มะเร็งและโรคร้าย

โรคมะเร็งรังไข่

เผยแพร่ครั้งแรก 19 มิ.ย. 2018 อัปเดตล่าสุด 11 ก.พ. 2020 เวลาอ่านประมาณ 5 นาที
โรคมะเร็งรังไข่

โรคมะเร็งรังไข่เป็นโรคมะเร็งอีกชนิดที่พบบ่อยในผู้หญิงไทย โดยแพทย์ผู้ให้การดูแลรักษาอาจเป็นนรีแพทย์มะเร็งวิทยาหรือแพทย์สูตินรีเวชร่วมกับอายุรแพทย์มะเร็งวิทยา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าโรงพยาบาลนั้นมีแพทย์เฉพาะทางสาขา มะเร็งวิทยานรีเวชหรือไม่

ลักษณะทั่วไปของโรค

โรคมะเร็งรังไข่มีหลายชนิด ทั้งชนิดที่พบในเด็ก (ความรุนแรงของโรคต่ำกว่า) และชนิดที่พบมากในผู้ใหญ่ ซึ่งโรคมะเร็งรังไข่ในผู้ใหญ่จัดเป็นโรคที่มีความรุนแรงค่อนข้างสูง ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งรังไข่ที่สำคัญ คือ พันธุกรรม

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจมะเร็งทั่วไปวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 1140 บาท ลดสูงสุด 24000 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

173

อาการสำคัญของโรคมะเร็งรังไข่ คือ ไม่มีอาการในระยะแรก แต่เมื่อเป็นมากขึ้นอาจมีประจำเดือนผิดปกติ มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด คลำพบก้อนเนื้อในท้องน้อย (อุ้งเชิงกราน) มีอาการผิดปกติทางปัสสาวะเนื่องจากก้อนเนื้อ กด/เบียดทับ กระเพาะปัสสาวะ (เช่น ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะขัด หรือกลั้นปัสสาวะ ไม่อยู่) และ/หรือ อาจมีอาการผิดปกติในทางเดินอาหาร (เช่น แน่นท้อง ท้องอืด) เนื่องจากก้อนเนื้อ กด/เบียด ทับลำไส้

การพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรค

เมื่อมีอาการสำคัญดังกล่าว หรือ มีคนในครอบครัวหรือญาติสายตรงป่วยด้วยโรคนี้ ควรไปพบสูตินรีแพทย์ (ปัจจุบันยังไม่มีวิธีตรวจคัดกรองโรคมะเร็งรังไข่ที่มีประสิทธิภาพ) ซึ่งขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยโรคจะเหมือนกับที่ได้กล่าวแล้วในบทที่ 2 แต่สิ่งที่แตกต่าง คือ การตรวจภายในและการตรวจทางทวารหนัก ซึ่งสามารถให้การวินิจฉัยในเบื้องต้นได้ว่าอาจมีก้อนเนื้อในรังไข่ ซึ่งแพทย์ผู้ตรวจอาจเป็นผู้ให้การรักษาเอง หรือ ส่งต่อให้นรีแพทย์มะเร็งวิทยา

หากแพทย์ดูผลตรวจภายในแล้วสงสัยว่าเป็นก้อนเนื้อในรังไข่ มักตรวจภาพรังไข่ด้วยอัลตราซาวนด์ และ/หรือ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม และอาจตรวจเลือดดูค่าสารมะเร็ง (มะเร็งรังไข่บางชนิดสร้างสารมะเร็งได้) และเมื่อผล ตรวจต่าง ๆ ยืนยันว่ามีก้อนเนื้อในรังไข่ (อาจเป็นก้อนเนื้องอกธรรมดาหรือก้อนเนื้อมะเร็ง) แพทย์จึงพูดคุย ปรึกษา และแนะนำผู้ป่วยและครอบครัวถึงวิธีรักษา ซึ่งก็คือการผ่าตัด

โรคก้อนเนื้อในรังไข่ทุกชนิด แพทย์มักไม่ตัดชิ้นเนื้อหรือเจาะดูดเซลล์ไปตรวจก่อน เพราะอาจเกิดผลข้างเคียง/แทรกซ้อนรุนแรง เช่น เลือดออกหรือลำไส้ทะลุ และหากเป็นมะเร็งอาจเป็นสาเหตุให้เซลล์มะเร็งหลุดรอดและลุกลามในช่องท้อง วิธีรักษาโรคเนื้องอกในรังไข่ทุกชนิดคือการผ่าตัด โดยก่อนผ่าตัด แพทย์จะประเมินสุขภาพผู้ป่วย จากนั้นผู้ป่วยจะเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินสุขภาพและการประเมินระยะโรค

การประเมินสุขภาพผู้ป่วย

ขั้นตอนการประเมินสุขภาพผู้ป่วยในโรคมะเร็งรังไข่จะเหมือนกับที่ได้กล่าวแล้วในบทที่ 2

การประเมินระยะโรค

โรคมะเร็งรังไข่แบ่งเป็น 4 ระยะเช่นเดียวกับโรคมะเร็งชนิดอื่น ๆ โดย ขั้นตอนการประเมินระยะโรคจะเริ่มตั้งแต่ก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจมะเร็งทั่วไปวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 1140 บาท ลดสูงสุด 24000 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

173

การตรวจประเมินระยะโรคก่อนผ่าตัด ได้แก่ การตรวจคลำช่องท้องและช่องท้องน้อย (อุ้งเชิงกราน) ตรวจคลำต่อมน้ำเหลืองเหนือไหปลาร้าและขาหนีบ

การตรวจประเมินระยะโรคในขณะผ่าตัด โดยแพทย์จะดูและคลำการลุกลามของก้อนเนื้อในอวัยวะข้างเคียงรังไข่อีกข้าง ต่อมน้ำเหลืองในช่องท้อง และช่องท้องน้อย เยื่อบุช่องท้อง ตับ และดูน้ำในช่องท้อง

การตรวจประเมินระยะโรคหลังผ่าตัด คือ ประเมินผลชิ้นเนื้อหลังผ่าตัดทางพยาธิวิทยา รวมทั้งประเมินการแพร่กระจายของโรค ตามขั้นตอนดังที่กล่าวแล้วในบทที่ 2 ซึ่งเมื่อโรคมะเร็งรังไข่แพร่กระจายมักเข้าสู่ปอด (อาจเข้าสู่สมอง ตับ และกระดูกได้บ้าง) รวมถึงตรวจเลือดดูค่าสารมะเร็ง (เมื่อเป็นมะเร็งชนิดที่สร้างสารมะเร็ง) เพื่อช่วยประเมินผลในช่วงรับการรักษาและติดตามผลระยะยาว ซึ่งเมื่อทราบระยะโรคแล้ว แพทย์จึงพูดคุย ปรึกษา และแนะนำวิธีรักษากับผู้ป่วยและครอบครัว

การรักษาและการประเมินผลในช่วงรับการรักษา

วิธีรักษาหลักของโรคมะเร็งรังไข่คือการผ่าตัด ส่วนในโรคระยะลุกลาม และ/หรือ แพร่กระจาย การรักษาต่อเนื่อง คือ ให้ยาเคมีบำบัด ซึ่งอาจให้การรักษาโดยแพทย์ผู้ให้การผ่าตัดหรือปรึกษานรีแพทย์มะเร็งวิทยา (เมื่อไม่ใช่แพทย์ผ่าตัด) หรืออายุรแพทย์มะเร็งวิทยา ส่วนรังสีรักษาจะเลือกใช้เฉพาะในผู้ป่วยบางรายที่ตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดไม่ดี ส่วนยารักษาตรงเป้ายังอยู่ในระหว่างการศึกษา

ในช่วงที่รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด แพทย์จะประเมินผลการรักษาเป็นระยะโดยตรวจเลือดซีบีซี ตรวจเลือดดูการทำงานของตับและไต (อ่านเพิ่มเติมในบทที่ 3) และดูค่าสารมะเร็ง (เมื่อเป็นเซลล์มะเร็งชนิดที่สร้างสารมะเร็ง) อาจ ตรวจภายในและตรวจภาพช่องท้อง/รังไข่ด้วยอัลตราซาวนด์หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นระยะร่วมด้วย

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการผู้ป่วย ค่าสารมะเร็ง ผลจากการผ่าตัด (ผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกได้หมดหรือไม่) และดุลพินิจของแพทย์ เมื่อครบการรักษาแล้วผู้ป่วยจะเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินผลหลังครบการรักษา

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจมะเร็งสำหรับผู้หญิงวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 1805 บาท ลดสูงสุด 1825 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

175

การประเมินผลหลังครบการรักษา

ขั้นตอนการประเมินผลหลังครบรักษาในโรคมะเร็งรังไข่จะเหมือนกับในโรคมะเร็งชนิดอื่น ๆ ดังที่ได้กล่าวแล้วในบทที่ 3 ทั้งนี้รวมถึงการประเมินการแพร่กระจายของโรค ซึ่งจะเริ่มประเมินเมื่อผู้ป่วยฟื้นตัวหลังครบการรักษาแล้ว เช่น ประมาณ 2-6 เดือน แต่สิ่งที่แตกต่างคือการตรวจเฉพาะที่

การตรวจเฉพาะที่เพื่อตรวจวินิจฉัยก้อนเนื้อมะเร็งที่อาจหลงเหลือ ภายหลังครบการรักษา ได้แก่ การตรวจคลำต่อมน้ำเหลือง ตรวจคลำช่องท้อง และช่องท้องน้อย ตรวจภายใน ตรวจทางทวารหนัก ตรวจเลือดดูค่าสารมะเร็ง (เมื่อเป็นมะเร็งชนิดที่สร้างสารมะเร็ง) และตรวจภาพช่องท้อง/รังไข่ด้วยอัลตราซาวนด์ และ/หรือ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ บางครั้งอาจส่องกล้องตรวจภายในช่องท้องหรือผ่าตัดช่องท้องซ้ำ (ขึ้นอยู่กับผลตรวจต่าง ๆ และดุลพินิจของแพทย์)

เมื่อพบโรคมะเร็งหลงเหลือ และ/หรือ โรคแพร่กระจาย แพทย์จะเริ่มขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยอีกครั้งเหมือนเป็นผู้ป่วยใหม่ ซึ่งภายหลังได้ผลตรวจครบแล้ว แพทย์จึงพูดคุย ปรึกษา แนะนำผู้ป่วยและครอบครัวถึงวิธีรักษาต่อไป

โดยวิธีรักษาโรคในครั้งนี้อาจเป็นการผ่าตัดร่วมกับยาเคมีบำบัดหรือยาเคมีบำบัดวิธีการเดียว (อาจปรับปริมาณ และ/หรือ ชนิดยา) หรือเพียงเฝ้าติดตามโรดและจะรักษาก็ต่อเมื่อมีอาการ หรือรักษาแบบประคับประคอง/พยุงอาการด้วยวิธีการทางอายุรกรรมทั่วไป (เช่นให้ยาบรรเทาปวด) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งก้อนเนื้อที่เหลืออยู่ อายุและสุขภาพผู้ป่วย วิธีรักษาเดิม ผลข้างเคียง/แทรกซ้อนจาก การรักษาที่ผ่านมา ระยะโรคครั้งใหม่ ดุลพินิจของแพทย์และความประสงค์ของ ผู้ป่วยและครอบครัว ส่วนยารักษาตรงเป้ายังอยู่ในระหว่างการศึกษา

เมื่อไม่พบโรคมะเร็งหลงเหลือ และ/หรือ โรคแพร่กระจาย ผู้ป่วยจะเข้าสู่ขั้นตอนการติดตามผลระยะยาวตลอดชีวิต

การติดตามผลระยะยาวตลอดชีวิต

ขั้นตอนการติดตามผลระยะยาวตลอดชีวิตในโรคมะเร็งรังไข่ ใน 3 ปีแรก หลังครบการรักษา แพทย์จะนัดตรวจเป็นระยะประมาณทุก 1-3 เดือน เพราะโรคย้อนกลับเป็นซ้ำ และ/หรือ โรคแพร่กระจาย มักเกิดในช่วง 3 ปีนี้ จากนั้นจะค่อยๆ เว้นระยะห่างมากขึ้น จนเป็นทุก 6 เดือน - 1 ปี หลังครบการรักษาไปแล้ว 5 ปี แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์

ขั้นตอนต่าง ๆ ในการติดตามผลระยะยาวในโรคมะเร็งรังไข่จะเหมือนกับที่ได้กล่าวแล้วในบทที่ 3 รวมถึงการตรวจวินิจฉัยการแพร่กระจายของโรคด้วย แต่สิ่งที่แตกต่างคือการตรวจเฉพาะที่

การตรวจเฉพาะที่ ได้แก่ การตรวจคลำต่อมน้ำเหลือง ตรวจคลำช่องท้อง และช่องท้องน้อย ตรวจภายใน อาจตรวจทางทวารหนัก ตรวจเลือดดูค่าสาร มะเร็ง (เมื่อเป็นเซลล์มะเร็งชนิดที่สร้างสารมะเร็ง) ซึ่งมักมีการตรวจทุกครั้งที่แพทย์นัด

ส่วนการตรวจภาพช่องท้อง/รังไข่ด้วยอัลตราซาวนด์ และ/หรือ เอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ และ/หรือ การส่องกล้องช่องท้อง อาจให้การตรวจวินิจฉัยภายหลัง ครบการรักษาแล้ว 3-6 เดือน - 1 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ ส่วน หลังจากนี้จะขึ้นอยู่กับผลตรวจต่าง ๆ อายุและสุขภาพผู้ป่วย อาการผู้ป่วยขณะ นั้น ค่าสารมะเร็ง และดุลพินิจของแพทย์เช่นกัน

เมื่อพบโรคย้อนกลับเป็นซ้ำ และ/หรือ โรคแพร่กระจาย แพทย์จะเริ่มขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยอีกครั้งเหมือนในผู้ป่วยใหม่ ซึ่งภายหลังได้ผลตรวจต่าง ๆ ครบแล้ว จึงพูดคุย ปรึกษา และแนะนำผู้ป่วยและครอบครัวถึงวิธีรักษาโรคในระยะนี้ โดยวิธีรักษายังคงเป็นการผ่าตัด (เมื่อผ่าตัดได้) ยาเคมีบำบัด (ปรับชนิดหรือปริมาณยา) และ/หรือ รักษาแบบประคับประคอง/พยุงอาการด้วยวิธีทางอายุรกรรมทั่วไป ส่วนยารักษาตรงเป้ายังอยู่ในระหว่างการศึกษา

เมื่อไม่พบโรคย้อนกลับเป็นซ้ำและหรือโรคแพร่กระจาย โดยแพทย์ทุกคนที่ให้การรักษาจะตรวจติดตามโรคเป็นระยะไปจนตลอดชีวิตของผู้ป่วย

คุณสามารถอ่านข้อมูลดีๆมีประโยชน์แบบนี้ได้เพิ่มเติมที่หนังสือ "รู้ก่อน เข้าใจกว่า การตรวจรักษามะเร็ง โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์ สำนักพิมพ์ซีเอ็ด เพื่อสนับสนุนผู้แต่ง 

บทความที่เกี่ยวข้อง
การตรวจภายใน Pelvic Exams


26 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Ovarian Cancer | Ovarian Cancer Symptoms. MedlinePlus. (https://medlineplus.gov/ovariancancer.html)
Ovarian cancer: Causes, symptoms, and treatments. Medical News Today. (https://www.medicalnewstoday.com/articles/159675)
Ovarian Cancer: Early Signs, Detection, and Treatment. Healthline. (https://www.healthline.com/health/cancer/ovarian-cancer-early-signs)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวิดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รอยโรค (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่ดูไฟล์ได้
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เข้าถึงได้

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
บทความต่อไป
สถิติของผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งขั้นพื้นฐาน
สถิติของผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งขั้นพื้นฐาน

ข้อเท็จจริงจากสมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา (American Cancer Society) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC)

เหงื่ออกตอนกลางคืน เป็นอาการของโรคมะเร็งหรือไม่
เหงื่ออกตอนกลางคืน เป็นอาการของโรคมะเร็งหรือไม่

ปรึกษาปัญหาเรื่องเหงื่อออกตอนกลางคืนกับแพทย์ของคุณ