การรักษาโรคมาลาเรีย

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.ค. 1, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 803,000 คน

โดยส่วนมากยาที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อมาลาเรียก็คือยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อ

หากคุณกำลังจะเดินทางไปยังบริเวณที่มีการระบาดของโรคมาลาเรีย แพทย์อาจแนะนำให้คุณรับประทานยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อมาลาเรีย

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02

หากคุณยังมีการติดเชื้อแม้ว่าจะรับประทานยาป้องกันแล้ว การรักษาจะแตกต่างจากยาที่ใช้ในผู้ที่ติดโรคมาลาเรียที่ไม่เคยได้รับยามาก่อน

ยาที่ใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อมาลาเรีย

โดยทั่วไปยาที่ใช้ในการป้องกันก็คือยาชนิดเดียวกับยาที่ใช้รักษาโรคมาลาเรีย ยาเหล่านี้จะขึ้นกับเขตที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เนื่องจากลักษณะของการติดเชื้อและการดื้อยาของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน โดยคุณอาจต้องรับประทานยาป้องกันก่อน ระหว่าง หรือหลังจากการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค และยังต้องมีการรับประทานยาป้องกันแม้ว่าคุณอาจจะเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นหรือเคยเป็นมาลาเรียมาก่อนก็ตาม

การเลือกใช้ยารักษาโรคมาลาเรีย

ยาที่ใช้สำหรับรักษาโรคมาลาเรียและระยะเวลาของการรักษาขึ้นกับ

เขตที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้มีการติดเชื้อ: มีเชื้อมาลาเรียที่ทำให้เกิดโรคได้ 5 สายพันธุ์ ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน

โรคมาลาเรียเป็นโรคที่มักพบการดื้อยา ดังนั้นจึงต้องเลือกใช้ยาโดยอ้างอิงจากสายพันธุ์ของเชื้อและลักษณะการดื้อยาตามพื้นที่ที่คุณเกิดการติดเชื้อ

ความรุนแรงของอาการ: โรคมาลาเรียระดับรุนแรงจะต้องให้การรักษาด้วยยาทางเส้นเลือดดำและภายในโรงพยาบาลแทนการใช้ยาในรูปแบบกินซึ่งใช้รักษาโรคมาลาเรียระดับไม่รุนแรง

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02

โรคมาลาเรียระดับรุนแรงสามารถเกิดได้จากเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์ใดก็ได้ แต่มักพบได้บ่อยในการติดเชื้อ P. falciparum ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบได้ทั่วไปในทวีปแอฟริกาเขต sub-Saharan

สายพันธุ์ของเชื้อมาลาเรีย: มาลาเรียจะเข้าโจมตีเม็ดเลือดแดงและยาที่ใช้รักษาโรคนี้ส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปต่อสู้กับเชื้อในกระแสเลือด ในขณะที่การติดเชื้อสายพันธุ์ P. vivax หรือ P. Ovale จะต้องมีการใช้ยาเพิ่มเติมเพื่อกำจัดเชื้อตัวอ่อนที่อาจกำลังฟักตัวอยู่ในตับ เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรค

อายุ: ในเด็กต้องการการใช้ยาในระดับที่น้อยกว่าผู้ใหญ่ และให้ยาตามน้ำหนักตัว

การตั้งครรภ์: ยาบางชนิดไม่ปลอดภัยที่จะใช้ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือไม่ทราบระดับความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์ แต่ก็จำเป็นที่จะต้องรักษาโรคมาลาเรียในหญิงตั้งครรภ์

ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD: บางคนมีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ไม่มีการสร้างเอนไซม์ G6PD

ยารักษาโรคมาลาเรียบางตัวไม่สามารถใช้ได้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ดังนั้นแพทย์อาจทำการตรวจหาภาวะนี้ก่อนการเริ่มให้ยา

ยารักษาโรคมาลาเรียที่มีใช้ในสหรัฐอเมริกา

ทั่วโลกมีความแตกต่างของยาที่สามารถใช้รักษาโรคมาลาเรียได้ ในสหรัฐอเมริกามีแนวทางการปฏิบัติสำหรับการรักษาโรคมาลาเรียระดับไม่รุนแรงด้วยการยาต่อไปนี้

Aralen หรือ Plaquenil (chloroquines): ยาชนิดนี้จัดเป็นยาแรกที่ใช้ในการรักษาโรคมาลาเรียที่ไม่ดื้อยาและไม่รุนแรงจากอเมริกากลาง ฝั่งตะวันตกของคลองปานามา เฮติ สาธารณรัฐโดมินิกันและตะวันออกกลางส่วนมาก

Quinine: ยานี้ใช้รักษาโรคมาลาเรียชนิดที่มีการดื้อต่อยา Chloroquine ยาตัวนี้ทำมาจากต้น cinchona จากทวีปอเมริกาใต้

Primaquine: ยานี้ใช้รักษาผู้ที่ติดเชื้อสายพันธุ์ P. vivax หรือ P. ovale เพื่อกำจัดเชื้อมาลาเรียตัวอ่อนในตับ ยานี้ไม่สามารถใช้ได้ในผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD

Lariam (mefloquine): ยานี้อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติทางจิตได้ จึงมีการหลีกเลี่ยงที่จะใช้ในบางครั้ง

Malarone (atovarone และ proguanil): ยานี้สามารถทำให้เกิดอาการผิดปกติในกระเพาะอาหารและจำเป็นที่ต้องรับประทานพร้อมกับอาหารหรือนม

Coarten (artemether และ lumefantrine): ยานี้รวมเอายาที่ออกฤทธิ์สั้นเข้ากับยาที่ออกฤทธิ์ยาว โดยการรักษาโดยใช้ยา Artemisinin เป็นส่วนประกอบ เช่น Coartem ถึงเป็นแนวทางหลักของการรักษาโรคมาลาเรียในปัจจุบัน สาร Artemisinins มีต้นกำเนิดมาจากพืชตระกูล Artemisia annua

Doxycycline, tetracycline และ clindamycin: ยาปฏิชีวนะเหล่านี้มักใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียแต่สามารถช่วยหยุดการแบ่งตัวของเชื้อมาลาเรียได้เช่นกัน

นอกจากนี้ ยาอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รักษาโรคมาลาเรียระดับรุนแรงในสหรัฐอเมริกาประกอบด้วย

Quinidex (quinidine gluconate): ยานี้ให้ทางเส้นเลือดดำสำหรับการรักษาโรคมาลาเรียระดับรุนแรง และจำเป็นต้องมีการติดตามการทำงานของหัวและความดันโลหิตเนื่องจากยานี้สามารถทำให้เกิดความผิดปกติของหัวใจรุนแรงได้

Artesunate: ยานี้ให้ทางเส้นเลือดดำในผู้ที่ติดเชื้อมาลาเรียระดับรุนแรงซึ่งไม่สามารถทนต่อยา quinidine ได้

แพทย์ที่ต้องการจะใช้ยาต้องติดต่อศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค (CDC) เพื่อขอรับยาเนื่องจากยาเหล่านี้ยังอยู่ในขั้นทดลองในสหรัฐอเมริกา

การดื้อต่อยาที่ใช้รักษาโรคมาลาเรีย

เชื้อมาลาเรียมีการดื้อต่อยาที่ใช้รักษาโรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดการดื้อยา จึงมักใช้ยาหลายชนิดควบคู่กันในการรักษา

การรับประทานยาจนหมดเป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันหรือรักษาโรค และควรใช้ยาที่ได้จากแหล่งที่เชื่อถือได้ แพทย์สามารถขอการทดสอบการดื้อยาและปรึกษาเรื่องโรคมาลาเรียได้จากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคตลอด 24 ชั่วโมง

การพัฒนาวัคซีนป้องกันการติดเชื้อมาลาเรีย

ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนโรคมาลาเรียที่ได้รับการยอมรับให้ใช้อย่างแพร่หลาย แต่มีวัคซีนหลายตัวที่อยู่ในขั้นพัฒนา

วัคซีนที่มีแนวโน้มประสบความสำเร็จมากที่สุดในปัจจุบันชื่อ Mosquirix (RTS,S/AS01) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2015 วัคซีนตัวนี้ได้กลายเป็นวัคซีนสำหรับการติดเชื้อ P. falciparum ตัวแรกที่สามารถผ่านการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 และได้รับการยอมรับทางวิทยาศาสตร์

โดยเมื่อมีการให้วัคซีน 4 ครั้งในเด็กเล็กอายุมากกว่า 5 เดือน พบว่า

  • การติดเชื้อมาลาเรียลดลง 51% ในช่วง 12 เดือนหลังการฉีดเข็มที่ 3 และลดการติดเชื้อมาลาเรียชนิดรุนแรงได้ 45%
  • การติดเชื้อมาลาเรียลดลง 39% ภายในการตรวจติดตามที่ 48 เดือน (การติดเชื้อลดลง 43% ในเด็กชาย และ 35% ในเด็กหญิง)

และเนื่องจากการเสียชีวิตจากโรคมาลาเรียส่วนใหญ่เกิดในเด็กต่ำกว่า 5 ปี ผลการทดลองดังกล่าวจึงมีแนวโน้มที่วัคซีนจะประสบผลสำเร็จในอนาคต

ทั้งนี้ เมื่อเดือนตุลาคม 2015 หน่วยป้องกันและมาลาเรียขององค์การอนามัยโรคได้มีการแนะนำให้ศึกษาการใช้ Mosquirix มากขึ้นในทวีปแอฟริกา

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความก่อนหน้า
อาการและการวินิจฉัย
อาการและการวินิจฉัย

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ป่วยเป็นมาลาเลีย มีเพศสัมพันธ์ได้มั้ยครับ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โดนยุงกัดช่วง 4ทุ่ม ถึง ตี 2 เป็นประจำ ต้องตรวจเลือดเลยไหมครับ กลัวพวกเท้าช้าง มาลาเรีย ไข้สมอง หอพักอยู่ในกรุงเทพ ข้างหอ เป็นหญ้าสูงครับ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่