การรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ มี.ค. 8, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

มีทางเลือกในการรักษาโรคนี้ได้หลายรูปแบบ

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin คือ มะเร็งเม็ดเลือดที่มักเริ่มต้นจากต่อมน้ำเหลืองที่ทำหน้าที่สร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันออกมาช่วยร่างกายกำจัดต่อสู้กับการติดเชื้อ

มีวิธีการรักษาหลายรูปแบบสำหรับโรคนี้

โดยวิธีการที่แพทย์แนะนำนั้นจะขึ้นกับชนิดของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin เป็นกลุ่มของโรคมะเร็งหลายชนิด) และระยะของการดำเนินโรค (มะเร็งได้ลุกลามไปมากขนาดไหนแล้ว)

การรักษาหลักของโรคนี้ประกอบด้วย การให้ยาเคมีบำบัด การฉายรังสี การใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) การใช้ยาชนิดเจาะจงเซลล์มะเร็ง (Targeted therapy) และการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือเซลล์ต้นกำเนิด

การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด

การรักษาวิธีนี้คือการได้รับยาต้านโรคมะเร็งไม่ว่าจะผ่านทางการกินหรือการฉีดเข้าเส้นเลือดดำ ซึ่งมียาในกลุ่มนี้หลายตัวที่สามารถใช้รักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin ได้ โดยอาจมีการใช้ยามากกว่า 1 ชนิดในการรักษา โดยอาจใช้ยาเคมีบำบัดเป็นการรักษาวิธีเดียวหรืออาจใช้คู่กัยการรักษาวิธีอื่นเช่นการฉายรังสี ขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของโรคมะเร็ง

การฉายรังสี

การฉายรังสี คือ การใช้รังสีเอกซ์ซึ่งมีพลังงานสูงในการทำลายเซลล์มะเร็งโดยใช้วิธีที่เรียกว่าการฉายรังสีจากภายนอก (External beam radiation) การรักษาแต่ละครั้งใช้เวลาไม่กี่นาที และมักจะทำสัปดาห์ละ 5 วันนานหลายสัปดาห์ อาจใช้การฉายรังสีเป็นการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin วิธีเดียวได้ โดยเฉพาะในบางชนิดที่พบตั้งแต่ระยะแรก ๆ แต่มักจะใช้การฉายรังสีควบคู่ไปกับการให้ยาเคมีบำบัดเพื่อรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin มากกว่า

การใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)

การใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดคือการรักษาที่ให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นตัวต่อสู้กับโรคมะเร็ง การรักษาวิธีนี้อาจใช้เพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งหรือเพื่อชะลอการเติบโตของเซลล์มะเร็ง

Interferon คือหนึ่งในชนิดของการทำภูมิคุ้มกันบำบัดซึ่งจะช่วยให้เซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางประเภทมีการหดตัว

การใช้ยาชนิดเจาะจงเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)

การใช้ยาชนิดเจาะจงเซลล์มะเร็งเป็นการใช้ยาซึ่งสามารถระบุและทำลายเฉพาะเซลล์มะเร็ง โดยไม่ทำอันตรายเซลล์ปกติอื่นๆ  

มียา 2 ชนิดที่สามารถนำมาใช้รักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin ได้

  • Monoclonal antibodies: เป็นโปรตีนจากเซลล์ภูมิคุ้มกันที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อให้สามารถระบุและทำลายเซลล์มะเร็ง
  • Proteasome inhibitors: คือยาที่ใช้เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของก้อนมะเร็งบางชนิด

การปลูกถ่ายไขกระดูกหรือเซลล์ต้นกำเนิด

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดจากไขกระดูกหรือจากเลือด อาจเป็นการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะโรคสงบ หรือผู้ที่มีการกลับเป็นซ้ำของโรคระหว่างหรือหลังการรักษา

ในบางครั้งแพทย์อาจต้องใช้ยาเคมีบำบัดและการฉายรังสีในปริมาณที่มากเพื่อทำการฆ่าเซลล์มะเร็ง แต่อาจทำให้มีการทำลายไขกระดูกซึ่งเป็นสถานที่สร้างเม็ดเลือด ดังนั้นจึงทำการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อทดแทนไขกระดูกที่ถูกทำลายไป เซลล์ต้นกำเนิดนี้อาจนำมาจากส่วนอื่นของร่างกาย หรืออาจได้รับมาจากคนอื่น

งานวิจัยเกี่ยวกับการรักษารูปแบบใหม่ของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin

มีการวิจัยในมนุษย์ที่ศึกษาวิธีการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin แบบใหม่ หรือการผสมการรักษาที่เคยใช้แล้วขึ้นมาใหม่ เพื่อช่วยบอกว่าวิธีการรักษาใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นปลอดภัยและได้ผลดีกว่าการรักษาแบบเก่าหรือไม่ หากคุณเข้าร่วมในการวิจัย คุณอาจจะได้รับยาหรือการรักษาวิธีใหม่ที่ไม่ได้รับในปกติ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

แผลพุงพองตามร่างกายเรื้อรังเกิดจากไขมันในเลือดสูงหรือไม่
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
มียาหรือยาฉีดแก้น้ำเหลืองเสียไหม
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
แฟนปวดตรงข้างๆคอคะ แล้วมีอาการบวมเป็นบางครั้ง
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่