สาเหตุของโรคอ้วนและปัจจัยเสี่ยง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ มิ.ย. 10, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

โรคอ้วนเป็นภาวะที่ซับซ้อนซึ่งได้รับอิทธิพลจากอุปนิสัยการทำงาน รูปแบบการเคลื่อนที่และเทคโนโลยีต่างๆ

ลักษณะที่เกิดง่ายสุดคือความอ้วนเกิดจากการบริโภคอาหารที่มีแคลอรี่มากกว่าที่ร่างกายเผาผลาญ อย่างไรก็ตามโรคอ้วนเป็นภาวะซับซ้อนที่เกิดจากการกินมากเกินไปและมีการเคลื่อนไหวน้อยไป สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ และบรรทัดฐานทางสังคมของชุมชนโดยรอบ รวมถึงวิถีชีวิต จะมีอิทธิพลอย่างมากต่ออาหารที่กิน เวลาที่กิน และปริมาณที่กิน ในทำนองเดียวกันสภาพแวดล้อมจะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของร่างกายไม่ว่าจะเป็นที่ไหนและอย่างไร

อาหารและวิถีการดำรงชีวิต

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนอเมริกันและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปมีส่วนเพิ่มจำนวนของคนที่เป็นโรคอ้วนในปัจจุบันให้สูงขึ้น

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้รวมถึง:

 • ผู้ใหญ่วัยทำงาน เมื่อรวมชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานเข้ากับการเดินทางทำให้มีเวลากินอาหารที่บ้านน้อยลง
 • ชาวอเมริกันส่วนใหญ่กินอาหารในภัตตาคารมากขึ้นซึ่งมักเป็นอาหารแคลอรี่สูงในปริมาณที่มากq
 • ยอดขายของกลุ่มอาหารบรรจุเสร็จเช่นขนมขบเคี้ยวและน้ำอัดลม เพิ่มขึ้นทุกปี
 • เด็ก ๆ ใช้เวลาดูโทรทัศน์ ใช้คอมพิวเตอร์หรือเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น และใช้เวลาในการละเล่นและการพักผ่อนหย่อนใจน้อยลง
 • ผู้ใหญ่ทั่วไปมีการนั่งหรือไม่เคลื่อนไหวมากขึ้นและมีการออกกำลังกายน้อยลงในช่วงเวลางาน

สิ่งแวดล้อม

โครงสร้างของชุมชน ที่ทำงานและโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาส่วนมาก จะมีส่วนทำให้อัตราการเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้น

มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ชัดเจนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ได้แก่ :

 • อาหาร (โดยเฉพาะอาหารขยะ(junk food))ซึ่งมีขายตามสถานที่ต่างๆเพิ่มขึ้น เช่นสถานีบริการน้ำมันและร้านขายอุปกรณ์สำนักงาน ซึ่งในอดีตไม่ได้ขายอาหาร ผลคือมีอาหารขายเกือบทุกที่ตลอดเวลา
 • ผลิตภัณฑ์อาหารและร้านอาหารมีการทำการตลาดอย่างเข้มข้นทั้งทางโทรทัศน์วิทยุ  สื่อออนไลน์และสื่ออื่นๆ
 • ชุมชนหลายแห่งไม่มีถนนที่ปลอดภัยสำหรับการเดินเล่น ขี่จักรยานหรือการเล่นกลางแจ้ง
 • งานส่วนใหญ่มีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกายน้อยมาก
 • หลายโรงเรียนจัดเวลาพักหรือชั้นเรียนสำหรับออกกำลังกายน้อยลงหรือไม่มีเลย
 • ชุมชนของผู้มีรายได้น้อยมักจัดเป็น " Food Desert "
 • ** "Food Desert" คือพื้นที่ซึ่งยากที่จะหาอาหารที่มีโภชนาการ และราคาย่อมเยาได้ มักเกิดในเขตชนบท**

มีรายการโทรทัศน์จำนวนมากที่เน้นเรื่องการทำอาหาร และโฆษณาร้านอาหารโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบด้านสุขภาพของอาหารที่นำเสนอ

ความเครียด

ความเครียดก่อให้เกิดโรคอ้วนในสองสามวิธี:

 • คนที่เครียดมักจะเลือกรับประทานอาหารง่ายๆ และปริมาณมากๆ
 • ความเครียดทำให้เกิดการปล่อยฮอร์โมนความเครียดรวมถึง cortisol ซึ่งกระตุ้นการปล่อยไตรกลีเซอไรด์ (กรดไขมัน) จากเนื้อเยื่อที่จัดเก็บและย้ายไปอยู่ในเซลล์ไขมันที่ลึกลงไปในช่องท้อง นอกจากนี้ Cortisol ยังทำให้เพิ่มความอยากอาหาร

พันธุกรรม(Genes)

คนบางคนมีความผิดปกติทางพันธุกรรมจึงมีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน คนเหล่านี้จะไม่กลายเป็นคนอ้วนจนกว่าพวกเขาจะกินอาหารที่มีปริมาณแคลอรี่มากกว่าที่ร่างกายเผาผลาญ ซึ่งเป็นภาวะที่ไม่สมดุลของพลังงาน แนวโน้มทางพันธุกรรมต่อโรคอ้วนมักจะปรากฏต่อเมื่อวิถีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมของคนกลุ่มนี้เปลี่ยนแปลงอย่างมาก

กลุ่มอาการทางพันธุกรรมที่มีผลต่อโรคอ้วนเช่น

 • Prader-Willi
 • Alstrom
 • Bardet-Biedl
 • Cohen
 • Börjeson-Forssman-Lehman
 • Frohlich และอื่น ๆ สามารถนำไปสู่โรคอ้วน

โรคดังกล่าวข้างต้นมีโอกาสเกิดยาก แต่มักมีความผิดปกติอื่น ๆ นอกเหนือจากโรคอ้วนร่วมด้วย

ภาวะเจ็บป่วยทางการแพทย์

ภาวะเจ็บป่วยทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการมีน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ได้แก่ :

 • Cushing's syndrome (กลุ่มอาการที่เกิดน้อยเป็นผลมาจากการผลิต cortisol มากไปโดยต่อมหมวกไต)
 • ความผิดปกติของการกินอาหาร เช่น bulimia nervosa(ภาวะที่ร่างกายมีความรู้สึกผิดปกติ  คือ เห็นอาหารแล้วเกิดความอยากบริโภค และบริโภคได้ในปริมาณมากกว่าปกติ) และความผิดปกติของการกินอาหารในตอนกลางคืน
 • การขาด Growth hormone(ข่วยเรื่องการเจริญเติบโต)
 • Hypogonadism (ฮอร์โมนเพศชายต่ำ)
 • Hypothyroidism (ฮอร์โมนthyroidต่ำ)
 • Insulinoma (เนื้องอกบริเวณตับอ่อนที่มีผลต่อการหลั่งอินซูลิน)
 • Polycystic ovarian syndrome(มีถุงในรังไข่)

บางครั้งก็ไม่ชัดเจนว่าโรคอ้วนทำให้เกิดภาวะเจ็บป่วยทางการแพทย์หรือภาวะเจ็บป่วยจะเป็นสาเหตุของโรคอ้วน

ยาที่ก่อให้เกิดโรคอ้วน

ยาบางอย่างมีผลทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น โดยมากมักจะเพิ่มความอยากอาหารและก่อให้เกิดโรคอ้วน

ยาเหล่านี้รวมถึง:

 • ยารักษาโรคเบาหวาน (Diabetes drugs, including insulin)
 •  thiazolidinediones (Actos และ Avandia)
 •  sulphonylureas (glimepiride, glipizide และ glyburide)
 • ยาสำหรับความดันโลหิตสูง ได้แก่ ยาขับปัสสาวะ(thiazide diuretics, loop diuretics), calcium channel blockers, beta blockers, alpha-adrenergic blockers
 • ยาแก้แพ้ โดยเฉพาะ cyproheptadine
 • Steroids, including corticosteroids
 • ยาคุมกำเนิด
 • ยารักษาโรคจิตและอาการซึมเศร้า ได้แก่ lithium, antipsychotics และ antidepressants
 • ยากันชัก(ใช้รักษา epilepsy และอาการบางอย่าง) เช่น sodium valproate และ carbamazepine

อาจมียาทดแทนอื่นๆที่ไม่ทำให้น้ำหนักเพิ่มหรืออาจลดปริมาณยาที่กินลง โดยคำแนะนำของแพทย์  ไม่ควรหยุดหรือลดยาด้วยตัวคุณเอง

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่