วัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน (Measles – Mumps – Rubella Vaccine)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 16, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) เป็นวัคซีนเชื้อเป็นที่ผลิตจากเชื้อไวรัสที่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลง

ใช้ป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน ฉีดครั้งละ ๐.๕ มล. ที่ชั้นใต้ผิวหนัง ฉีดครั้งแรกเมื่ออายุ ๙ - ๑๒ เดือน และครั้งที่ ๒ เมื่ออายุ ๔ - ๖ ปี แต่อาจให้ครั้งที่ ๒ เมื่ออายุ ๒ ปี ๖ เดือน ตามแผนปฏิบัติงานของ กระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งที่ฉีดในเด็กเล็กจะเป็นหน้าขา ส่วนในเด็กโตจะเป็นบริเวณต้นแขน อาการข้างเคียงหลังฉีด MMR อาจมีไข้และผื่น หลังฉีดไป ๖ - ๑๒ วัน นอกจากนี้อาจพบเกร็ดเลือดต่ำ อาการปวดข้อ ข้ออักเสบในวัยหญิงเจริญพันธุ์ ต่อมน้ำเหลืองโต ต่อมน้ำลายพาราติดอักเสบ และอัณฑะอักเสบในผู้ชายข้อห้ามที่สำคัญคือห้ามให้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้แพ้ neomycin หรือเจลาตินแบบ anaphylaxis เป็นต้น สำหรับผู้แพ้ไข่ ให้ MMR ได้ เพราะมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาต่ำ

คำถามข้อ ๔๒

Q: ทำไมถึงมีการเลื่อนวัคซีน MMR ครั้งที่ ๒ จากอายุ ๔ - ๖ ปี เป็นอายุ ๒ ปี ๖ เดือน

A: จากสถานการณ์โรคในช่วงปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ พบมีรายงานผู้ป่วยหัดปีละ ๓,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ รายและมีการระบาดของโรคหัดเป็นระยะประมาณ ร้อยละ ๔๐ เป็นเด็กก่อนวัยเรียน ดังนั้นเพื่อป้องกันควบคุมโรคหัดอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงปรับตารางการให้วัคซีน MMR ใหม่โดยเลื่อนการให้วัคซีนเข็ม ๒ ให้เร็วขึ้น เพื่อลดการป่วยในเด็กกลุ่มนี้

คำถามข้อ ๔๓

Q: อาการข้างเคียงหลังฉีด MMR ได้แก่ ไข้และผื่น เป็นอาการข้างเคียงที่เป็นอันตรายร้ายแรงหรือไม่ควรให้คำแนะนำในการดูแลอย่างไร

A: เป็นอาการที่ไม่ร้ายแรง พบได้บ่อย ไข้จะพบหลังฉีด ๖-๑๒ วันและเป็นอยู่นาน ๑-๒ วันส่วนผื่นขึ้นได้หลังฉีด ๗-๑๐ วัน คำแนะนำในการดูแลคือ ถ้ามีไข้ให้เช็ดตัวลดไข้และให้ยาลดไข้ส่วนอาการผื่นจะค่อยๆหายไปเอง อาจพบต่อมน้ำเหลืองโตหรือต่อมน้ำลายอักเสบ อัณฑะอักเสบ อาจพบภาวะเกร็ดเลือดต่ำภายใน ๒ เดือน หลังฉีดวัคซีน

คำถามข้อ ๔๔

Q: อาการอะไรที่อาจแสดงว่า เกร็ดเลือดต่ำ และควรให้คำแนะนำผู้ดูแลเด็กอย่างไร

A: อาการเกร็ดต่ำคือ อาการที่เลือดหยุดยาก จะเห็นมีรอบฟกช้ำ ดำเขียว เวลาถูกกระแทก ถ้ามีอาการมาก เช่น เลือดไหลแล้วหยุดช้าเวลามีบาดแผล แนะนำให้มาพบแพทย์

คำถามข้อ ๔๕

Q: หากไม่ทราบว่าตั้งครรภ์ และได้รับวัคซีน MMR จะมีอันตรายต่อเด็กในครรภ์หรือไม่ อย่างไรและควรแนะนำให้ปฏิบัติตนอย่างไร

A: อาจมีผลต่อทารกในครรภ์ โดยเฉพาะในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ ทารกอาจมีความพิการเกิดขึ้น ดังนั้นจึงควรให้

คำแนะนำหญิงวัยเจริญพันธุ์ ให้ฉีด MMR ก่อนตั้งครรภ์อย่างน้อย ๓ เดือน หรือขณะตั้งครรภ์ก็ไม่ควรฉีดวัคซีนนี้ เป็นวัคซีนเชื้อเป็นอาจเกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ แต่ถ้าฉีด MMR โดยบังเอิญหรือมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นใน ๓ เดือน หลังฉีด ไม่เป็นเหตุผลให้ต้องทำแท้ง เพราะยังไม่พบหลักฐานว่าทารกในครรภ์จะได้รับอันตรายจากวัคซีน

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่