศึกษาระยะยาวจากหลาย ๆ ประเทศในช่วงกลางทศวรรษ 1970 แสดงให้เห็นว่าความคิดดังกล่าวไม่ถูกต้อง

 

ความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นรากฐาน

เพียงแค่หลักฐานที่เล่าลือกันมานั้นไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงระบบได้ กว่าความเชื่อพื้นฐานนี้จะได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ได้ก็ใช้เวลาถึงสองทศวรรษ

การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นจากความสามารถในการจัดการตนเองของผู้ป่วยในการรักษา เช่นเดียวกับที่แสดงให้เห็นจากประสบการณ์ว่าหากให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสม ผู้ป่วยก็สามารถใช้ชีวิตได้เองในสังคม

ประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดพื้นฐานอีกอย่างของเรื่องการฟื้นฟูนี้ คือการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนที่สุดเกิดขึ้นได้เมื่อผู้ป่วยเป็นผู้ลงมือทำเอง

 

ลักษณะ 10 ประการของแนวคิดการฟื้นฟู

แนวคิดนี้มองชีวิตของคนเป็นองค์รวม โดยทางคณะผู้ให้บริการทางด้านการติดสารเสพติดและสุขภาพจิต (Substance Abuse and Mental Health Services Administration -SAMHSA) ได้กำหนดขอบเขตสี่ด้านที่ควรพิจารณาเมื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของผู้ป่วย

สุขภาพ

ที่อยู่

วัตถุประสงค์

สังคม

ทางคณะยังได้สร้างหลักการแนะแนวทางสิบประการ ซึ่งการรักษาฟื้นฟูก็อ้างอิงจากหลักการดังกล่าว ซึ่งทุกสถาบันที่ให้การดูแลที่อ้างอิงตามแนวคิดฟื้นฟูควรนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยด้วย

การพึ่งพาตนเอง

ความเป็นตนเองและให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

การให้อำนาจแก่ตนเอง

ความเป็นองค์รวม

ไม่เป็นเชิงเดี่ยว

มีรากฐานจากความแข็งแรง

ให้การสนับสนุนอย่างเท่าเทียม

ให้ความเคารพ

ความรับผิดชอบ

ความหวัง

 

การผลักดันของภาครัฐในการฟื้นฟู

ในปี 2003 การทำงานของผู้สนับสนุนแนวคิดการฟื้นฟูเริ่มแสดงให้เห็นผล George Bush สั่งให้คณะกรรมการสุขภาพจิตใช้การดูแลที่มีรากฐานจากแนวคิดฟื้นฟูเป็นแนวทางหลักแห่งชาติ วิสัยทัศน์ในรายงานนี้แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาอย่างแรงกล้า ความเป็นไปได้ และควรค่าแก่การทำซ้ำ

... เราเห็นอนาคตที่ผู้ป่วยโรคทางจิตทุกคนจะฟื้นตัว อนาคตที่โรคทางจิตสามารถป้องกันหรือรักษาได้ อนาคตที่ความเจ็บป่วยทางจิตจะถูกตรวจพบได้เร็ว และอนาคตที่ผู้ป่วยทางจิตเวชทุกคนไม่ว่าระยะใดของชีวิตจะได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและการสนับสนุน...

อีกทศวรรษต่อมา แนวคิดการฟื้นฟูก็เป็นเรื่องคุ้นเคยของผู้ให้บริการทางสุขภาพจิตส่วนใหญ่ แต่ก็ยังต้องเรียนรู้ในเรื่องของการจัดโปรแกรมและการรักษาโดยมีแนวทางจากหลักการดังกล่าว

ฉันกล้าพนันว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดจะเกิดจากตัวผู้รับบริการนั่นแหละ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่