ดัชนีมวลกาย (BMI) คืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ มิ.ย. 10, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

ดัชนีมวลกาย(BODY MASS INDEX(BMI))หมายถึง

 • เครื่องมือเพียงชนิดเดียวที่ใช้วัดไขมันในร่างกาย (body fat) ที่ยังไม่สมบูรณ์แบบนัก
 • เป็นวิธีหนึ่งในการประมาณปริมาณไขมันส่วนเกินที่ร่างกายสามารถเก็บได้
 • ใช้ความสูงและน้ำหนักในการคำนวณ เป็นวิธีที่ง่ายและเชื่อถือได้ในการประเมินความเสี่ยงของโรคอ้วน แม้ว่าจะยังไม่มีการรับรองเป็นทางการ

จะวัดค่าดัชนีมวลกาย(BODY MASS INDEX(BMI))ได้อย่างไร?

ดัชนีมวลกาย(BODY MASS INDEX(BMI))  คำนวณตามน้ำหนักของคุณเป็นปอนด์หารด้วยความสูงของคุณเป็นนิ้วยกกำลังสองและคูณด้วย 703:

สูตร: น้ำหนัก (ปอนด์) / ความสูง (นิ้ว) 2(ยกกำลัง2) x 703

ตัวอย่าง: คนที่มีความสูง 5 ฟุต 4 นิ้วและน้ำหนัก 140 ปอนด์: 140 / (64x64) x 703 = 24BMI

หรือสำหรับระบบเมตริก วัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยความสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง

สูตร: น้ำหนัก (กก.) / สูง (m) 2

ตัวอย่าง: คนที่มีความสูง 1.7 เมตรและน้ำหนัก 68 กก.: 68 / (1.7 x 1.7) = 23.5 BMI

ตัวเลขดัชนีมวลกาย(BODY MASS INDEX(BMI))จะเหมือนกันทั้งชายและหญิง

แต่ในเด็กจะใช้สูตรที่แตกต่างกันเล็กน้อยจากผู้ใหญ่ (ดูด้านล่าง) เครื่องคำนวณดัชนีมวลกาย(BODY MASS INDEX(BMI))แบบออนไลน์ช่วยให้สะดวกและง่ายขึ้นในการคำนวณค่าBMI  มีทั้งแบบสำหรับผู้ใหญ่และแยกเฉพาะสำหรับเด็ก สูตรคำนวณดัชนีมวลกาย(BODY MASS INDEX(BMI))  สำหรับเด็ก จะเริ่มตั้งแต่ 2-19 ปี และอายุ 20 ปีขึ้นไปสำหรับผู้ใหญ่

ตัวเลขดัชนีมวลกาย(BODY MASS INDEX(BMI))หมายถึงอะไร?

ตัวเลข ดัชนีมวลกาย(BODY MASS INDEX(BMI))  ถูกใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองเพื่อระบุผู้ที่อาจมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน:

 • ดัชนีมวลกาย(BODY MASS INDEX(BMI))  ต่ำกว่า 18.5 = น้ำหนักน้อย
 • ดัชนีมวลกาย(BODY MASS INDEX(BMI))  18.5 ถึง 24.9 = น้ำหนักปกติ
 • ดัชนีมวลกาย(BODY MASS INDEX(BMI))  25.0 ถึง 29.9 = น้ำหนักเกิน
 • ดัชนีมวลกาย(BODY MASS INDEX(BMI))  30.0 ขึ้นไป = โรคอ้วน
 • ดัชนีมวลกาย(BODY MASS INDEX(BMI))  40 และสูงกว่า = เป็นโรคอ้วนรักษายาก(Morbidly obese)

อย่างไรก็ตามตัวเลข ดัชนีมวลกาย(BODY MASS INDEX(BMI))  เหล่านี้ไม่ได้หมายความชัดเจนว่าคุณมีน้ำหนักเหมาะสม  น้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนเนื่องจากจะต้องนำปัจจัยอื่นๆมาประมวลผลร่วมด้วย

ข้อจำกัดของดัชนีมวลกาย(BODY MASS INDEX(BMI))

แม้ว่าค่าBMI จะสัมพันธ์กับปริมาณไขมันในร่างกาย แต่ยังมีข้อผิดพลาดในการระบุว่าระดับไหนเป็นระดับน้ำหนักที่มีสุขภาพดี

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดคือ:

 • ผู้หญิงส่วนมากมีปริมาณไขมันในร่างกายมากกว่าผู้ชายที่ ดัชนีมวลกาย(BODY MASS INDEX(BMI))  เดียวกัน
 • ผู้สูงอายุมักมีไขมันในร่างกายและกล้ามเนื้อน้อยกว่าผู้ใหญ่ที่อายุน้อยกว่าที่ ดัชนีมวลกาย(BODY MASS INDEX(BMI))  เดียวกัน
 • นักกีฬามืออาชีพและนักกีฬาสมัครเล่นอาจมีค่าดัชนีมวลกายที่สูงขึ้นเนื่องจากมีมวลกล้ามเนื้อมากกว่าแต่ระดับไขมันในร่างกายไม่ได้เพิ่มขึ้น (กล้ามเนื้อมีน้ำหนักมากกว่าไขมัน)

ตัวเลขอื่นๆ ที่ควรพิจารณานอกเหนือจากดัชนีมวลกาย(BODY MASS INDEX(BMI))  คืออะไร?

ดัชนีมวลกาย(BODY MASS INDEX(BMI))เป็นเพียงตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสำหรับโรคที่เกี่ยวกับโรคอ้วน

The National Heart, Lung, and Blood Institute แนะนำให้พิจารณาดังนี้:

 • รอบเอว: ไขมันรอบเอวสัมพันธ์กับสะโพกเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคเบาหวานประเภท 2

รอบเอวควรมีขนาด 35 นิ้วหรือน้อยกว่าสำหรับผู้หญิง  และเป็น 40 นิ้วหรือเล็กกว่าสำหรับผู้ชาย

 • ความดันโลหิตสูง
 • ระดับcholesterolสูง
 • ระดับtriglycerides สูง
 •  น้ำตาลในเลือดสูง
 • ประวัติคนในครอบครัวที่เคยเป็นโรคหัวใจ
 •  การขาดการออกกำลังกาย
 • การสูบบุหรี่

วิธีอื่น ๆ ในการวัดระดับไขมัน

มีวิธีอื่นๆอีกหลายวิธีที่ใช้วัดไขมันในร่างกายนอกเหนือจากการคำนวณ ดัชนีมวลกาย(BODY MASS INDEX(BMI))  อย่างไรก็ตามแต่ละวิธีจำเป็นต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ต้องมีการฝึกอบรมเพื่อดำเนินการและสามารถให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้และผู้ปฏิบัติ

วิธีการอื่นๆรวมถึง:

 • วัดความหนาของผิวด้วยเครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง (calipers)
 • การชั่งน้ำหนักใต้น้ำ (Underwater weighing)
 • วิธีการวัดองค์ประกอบของร่างกายจากความต้านทานไฟฟ้า (Bioelectrical impedance)**
 • Dual Energy X-ray Absorption (DEXA)คือการ X-Ray กระดูกโดยใช้เครื่องมือวัดความหนาแน่นกระดูกที่มีรังสี X-Ray ต่างกันสองระดับโดยมีซอฟต์แวร์ในการคำนวณความหนาแน่นของกระดูก
 • การลดลงของไอโซโทป(Isotope dilution)

**วิธีการวัดองค์ประกอบของร่างกายจากความต้านทานไฟฟ้า (Bioelectrical Impedance Analysis, BIA)

เป็นวิธีการวัดองค์ประกอบของร่างกายจากความต้านทานไฟฟ้า โดยใช้กระแสไฟฟ้าระดับต่ำ (น้อยกว่า 1 มิลลิแอมแปร์) ผ่านร่างกาย ด้วยความเร็วที่เหมาะสมและปลอดภัย สัญญาณไฟฟ้าจะไหลผ่านกล้ามเนื้อ ไขมัน และของเหลวในร่างกาย โดยที่ส่วนของกระดูก ไขมัน จะนำไฟฟ้าไม่ดี และมีแรงต้านทานต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าสูง ในขณะที่เลือด อวัยวะภายใน และกล้ามเนื้อจะนำไฟฟ้าได้ดีและมีแรงต้านทานต่ำ และใช้ข้อมูลอายุ เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง ร่วมกับค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าที่ตรวจได้มาประเมิณผลเป็นองค์ประกอบของร่างกาย

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่