วัคซีนโรคหัดคืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.ค. 1, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

ผู้ที่ได้รับวัคซีนโรคหัดแม้เพียงเข็มเดียวมากกว่า 95% จะมีภูมิต้านทานต่อโรคนี้

ในช่วงก่อนปี 1963 มีประชาชนติดโรคหัดมากถึง 3-4 ล้านคนต่อปีในสหรัฐอเมริกา อ้างอิงจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) และในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตประมาณ 400-500 คน ต้องนอนโรงพยาบาล 48,000 คน เกิดไข้สมองอักเสบ 4,000 คนในสหรัฐอเมริกาจากการติดเชื้อหัด ในปี 1963 ได้มีการพัฒนาวัคซีนโรคหัดขึ้นมา ทำให้อัตราการติดเชื้อค่อยๆ ลดลง โดยในระหว่างปี 2000-2013 มีรายงานผู้ติดเชื้อหัดเพียง 37-220 รายต่อปีในสหรัฐอเมริกา และส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อภายนอกประเทศ อ้างอิงจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค (CDC) วัคซีนโรคหัดยังช่วยลดการติดเชื้อและอัตราการตายในประเทศอื่นๆ เช่นกัน แม้ว่าในปัจจุบันองค์การอนามัยโลกยังจัดให้โรคหัดเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เด็กเสียชีวิตมากที่สุด แต่องค์การอนามัยโลกก็คาดการณ์ว่าวัคซีนโรคหัดนี้ช่วยป้องกันการเสียชีวิตระหว่างปี 2000-2013 แล้วกว่า 15.6 ล้านคน

วัคซีนโรคหัดคืออะไร?

วัคซีนโรคหัดเป็นวัคซีนที่มีเชื้อหัดที่ยังมีชีวิตอยู่แต่อ่อนแอลง ซึ่งสามารถแบ่งตัวในคนทั่วไปได้เหมือนเชื้อหัดปกติทั่วไป วัคซีนจะทำงานโดยการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ให้หลั่งภูมิคุ้มกันออกมาต่อสู้เชื้อที่อ่อนแอลงเหล่านี้ ซึ่งภูมิคุ้มกันที่หลังออกมานี้สามารถป้องกันการติดเชื้อหัดตัวเต็มได้หากมีการติดเชื้อในอนาคต ในปี 1971 มีการนำวัคซีนโรคหัดมารวมกับวัคซีนคางทูมและหัดเยอรมัน เกิดเป็นวัคซีน MMR (measles-mumps-rubella) และในปี 2005 วัคซีน MMR นี้ได้มีการนำมารวมกับวัคซีนอีสุกอีใส เกิดเป็นวัคซีน MMRV ปัจจุบันในสหรัฐอเมริกาไม่มีการผลิตวัคซีนแยกของวัคซีนเหล่านี้อีกแล้ว วัคซีน MMR จะฉีดเข้าที่ไขมันใต้ผิวหนังจำนวน 2 ครั้ง การฉีดครั้งแรกสามารถกระตุ้นภูมิของหัดและหัดเยอรมันได้ในผู้ฉีดมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ (วัคซีนคางทูมมีประสิทธิภาพน้อยกว่า) อ้างอิงจากหน่วยงานความร่วมมือด้านภูมิคุ้มกัน (Immunization Action Coalition)  การฉีดครั้งที่ 2 จะช่วยให้ผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อการฉีดครั้งแรกได้ดีพอ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่ม และจะเป็นการช่วยส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันในผู้ที่มีภูมิแล้ว แต่พบว่ามีบางคนที่ยังไม่สามารถสร้างภูมิได้แม้จะฉีดครบ 2 เข็มแล้วก็ตาม

ใครควรเข้ารับการฉีดวัคซีน?

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค (CDC) แนะนำให้เด็กทุกคนฉีดวัคซีน MMR เข็มแรกควรให้ระหว่างอายุ 12-15 เดือน และแนะนำให้ฉีดเข็มที่สองระหว่างอายุ 4-6 ปี หรือสามารถฉีดในช่วงใดก็ได้หลังจากการฉีดเข็มแรกไปแล้ว 28 วัน

ในผู้ใหญ่ อาจไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนนี้หากคุณ

 • เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนตอนเด็ก ไม่ว่าจะเป็นแบบ MMR 2 เข็ม หรือ MMR เข็มแรก และวัคซีนโรคหัดเป็นเข็มที่ 2
 • เกิดก่อนปี 1957 ( คุณน่าจะเคยติดเชื้อนี้ตอนที่เป็นเด็กแล้วและขณะนี้มีภูมิคุ้มกันต่อโรค)
 • มีผลการตรวจเลือดที่แสดงว่ามีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อหัด คางทูม และหัดเยอรมัน
 • เป็นผู้หญิงที่เกิดก่อนปี 1957 และมั่นใจว่าจะไม่มีบุตรอีก เคยได้รับวัคซีนโรคหัดเยอรมัน หรือมีผลตรวจเลือดพบภูมิต่อโรคหัดเยอรมัน

หากคุณเคยได้รับ วัคซีน MMR แค่ 1 เข็ม และมีความเสี่ยงต่ำที่จะมีการติดเชื้อไวรัส คุณอาจไม่ต้องฉีดเข็มที่ 2 ก็ได้

อย่างไรก็ตาม คุณควรได้รับวัคซีน MMR 2 เข็มหากคุณ

 • เคยได้รับวัคซีนชนิดเชื้อตาย ซึ่งใช้ระหว่างปี 1963-1967
 • เคยได้รับวัคซีนชนิดโรคคางทูมชนิดเชื้อตายก่อนปี 1979 และมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง
 • เป็นผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์
 • นักเรียนหลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • วางแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางด้วยเรือสำราญ
 • เป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อื่นๆ
 • อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการระบาดของโรค

คุณไม่ควรได้รับวัคซีน MMR หากกำลังตั้งครรภ์, มีประวัติแพ้วัคซีนเข็มแรก หรือมีระดับภูมิคุ้มกันที่ต่ำมาก เช่นจากการติดเชื้อ HIV/AIDS, มะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือโรคและการรักษาทางการแพทย์อื่นๆ

ผลข้างเคียงของวัคซีน

ไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าวัคซีน MMR หรือ MMRV จะทำให้เกิดภาวะออทิสติก

รายงานผลข้างเคียงที่พบได้จากการฉีดวัคซีน MMR ประกอบด้วย

 • ไข้
 • ผื่นเล็กน้อย
 • ปวดข้อ
 • เกล็ดเลือดต่ำชั่วคราว
 • มีต่อมน้ำเหลืองบริเวณแก้ม คอ หรือใต้ขากรรไกรโต
 • ชักจากการมีไข้สูง

ผลข้างเคียงอื่นๆ จากวัคซีนที่พบได้น้อยประกอบด้วย

 • สูญเสียการได้ยินถาวร
 • มีอาการชัก และระดับการรู้สึกตัวลดลงเป็นเวลานาน
 • สมองถูกทำลาย

อย่างไรก็ตามผลข้างเคียงเหล่านี้พบได้น้อยมากขนาดที่นักวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจว่าเกิดจากการได้รับวัคซีนจริงหรือไม่

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่