มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin คืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ เม.ย. 4, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

มะเร็งชนิดนี้เป็นมะเร็งที่พบได้ค่อนข้างบ่อยและมีหลายประเภท

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin คือมะเร็งเม็ดเลือดชนิดหนึ่ง โดยมักจะมีจุดเริ่มต้นมาจากต่อมน้ำเหลืองที่ทำหน้าที่สร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันเพื่อช่วยร่างกายกำจัดการติดเชื้อ

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin เกิดจากการที่เม็ดเลือดขาวชนิดที่เรียกว่า lymphocyte เกิดความผิดปกติ โดยเซลล์ lymphocyte ที่ผิดปกตินี้จะเริ่มควบคุมไม่ได้ และมีการแบ่งตัวสร้างเซลล์ที่ผิดปกติมากขึ้น จนทำให้เกิดก้อนมะเร็ง

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin สามารถแบ่งได้เป็นหลายชนิด ขึ้นกับการดำเนินโรค, ความรุนแรงของโรค และชนิดของเซลล์ที่เกิดความผิดปกติ

ความชุกของการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin

สมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกากล่าวว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วประเทศประมาณ 3-4% ที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin โดยนับเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดลำดับที่ 7 ในสหรัฐอเมริกา โดยในปี 2014 มีผู้ป่วยด้วยโรคนี้ประมาณ 584,000 ทั่วประเทศ และจะมีผู้ป่วยใหม่ของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin เพิ่มขึ้น 1 รายในทุก ๆ ประชากร 5000 คนในสหรัฐอเมริกา อ้างอิงจากสถาบันโรคมะเร็งแห่งชาติ (National Cancer Institute) หรือคิดว่าผู้ป่วยใหม่ประมาณ 64,000 รายในปี 2015 และคาดว่าประมาณ 2.1% ของประชากรในสหรัฐอเมริกาจะได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคนี้

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin

ในปัจจุบันยังไม่พบปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin มากนัก และในผู้ป่วยจำนวนมากที่เป็นโรคนี้ก็ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคชัดเจน

ปัจจัยที่ทราบหรือสงสัยว่าจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin ประกอบด้วย

การติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสบางชนิด: นักวิจัยกล่าวว่าการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin อาจเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสบางชนิดที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลง ตัวอย่างเชื้อในกลุ่มนี้ เช่น ไวรัส HIV (เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรค AIDS), Epsterin-Barr virus (ซึ่งทำให้เกิดโรค monomucleosis), human T-lymphocytotrophic virus (HTLV) และ Helicobacter pylori (แบคทีเรียที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร)

อายุ: อายุที่เพิ่มมากขึ้นทำให้โอกาสในการเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin เพิ่มขึ้น

โรคนี้สามารถพบได้มากในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

เพศ: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin ทุกชนิดมักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

สารเคมี: การได้รับสารเคมีบางชนิดเช่นเบนซีนและสารเคมีที่ใช้ฆ่าพืชหรือฆ่าแมลงบางชนิดอาจมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยาเคมีบำบัดที่ใช้รักษาโรคมะเร็งชนิดอื่น ๆ ก็อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin ในภายหลังได้เช่นกัน

การได้รับรังสี: ผู้ป่วยที่เคยได้รับการฉายรังสีเพื่อรักษาโรคมะเร็งชนิดอื่นมาก่อนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยต่อการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin ในเวลาต่อมา

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin: พบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin เพิ่มขึ้นเล็กน้อย หากเคยได้รับการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin มาก่อน โดยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้อาจเกิดจากการได้รับยาเคมียำยัดและการฉายแสง

อัตราการรอดชีวิตของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin

แพทย์มักอธิบายถึงการพยากรณ์โรคของโรคมะเร็งโดยใช้อัตราการมีชีวิตอยู่ที่ 5 ปี หลังการวินิจฉัย (แม้ว่าผู้ป่วยบางคนจะมีชีวิตอยู่นานกว่านั้นก็ตาม) ซึ่งอัตราการมีชีวิตอยู่ที่ 5 ปีของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin นี้อยู่ที่ประมาณ 70% อ้างอิงจากสถาบันโรคมะเร็งแห่งชาติ (National Cancer Institute) โดยปัจจัยบางอย่าง เช่น ระยะของโรคมะเร็งในขณะที่วินิจฉัยโรคมีผลต่ออัตราการรอดชีวิตในแต่ละบุคคล

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin ในเด็ก

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin จัดเป็นเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยลำดับที่ 5 จากโรคมะเร็งในเด็กทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 15 ปีเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 800 คน ผู้ป่วยเด็กส่วนมากที่เป็นโรคนี้ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ชัดเจน

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin ถือว่าพบได้น้อยในเด็ก แต่ความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นหากมีความผิดปกติทางระบบภูมิคุ้มกันแต่กำเนิด

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

แผลพุงพองตามร่างกายเรื้อรังเกิดจากไขมันในเลือดสูงหรือไม่
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
มียาหรือยาฉีดแก้น้ำเหลืองเสียไหม
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
แฟนปวดตรงข้างๆคอคะ แล้วมีอาการบวมเป็นบางครั้ง
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่