โรคจิตเภทที่มีอาการด้านอารมณ์ (Schizoaffective disorder) คืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 10, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

โรคทางจิตนี้เป็นโรคที่พบได้น้อยแต่มีความรุนแรง

โรคจิตเภทที่มีอาการด้านอารมณ์ (Schizoaffective disorder) เป็นโรคทางจิตเวชที่มีอาการทั้ง 2 รูปแบบ คืออาการของโรคจิตเภทและอาการของโรคซึมเศร้าหรือโรคอารมณ์สองขั้ว (bipolar disorder)

โดยผู้ป่วยโรคนี้มักมีอาการทั้งอาการแสดงของโรคจิตเภท (การเห็นภาพหลอนและการหลงผิด) และอาการแสดงของโรคทางอารมณ์ (ภาวะ mania หรือซึมเศร้า)

ความชุกของการเกิดโรคจิตเภทที่มีอาการด้านอารมณ์ (Schizoaffective disorder)

โรคนี้พบได้น้อย โดยพบเพียง 0.3% ของประชากรในสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 1 คนใน 333 คน ผู้ชายมักมีอาการของโรคนี้เร็วกว่าผู้หญิง โดยมักเริ่มมีอาการในช่วงผู้ใหญ่ตอนต้น

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

ยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ที่ชัดเจน แต่โรคนี้อาจเกิดจากปัจจัยหลายประการร่วมกันดังต่อไปนี้

พันธุกรรม: หากคุณมีพ่อแม่หรือพี่น้องเป็นโรคนี้ คุณอาจมีความเสี่ยงในการเกิดโรคเพิ่มขึ้น

สารเคมีและโครงสร้างของสมอง: ผู้ป่วยโรคนี้อาจมีการทำงานของสมองที่ผิดปกติได้

การใช้ยา: การใช้ยาที่มีผลต่อสมองเช่น LSD อาจเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนี้ได้

อาการของโรคจิตเภทที่มีอาการด้านอารมณ์ (Schizoaffective disorder)

โรคนี้จะมีอาการที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ในบางคนอาจมีอาการสลับกันระหว่างช่วงที่มีอาการรุนแรงและช่วงที่มีอาการดีขึ้น

อาการแสดงอาจประกอบด้วย

  • Hallucination ( การเห็นหรือได้ยินในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นหรือไม่ได้ยิน)
  • Delusions (การหลงผิดหรือมีอาการหวาดระแวง)
  • ความคิดไม่เป็นระเบียบและไม่เป็นแบบแผน (มีการเปลี่ยนเรื่องระหว่างพูดอย่างรวดเร็ว พูดข้ามไปข้ามมา)
  • มีอารมณ์ซึมเศร้า (รู้สึกเศร้า ว่างเปล่าหรือไม่มีค่า)
  • มีภาวะ mania (รู้สึกมีความสุขสุดยอด ความคิดพลุ่งพล่านและมีพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตราย)
  • มีความคิดหรือพฤติกรรมที่อยากฆ่าตัวตาย

การวินิจฉัยโรคจิตเภทที่มีอาการด้านอารมณ์ (Schizoaffective disorder)

ผู้ให้บริการทางการแพทย์มักจะทำการประเมินสภาวะทางจิตหากสงสัยว่ามีอาการของโรคนี้ และอาจจะต้องส่งต่อให้พบกับจิตแพทย์ โดยแพทย์จะทำการตัดโรคทางการหรืออาการที่เกิดจากการใช้ยา ซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการแบบเดียวกัน

ในการวินิจฉัยโรคนี้ จะต้องมีอาการของโรคจิตเภท (เห็นภาพหลอนหรือหลงผิด) ในระยะนานกว่า 2 สัปดาห์ในช่วงที่มีอารมณ์ปกติ (ไม่อยู่ในช่วง mania หรือช่วงที่ซึมเศร้า)

การรักษาโรคจิตเภทที่มีอาการด้านอารมณ์ (Schizoaffective disorder)

โรคนี้รักษาโดยการใช้ยาและการทำจิตบำบัด  ยังไม่มีการรักษาโรคนี้ให้หายขาด แต่สามารถควบคุมอาการได้ด้วยการรักษา

ยาที่ใช้รักษาโรคนี้ประกอบด้วย

ยาจิตเวช: ยาในกลุ่มนี้จะช่วยลดหรือกำจัดอาการเช่นการเห็นภาพหลอนหรือการหลงผิด

ยาลดอาการซึมเศร้า: ยากลุ่มนี้จะช่วยลดอาการเศร้า

ยาควบคุมอารมณ์: ยากลุ่มนี้จะช่วยควบคุมอารมณ์ให้ไม่สูงหรือไม่ต่ำเกินไป

การรักษาโดยไม่ใช้ยาสำหรับโรคนี้ประกอบด้วย

Cognitive Behavioral Therapy: เป็นการรักษาโดยนักจิตบำบัดเพื่อช่วยจัดการกับอาการบางอย่าง

Self-Help Groups: คือการที่ผู้ป่วยที่มีอาการลักษณะเดียวกันมาพบและพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในบรรยากาศที่ปลอดภัย โดยอาจมีนักจิตบำบัดเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมก็ได้

Family Therapy: คือการพบนักจิตบำบัดพร้อมกับครอบครัว ครอบครัวควรทราบเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่มากที่สุด นักจิตบำบัดจะช่วยครอบครัวของคุณเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขหรือการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น

Rehabilitation: การบำบัดนี้รวมถึงการแนะนำอาชีพ การจัดการเรื่องเงินและการฝึกการสื่อสาร โดยจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับทักษะที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถทำงานได้ดีขึ้นภายในสิ่งแวดล้อมของตน

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่