โรคจิตเภทที่มีอาการด้านอารมณ์ (Schizoaffective disorder) คืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 10, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

โรคทางจิตนี้เป็นโรคที่พบได้น้อยแต่มีความรุนแรง

โรคจิตเภทที่มีอาการด้านอารมณ์ (Schizoaffective disorder) เป็นโรคทางจิตเวชที่มีอาการทั้ง 2 รูปแบบ คืออาการของโรคจิตเภทและอาการของโรคซึมเศร้าหรือโรคอารมณ์สองขั้ว (bipolar disorder)

โดยผู้ป่วยโรคนี้มักมีอาการทั้งอาการแสดงของโรคจิตเภท (การเห็นภาพหลอนและการหลงผิด) และอาการแสดงของโรคทางอารมณ์ (ภาวะ mania หรือซึมเศร้า)

ความชุกของการเกิดโรคจิตเภทที่มีอาการด้านอารมณ์ (Schizoaffective disorder)

โรคนี้พบได้น้อย โดยพบเพียง 0.3% ของประชากรในสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 1 คนใน 333 คน ผู้ชายมักมีอาการของโรคนี้เร็วกว่าผู้หญิง โดยมักเริ่มมีอาการในช่วงผู้ใหญ่ตอนต้น

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

ยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ที่ชัดเจน แต่โรคนี้อาจเกิดจากปัจจัยหลายประการร่วมกันดังต่อไปนี้

พันธุกรรม: หากคุณมีพ่อแม่หรือพี่น้องเป็นโรคนี้ คุณอาจมีความเสี่ยงในการเกิดโรคเพิ่มขึ้น

สารเคมีและโครงสร้างของสมอง: ผู้ป่วยโรคนี้อาจมีการทำงานของสมองที่ผิดปกติได้

การใช้ยา: การใช้ยาที่มีผลต่อสมองเช่น LSD อาจเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนี้ได้

อาการของโรคจิตเภทที่มีอาการด้านอารมณ์ (Schizoaffective disorder)

โรคนี้จะมีอาการที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ในบางคนอาจมีอาการสลับกันระหว่างช่วงที่มีอาการรุนแรงและช่วงที่มีอาการดีขึ้น

อาการแสดงอาจประกอบด้วย

  • Hallucination ( การเห็นหรือได้ยินในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นหรือไม่ได้ยิน)
  • Delusions (การหลงผิดหรือมีอาการหวาดระแวง)
  • ความคิดไม่เป็นระเบียบและไม่เป็นแบบแผน (มีการเปลี่ยนเรื่องระหว่างพูดอย่างรวดเร็ว พูดข้ามไปข้ามมา)
  • มีอารมณ์ซึมเศร้า (รู้สึกเศร้า ว่างเปล่าหรือไม่มีค่า)
  • มีภาวะ mania (รู้สึกมีความสุขสุดยอด ความคิดพลุ่งพล่านและมีพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตราย)
  • มีความคิดหรือพฤติกรรมที่อยากฆ่าตัวตาย

การวินิจฉัยโรคจิตเภทที่มีอาการด้านอารมณ์ (Schizoaffective disorder)

ผู้ให้บริการทางการแพทย์มักจะทำการประเมินสภาวะทางจิตหากสงสัยว่ามีอาการของโรคนี้ และอาจจะต้องส่งต่อให้พบกับจิตแพทย์ โดยแพทย์จะทำการตัดโรคทางการหรืออาการที่เกิดจากการใช้ยา ซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการแบบเดียวกัน

ในการวินิจฉัยโรคนี้ จะต้องมีอาการของโรคจิตเภท (เห็นภาพหลอนหรือหลงผิด) ในระยะนานกว่า 2 สัปดาห์ในช่วงที่มีอารมณ์ปกติ (ไม่อยู่ในช่วง mania หรือช่วงที่ซึมเศร้า)

การรักษาโรคจิตเภทที่มีอาการด้านอารมณ์ (Schizoaffective disorder)

โรคนี้รักษาโดยการใช้ยาและการทำจิตบำบัด  ยังไม่มีการรักษาโรคนี้ให้หายขาด แต่สามารถควบคุมอาการได้ด้วยการรักษา

ยาที่ใช้รักษาโรคนี้ประกอบด้วย

ยาจิตเวช: ยาในกลุ่มนี้จะช่วยลดหรือกำจัดอาการเช่นการเห็นภาพหลอนหรือการหลงผิด

ยาลดอาการซึมเศร้า: ยากลุ่มนี้จะช่วยลดอาการเศร้า

ยาควบคุมอารมณ์: ยากลุ่มนี้จะช่วยควบคุมอารมณ์ให้ไม่สูงหรือไม่ต่ำเกินไป

การรักษาโดยไม่ใช้ยาสำหรับโรคนี้ประกอบด้วย

Cognitive Behavioral Therapy: เป็นการรักษาโดยนักจิตบำบัดเพื่อช่วยจัดการกับอาการบางอย่าง

Self-Help Groups: คือการที่ผู้ป่วยที่มีอาการลักษณะเดียวกันมาพบและพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในบรรยากาศที่ปลอดภัย โดยอาจมีนักจิตบำบัดเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมก็ได้

Family Therapy: คือการพบนักจิตบำบัดพร้อมกับครอบครัว ครอบครัวควรทราบเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่มากที่สุด นักจิตบำบัดจะช่วยครอบครัวของคุณเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขหรือการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น

Rehabilitation: การบำบัดนี้รวมถึงการแนะนำอาชีพ การจัดการเรื่องเงินและการฝึกการสื่อสาร โดยจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับทักษะที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถทำงานได้ดีขึ้นภายในสิ่งแวดล้อมของตน

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่