Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
การเสพติด

การเสพติดทางพฤติกรรม (Process Addiction) คืออะไร ?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,474,509 คน

การเสพติดทางพฤติกรรม (Process Addiction) คืออะไร ?

การเสพติดทางพฤติกรรม (Process Addiction) คือ อาการหมกมุ่นอยู่กับพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งโดยไม่มีสารเสพติดมาเกี่ยวข้องและผู้ป่วยไม่สามารถยับยั้งพฤติกรรมนั้นได้ 

คนส่วนใหญ่มักคิดว่าอาการเสพติดหมายถึงการใช้ยาเสพติดหรือการดื่มสุรา แต่ภาวะการเสพติดทางพฤติกรรมรวมไปถึงการแสดงออกทางการกระทำที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับการใช้สารเสพติด

โฆษณาจาก HonestDocs
ตรวจหาสารเสพติด (ยาบ้าหรือแอมเฟตามีน) เริ่มที่ 212 บาท

ตรวจได้ในเลือด ปัสสาวะ และเส้นผมที่ติดราก สอบถามได้วันนี้

Istock 989108042

หากมองแบบผิวเผินพฤติกรรมเหล่านี้อาจดูเหมือนเรื่องปกติ  สังคมส่วนใหญ่จะรู้สึกเฉยๆ บางฝ่ายยอมรับได้เพราะคิดว่าพฤติกรรมเสพติดนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพวกเขาโดยตรง แต่ภาวะดังกล่าวจะค่อยๆ ส่งผลเสียต่อเจ้าตัวอย่างมากเมื่อเกิดการเสพติดทางพฤติกรรมแล้วมักจะแก้ไขพฤติกรรมนั้นได้ยาก จนส่งผลกระทบขยายวงกว้างไปยังบุคคลรอบข้าง จนต้องตระหนักว่าควรจะเข้ารับการบำบัด 

การเสพติดทางพฤติกรรม ที่ควรได้รับการบำบัด

การเสพติดทางพฤติกรรมที่ควรได้รับการบำบัด ได้แก่  อาการติดการพนัน, อาการติดเซ็กซ์, อาการติดอินเตอร์เน็ต, อาการติดสื่อลามกอนาจาร, อาการติดการช้อปปิ้ง, การรับประทานอาหารที่ผิดปกติ

สาเหตุของอาการเสพติดทางพฤติกรรม

อาการเสพติดทางพฤติกรรม ถือเป็นอาการเจ็บป่วยชนิดหนึ่ง สาเหตุหลักเกิดจากความบกพร่องของสารเคมีในเซลล์สมอง เป็นรูปแบบหนึ่งของความบกพร่องทางระบบประสาท โดยมีสารโดพามีน (dopamine) เป็นชนวนเหตุหลัก ซึ่งปกติโดปามีนจะถูกหลั่งออกมาเป็นระยะเมื่อเราทำอะไรแล้วมีความสุขหรือเกิดความพึงพอใจในสิ่งนั้น ดังนั้นอาการเสพติดทางพฤติกรรมจึงเป็นเงื่อนไขหลักที่ทำให้สมองหลั่งโดปามีนออกมา 

เมื่อเกิดการเสพติดทางพฤติกรรมใดแล้วเจ้าตัวจะไม่สามารถใช้เหตุผลในการนึกคิดถึงการกระทำของตัวเองในขณะที่รู้สึกอยากทำพฤติกรรมนั้นจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมนั้นได้       

นอกจากนั้น ยังมีสาเหตุอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยเสริมทำให้เกิดอาการเสพติดทางพฤติกรรม ได้แก่ ความบกพร่องทางพันธุกรรม การเลี้ยงดู สภาวะแวดล้อมรอบตัว ลักษณะบุคลิกภาพที่มักเป็นแบบพึ่งพิงผู้อื่น จิตใจอ่อนไหวง่าย รวมทั้งระดับเชาวน์ปัญญาที่ไม่สูงนัก 

การบำบัดรักษาอาการเสพติดทางพฤติกรรม

มุ่งเน้นการบำบัดแบบองค์รวม ซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางการบำบัด 3 ประการ คือ                                                                                  

  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิด 
  • หลักการ 12 ขั้นตอน 
  • การทำสมาธิเพื่อฝึก

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป