มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin คืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ เม.ย. 4, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

มะเร็งชนิดนี้พบได้น้อยกว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดอื่น

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin คือมะเร็งของระบบน้ำเหลือง ซึ่งแยกจากมะเร็งชนิดอื่นด้วยการมีเซลล์มะเร็งตัวใหญ่ที่เรียกว่า Reed-Sternberg cell

ความชุกของการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin เป็นมะเร็งที่พบได้ค่อนข้างน้อย โดยคิดเป็นเพียง 0.5% ของผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา

สมาคมโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ได้กล่าวว่าในปี 2014 มีผู้ป่วยด้วยโรคนี้ประมาณ 178,000 ทั่วสหรัฐอเมริกา และจะมีผู้ป่วยใหม่ประมาณ 9,000 รายในปี 2015 ซึ่งจะมีคน 1 ใน 500 คนในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin

ปัจจัยเสี่ยงคือสิ่งที่ส่งผลต่อโอกาสในการเกิดโรค โดยในปัจจุบันยังไม่พบปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin มากนัก และในผู้ป่วยจำนวนมากที่เป็นโรคนี้ก็ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคชัดเจน

ปัจจัยที่ทราบหรือสงสัยว่าจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin ประกอบด้วย

  • โรค infectious mononucleosis (หรือ mono): ผู้ที่มีการติดเชื้อ Epstein-Barr virus (EBV) ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคนี้จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังไม่พบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร
  • อายุ: โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkinสามารถพบได้ในประชากรทุกช่วงอายุ แต่มักพบได้บ่อยในกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ 20-34 ปี) และผู้ใหญ่ตอนปลาย (มากกว่า 55 ปีขึ้นไป)
  • เพศ: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเล็กน้อย
  • ประวัติครอบครัว: หากมีพี่น้องเป็นโรคนี้จะทำให้คุณมีความเสี่ยงในการเป็นโรคเพิ่มขึ้น
  • การติดเชื้อ HIV: ผู้ที่ติดเชื้อ HIV (เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรค AIDS) จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin สูงขึ้น

อัตราการรอดชีวิตของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin

อัตราการรอดชีวิตของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากมีการรักษาที่ดีขึ้น โดยในขณะนี้โรคนี้ถือเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่สามารถรักษาให้หายขาดได้มาก

แพทย์มักอธิบายถึงการพยากรณ์โรคของโรคมะเร็งโดยใช้อัตราการมีชีวิตอยู่ที่ 5 ปี หลังการวินิจฉัย (แม้ว่าผู้ป่วยบางคนจะมีชีวิตอยู่นานกว่านั้นก็ตาม) ซึ่งอัตราการมีชีวิตอยู่ที่ 5 ปีของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin นี้อยู่ที่ประมาณ 86%

การพยากรณ์โรคในผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin จะดีขึ้นเมื่อได้รับการวินิจฉัยที่อายุน้อย โดยอัตราการมีชีวิตอยู่ที่ 5 ปีของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin ก่อนอายุ 45 ปีอยู่ที่ประมาณ 94% โดยโอกาสในการเสียชีวิตจากโรคนี้พบได้มากสุดในผู้ป่วยที่มีอายุระหว่าง 75-84 ปี

ทั้งนี้ ปัจจัยบางอย่าง เช่น ระยะของโรคมะเร็งในขณะที่วินิจฉัยโรคมีผลต่ออัตราการรอดชีวิตในแต่ละบุคคล

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

แผลพุงพองตามร่างกายเรื้อรังเกิดจากไขมันในเลือดสูงหรือไม่
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
มียาหรือยาฉีดแก้น้ำเหลืองเสียไหม
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
แฟนปวดตรงข้างๆคอคะ แล้วมีอาการบวมเป็นบางครั้ง
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่