มะเร็งและโรคร้าย

มะเร็งปอดคืออะไร

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มะเร็งปอดคืออะไร

มะเร็งปอดเกิดขึ้นเมื่อเซลล์ปกติภายในปอดเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นเซลล์ผิดปกติ ซึ่งมีความสามารถในการเจริญเติบโตอย่างไม่จำกัด เซลล์เหล่านี้แบ่งได้หลายชนิดทำให้เกิดมะเร็งที่แตกต่างกันไป บางชนิดโตและลุกลามได้เร็ว ในประเทศไทยมะเร็งปอดคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในทั้งเพศชายและหญิง

ใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอด

 • ผู้ที่สูบบุหรี่ และดมควันบุหรี่ (second hand smoker)
 • ผู้ที่สัมผัสกับก๊าซเรดอน (radon) ซึ่งแปลงสภาพมาจากธาตุยูเรเนียมซึ่งเป็นก๊าซกัมมันตรังสี ก๊าซเหล่านี้สามารถมากับหิน ดิน ทราย เป็นวัสดุที่ใช้ก่อสร้างอาคาร
 • ผู้ที่สัมผัส สูดดมโลหะหนักซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งได้แก่ สารหนู แคดเมี่ยม โครเมี่ยม นิกเกิ้ล เบอรีเลี่ยม ซิลิก้า ละอองน้ำมัน แร่ใยหิน
 • ผู้ที่มีประวัติเป็นมะเร็งที่อวัยวะอื่น
 • ผู้ที่มีโรคปอดเป็นโรคประจำตัว เช่น โรคถุงลมโป่งพอง
 • ผู้ที่มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอด

อาการของมะเร็งปอดมีอะไรบ้าง 

 • ไอ หายใจเหนื่อย บางครั้งมีเสียงวี๊ดๆ เกิดจากก้อนเนื้องอกกดเบียดหลอดลมหรือเนื้อปอด
 • ไอเป็นเลือด เกิดจากก้อนเนื้องอกลุกลามสู่หลอดเลือด
 • เจ็บหน้าอกเวลาหายใจเข้าลึกๆ เกิดจากก้อนเนื้องอกทำให้เกิดเยื่อหุ้มปอดอักเสบหรือลุกลามไปยังเยื่อหุ้มปอด
 • เสียงแหบ เกิดจากมีการกดเบียดหรือทำลายเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล่องเสียง โดยเส้นประสาทนี้อยู่บริเวณช่องอก
 • ปวดศีรษะหน้าบวม แขนบวม พบได้กรณีมีภาวะอุดตันของหลอดเลือดดำจากก้อนเนื้องอกไปกดเบียด ทำให้เลือดดำของศีรษะ ใบหน้าและแขน ไหลกลับสู่หัวใจไม่สะดวกและเกิดการคั่งของเลือด จึงมีอาการบวม
 • กรณีก้อนเนื้องอกอยู่บริเวณยอดปอด จะทำให้เกิดอาการปวดแขนหรือร้าวลงแขนและไหล่จากการกดบริเวณเส้นประสาทส่วนคอหากมีการกดเบียดถึงไขสันหลัง อาจทำให้เกิดอาการอ่อนแรงของมือได้ อาการหนังตาตกเนื่องจากระบบประสาทอัตโนมัติที่อยู่บริเวณใกล้กับยอดปอดถูกกดเบียด

การตรวจวินิจฉัย

กรณีมีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งปอดแม้ภาพเอกซเรย์ปอดจะปกติ(พบได้ประมาณร้อยละ 25) แพทย์จะมีการตรวจเพิ่มเติมด้วยการถ่ายภาพทางรังสีที่ละเอียดกว่า เช่น เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) หรือ PET scan เมื่อเห็นก้อนในปอดที่สงสัยว่าแล้วจะทำการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจว่าเป็นก้อนเนื้องอกชนิดใดต่อไป

ใครควรจะต้องตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอด  

ในประเทศไทยยังให้การคัดกรองมะเร็งปอดเป็นแบบแล้วแต่โอกาสคือคัดกรองทำโดยอิสระขึ้นกับแต่ละสถานพยาบาล ซึ่งต่างกับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งทวารหนักที่มีอยู่ในแผนสาธารณสุขระดับชาติที่รัฐสนับสนุน ซึ่งคัดกรองประชากรกลุ่มใหญ่

 • ผู้อยู่ในกลุ่มมีความเสี่ยงสูงแนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปอดคือผู้ที่มีลักษณะดังนี้
 • อายุระหว่าง 55-74 ปี ที่สูบบุหรี่มากกว่า 30 pack yearsและเลิกบุหรี่น้อยกว่า 15 ปี
 • อายุมากกว่า 50 ปี ที่สูบบุหรี่มากกว่า 20 pack years และมีความเสี่ยงอื่นๆของมะเร็งปอด
 • Pack years คำนวณจากจำนวนบุหรี่ที่สูบต่อวันเป็นปริมาณซอง คูณกับระยะเวลาที่สูบ เช่น สูบบุหรี่วันละ 20 มวน เป็นเวลา 10 ปี คือ สูบ 1 ซอง (มี 20 มวน) x 10 ปี = 10 pack years

การคัดกรองจะทำโดยการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สามารถเห็นก้อนในปอดได้ชัดเจนกว่าการตรวจภาพเอกซเรย์ปอดทั่วไป จากนั้นจะมีการนัดติดตามเป็นระยะขึ้นกับว่าตรวจพบอะไรบ้าง  อย่างไรก็ตามการตรวจคัดกรองไม่สามารถการันตีว่าจะตรวจพบมะเร็งปอดในระยะเริ่มแรกและรักษาได้หายขาด บางครั้งผลที่ตรวจได้เป็นผลลวงคือคัดกรองว่าเป็นมะเร็งในความเป็นจริงไม่ใช่มะเร็งเนื่องจากคัดกรองจากภาพเอกซเรย์ซึ่งไม่มีผลชิ้นเนื้อและผู้ป่วยต้องรับรังสีจากการถ่ายเอกซเรย์ ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำทำการตรวจคัดกรอง

การรักษามะเร็งปอดทำได้อย่างไร

หลังจากทำการตรวจว่าเป็นก้อนเนื้อชนิดเนื้อร้ายและทราบว่าเป็นมะเร็งขั้นไหนแล้ว แพทย์จะให้การรักษาประกอบด้วย

 • ผ่าตัด จะทำในกรณีที่สามารถเอาก้อนเนื้องอกออกได้หมด
 • การฉายแสง
 • การให้ยาเคมีบำบัด
 • การให้สารเพื่อเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะเจาะจง
 • การใช้วิธีการทางภูมิคุ้มกันเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป