มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin คืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ เม.ย. 4, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 969,643 คน

มะเร็งชนิดนี้เป็นมะเร็งที่พบได้ค่อนข้างบ่อยและมีหลายประเภท

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin คือมะเร็งเม็ดเลือดชนิดหนึ่ง โดยมักจะมีจุดเริ่มต้นมาจากต่อมน้ำเหลืองที่ทำหน้าที่สร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันเพื่อช่วยร่างกายกำจัดการติดเชื้อ

โฆษณาจาก HonestDocs
อย่ารอสุขภาพดี! คุณเริ่มได้วันนี้ แค่คลิก

เลือกดูสินค้าและบริการสุขภาพดีๆที่เราคัดมาให้ที่ Health Shop

Nurse in the hospital picture id681654226

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin เกิดจากการที่เม็ดเลือดขาวชนิดที่เรียกว่า lymphocyte เกิดความผิดปกติ โดยเซลล์ lymphocyte ที่ผิดปกตินี้จะเริ่มควบคุมไม่ได้ และมีการแบ่งตัวสร้างเซลล์ที่ผิดปกติมากขึ้น จนทำให้เกิดก้อนมะเร็ง

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin สามารถแบ่งได้เป็นหลายชนิด ขึ้นกับการดำเนินโรค, ความรุนแรงของโรค และชนิดของเซลล์ที่เกิดความผิดปกติ

ความชุกของการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin

สมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกากล่าวว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วประเทศประมาณ 3-4% ที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin โดยนับเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดลำดับที่ 7 ในสหรัฐอเมริกา โดยในปี 2014 มีผู้ป่วยด้วยโรคนี้ประมาณ 584,000 ทั่วประเทศ และจะมีผู้ป่วยใหม่ของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin เพิ่มขึ้น 1 รายในทุก ๆ ประชากร 5000 คนในสหรัฐอเมริกา อ้างอิงจากสถาบันโรคมะเร็งแห่งชาติ (National Cancer Institute) หรือคิดว่าผู้ป่วยใหม่ประมาณ 64,000 รายในปี 2015 และคาดว่าประมาณ 2.1% ของประชากรในสหรัฐอเมริกาจะได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคนี้

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin

ในปัจจุบันยังไม่พบปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin มากนัก และในผู้ป่วยจำนวนมากที่เป็นโรคนี้ก็ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคชัดเจน

ปัจจัยที่ทราบหรือสงสัยว่าจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin ประกอบด้วย

การติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสบางชนิด: นักวิจัยกล่าวว่าการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin อาจเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสบางชนิดที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลง ตัวอย่างเชื้อในกลุ่มนี้ เช่น ไวรัส HIV (เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรค AIDS), Epsterin-Barr virus (ซึ่งทำให้เกิดโรค monomucleosis), human T-lymphocytotrophic virus (HTLV) และ Helicobacter pylori (แบคทีเรียที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร)

โฆษณาจาก HonestDocs
อย่ารอสุขภาพดี! คุณเริ่มได้วันนี้ แค่คลิก

เลือกดูสินค้าและบริการสุขภาพดีๆที่เราคัดมาให้ที่ Health Shop

Nurse in the hospital picture id681654226

อายุ: อายุที่เพิ่มมากขึ้นทำให้โอกาสในการเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin เพิ่มขึ้น

โรคนี้สามารถพบได้มากในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

เพศ: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin ทุกชนิดมักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

สารเคมี: การได้รับสารเคมีบางชนิดเช่นเบนซีนและสารเคมีที่ใช้ฆ่าพืชหรือฆ่าแมลงบางชนิดอาจมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยาเคมีบำบัดที่ใช้รักษาโรคมะเร็งชนิดอื่น ๆ ก็อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin ในภายหลังได้เช่นกัน

การได้รับรังสี: ผู้ป่วยที่เคยได้รับการฉายรังสีเพื่อรักษาโรคมะเร็งชนิดอื่นมาก่อนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยต่อการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin ในเวลาต่อมา

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin: พบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin เพิ่มขึ้นเล็กน้อย หากเคยได้รับการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin มาก่อน โดยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้อาจเกิดจากการได้รับยาเคมียำยัดและการฉายแสง

อัตราการรอดชีวิตของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin

แพทย์มักอธิบายถึงการพยากรณ์โรคของโรคมะเร็งโดยใช้อัตราการมีชีวิตอยู่ที่ 5 ปี หลังการวินิจฉัย (แม้ว่าผู้ป่วยบางคนจะมีชีวิตอยู่นานกว่านั้นก็ตาม) ซึ่งอัตราการมีชีวิตอยู่ที่ 5 ปีของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin นี้อยู่ที่ประมาณ 70% อ้างอิงจากสถาบันโรคมะเร็งแห่งชาติ (National Cancer Institute) โดยปัจจัยบางอย่าง เช่น ระยะของโรคมะเร็งในขณะที่วินิจฉัยโรคมีผลต่ออัตราการรอดชีวิตในแต่ละบุคคล

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin ในเด็ก

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin จัดเป็นเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยลำดับที่ 5 จากโรคมะเร็งในเด็กทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 15 ปีเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 800 คน ผู้ป่วยเด็กส่วนมากที่เป็นโรคนี้ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ชัดเจน

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin ถือว่าพบได้น้อยในเด็ก แต่ความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นหากมีความผิดปกติทางระบบภูมิคุ้มกันแต่กำเนิด

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความก่อนหน้า
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
บทความต่อไป
การรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin
การรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

แผลพุงพองตามร่างกายเรื้อรังเกิดจากไขมันในเลือดสูงหรือไม่
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
มียาหรือยาฉีดแก้น้ำเหลืองเสียไหม
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
แฟนปวดตรงข้างๆคอคะ แล้วมีอาการบวมเป็นบางครั้ง
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่