การรักษาโรคมาลาเรีย

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.ค. 1, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที

โดยส่วนมากยาที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อมาลาเรียก็คือยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อ

หากคุณกำลังจะเดินทางไปยังบริเวณที่มีการระบาดของโรคมาลาเรีย แพทย์อาจแนะนำให้คุณรับประทานยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อมาลาเรีย

หากคุณยังมีการติดเชื้อแม้ว่าจะรับประทานยาป้องกันแล้ว การรักษาจะแตกต่างจากยาที่ใช้ในผู้ที่ติดโรคมาลาเรียที่ไม่เคยได้รับยามาก่อน

ยาที่ใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อมาลาเรีย

โดยทั่วไปยาที่ใช้ในการป้องกันก็คือยาชนิดเดียวกับยาที่ใช้รักษาโรคมาลาเรีย ยาเหล่านี้จะขึ้นกับเขตที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เนื่องจากลักษณะของการติดเชื้อและการดื้อยาของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน โดยคุณอาจต้องรับประทานยาป้องกันก่อน ระหว่าง หรือหลังจากการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค และยังต้องมีการรับประทานยาป้องกันแม้ว่าคุณอาจจะเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นหรือเคยเป็นมาลาเรียมาก่อนก็ตาม

การเลือกใช้ยารักษาโรคมาลาเรีย

ยาที่ใช้สำหรับรักษาโรคมาลาเรียและระยะเวลาของการรักษาขึ้นกับ

เขตที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้มีการติดเชื้อ: มีเชื้อมาลาเรียที่ทำให้เกิดโรคได้ 5 สายพันธุ์ ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน

โรคมาลาเรียเป็นโรคที่มักพบการดื้อยา ดังนั้นจึงต้องเลือกใช้ยาโดยอ้างอิงจากสายพันธุ์ของเชื้อและลักษณะการดื้อยาตามพื้นที่ที่คุณเกิดการติดเชื้อ

ความรุนแรงของอาการ: โรคมาลาเรียระดับรุนแรงจะต้องให้การรักษาด้วยยาทางเส้นเลือดดำและภายในโรงพยาบาลแทนการใช้ยาในรูปแบบกินซึ่งใช้รักษาโรคมาลาเรียระดับไม่รุนแรง

โรคมาลาเรียระดับรุนแรงสามารถเกิดได้จากเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์ใดก็ได้ แต่มักพบได้บ่อยในการติดเชื้อ P. falciparum ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบได้ทั่วไปในทวีปแอฟริกาเขต sub-Saharan

สายพันธุ์ของเชื้อมาลาเรีย: มาลาเรียจะเข้าโจมตีเม็ดเลือดแดงและยาที่ใช้รักษาโรคนี้ส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปต่อสู้กับเชื้อในกระแสเลือด ในขณะที่การติดเชื้อสายพันธุ์ P. vivax หรือ P. Ovale จะต้องมีการใช้ยาเพิ่มเติมเพื่อกำจัดเชื้อตัวอ่อนที่อาจกำลังฟักตัวอยู่ในตับ เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรค

อายุ: ในเด็กต้องการการใช้ยาในระดับที่น้อยกว่าผู้ใหญ่ และให้ยาตามน้ำหนักตัว

การตั้งครรภ์: ยาบางชนิดไม่ปลอดภัยที่จะใช้ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือไม่ทราบระดับความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์ แต่ก็จำเป็นที่จะต้องรักษาโรคมาลาเรียในหญิงตั้งครรภ์

ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD: บางคนมีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ไม่มีการสร้างเอนไซม์ G6PD

ยารักษาโรคมาลาเรียบางตัวไม่สามารถใช้ได้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ดังนั้นแพทย์อาจทำการตรวจหาภาวะนี้ก่อนการเริ่มให้ยา

ยารักษาโรคมาลาเรียที่มีใช้ในสหรัฐอเมริกา

ทั่วโลกมีความแตกต่างของยาที่สามารถใช้รักษาโรคมาลาเรียได้ ในสหรัฐอเมริกามีแนวทางการปฏิบัติสำหรับการรักษาโรคมาลาเรียระดับไม่รุนแรงด้วยการยาต่อไปนี้

Aralen หรือ Plaquenil (chloroquines): ยาชนิดนี้จัดเป็นยาแรกที่ใช้ในการรักษาโรคมาลาเรียที่ไม่ดื้อยาและไม่รุนแรงจากอเมริกากลาง ฝั่งตะวันตกของคลองปานามา เฮติ สาธารณรัฐโดมินิกันและตะวันออกกลางส่วนมาก

Quinine: ยานี้ใช้รักษาโรคมาลาเรียชนิดที่มีการดื้อต่อยา Chloroquine ยาตัวนี้ทำมาจากต้น cinchona จากทวีปอเมริกาใต้

Primaquine: ยานี้ใช้รักษาผู้ที่ติดเชื้อสายพันธุ์ P. vivax หรือ P. ovale เพื่อกำจัดเชื้อมาลาเรียตัวอ่อนในตับ ยานี้ไม่สามารถใช้ได้ในผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD

Lariam (mefloquine): ยานี้อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติทางจิตได้ จึงมีการหลีกเลี่ยงที่จะใช้ในบางครั้ง

Malarone (atovarone และ proguanil): ยานี้สามารถทำให้เกิดอาการผิดปกติในกระเพาะอาหารและจำเป็นที่ต้องรับประทานพร้อมกับอาหารหรือนม

Coarten (artemether และ lumefantrine): ยานี้รวมเอายาที่ออกฤทธิ์สั้นเข้ากับยาที่ออกฤทธิ์ยาว โดยการรักษาโดยใช้ยา Artemisinin เป็นส่วนประกอบ เช่น Coartem ถึงเป็นแนวทางหลักของการรักษาโรคมาลาเรียในปัจจุบัน สาร Artemisinins มีต้นกำเนิดมาจากพืชตระกูล Artemisia annua

Doxycycline, tetracycline และ clindamycin: ยาปฏิชีวนะเหล่านี้มักใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียแต่สามารถช่วยหยุดการแบ่งตัวของเชื้อมาลาเรียได้เช่นกัน

นอกจากนี้ ยาอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รักษาโรคมาลาเรียระดับรุนแรงในสหรัฐอเมริกาประกอบด้วย

Quinidex (quinidine gluconate): ยานี้ให้ทางเส้นเลือดดำสำหรับการรักษาโรคมาลาเรียระดับรุนแรง และจำเป็นต้องมีการติดตามการทำงานของหัวและความดันโลหิตเนื่องจากยานี้สามารถทำให้เกิดความผิดปกติของหัวใจรุนแรงได้

Artesunate: ยานี้ให้ทางเส้นเลือดดำในผู้ที่ติดเชื้อมาลาเรียระดับรุนแรงซึ่งไม่สามารถทนต่อยา quinidine ได้

แพทย์ที่ต้องการจะใช้ยาต้องติดต่อศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค (CDC) เพื่อขอรับยาเนื่องจากยาเหล่านี้ยังอยู่ในขั้นทดลองในสหรัฐอเมริกา

การดื้อต่อยาที่ใช้รักษาโรคมาลาเรีย

เชื้อมาลาเรียมีการดื้อต่อยาที่ใช้รักษาโรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดการดื้อยา จึงมักใช้ยาหลายชนิดควบคู่กันในการรักษา

การรับประทานยาจนหมดเป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันหรือรักษาโรค และควรใช้ยาที่ได้จากแหล่งที่เชื่อถือได้ แพทย์สามารถขอการทดสอบการดื้อยาและปรึกษาเรื่องโรคมาลาเรียได้จากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคตลอด 24 ชั่วโมง

การพัฒนาวัคซีนป้องกันการติดเชื้อมาลาเรีย

ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนโรคมาลาเรียที่ได้รับการยอมรับให้ใช้อย่างแพร่หลาย แต่มีวัคซีนหลายตัวที่อยู่ในขั้นพัฒนา

วัคซีนที่มีแนวโน้มประสบความสำเร็จมากที่สุดในปัจจุบันชื่อ Mosquirix (RTS,S/AS01) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2015 วัคซีนตัวนี้ได้กลายเป็นวัคซีนสำหรับการติดเชื้อ P. falciparum ตัวแรกที่สามารถผ่านการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 และได้รับการยอมรับทางวิทยาศาสตร์

โดยเมื่อมีการให้วัคซีน 4 ครั้งในเด็กเล็กอายุมากกว่า 5 เดือน พบว่า

  • การติดเชื้อมาลาเรียลดลง 51% ในช่วง 12 เดือนหลังการฉีดเข็มที่ 3 และลดการติดเชื้อมาลาเรียชนิดรุนแรงได้ 45%
  • การติดเชื้อมาลาเรียลดลง 39% ภายในการตรวจติดตามที่ 48 เดือน (การติดเชื้อลดลง 43% ในเด็กชาย และ 35% ในเด็กหญิง)

และเนื่องจากการเสียชีวิตจากโรคมาลาเรียส่วนใหญ่เกิดในเด็กต่ำกว่า 5 ปี ผลการทดลองดังกล่าวจึงมีแนวโน้มที่วัคซีนจะประสบผลสำเร็จในอนาคต

ทั้งนี้ เมื่อเดือนตุลาคม 2015 หน่วยป้องกันและมาลาเรียขององค์การอนามัยโรคได้มีการแนะนำให้ศึกษาการใช้ Mosquirix มากขึ้นในทวีปแอฟริกา

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่