สุขภาพจิต

แบบทดสอบโรคซึมเศร้าคืออะไร มีแบบไหนบ้าง

ทำความรู้จักแบบทดสอบซึมเศร้า และรวบรวมเว็บไซต์ทำแบบทดสอบซึมเศร้าออนไลน์
เผยแพร่ครั้งแรก 22 ก.ย. 2019 อัปเดตล่าสุด 11 ก.พ. 2020 เวลาอ่านประมาณ 2 นาที
แบบทดสอบโรคซึมเศร้าคืออะไร มีแบบไหนบ้าง

ในยุคที่โรคซึมเศร้าถูกกล่าวถึงบนสื่อต่างๆ บ่อยครั้ง พร้อมกับเนื้อหาข่าวที่พยายามอธิบายถึงลักษณะอาการที่มักปรากฏในผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า เพื่อการทำความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตจึงได้พัฒนาแบบทดสอบโรคซึมเศร้าขึ้นมา เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ใช้เป็นเครื่องมือในการคัดกรอง หรือประเมินอาการเบื้องต้นด้วยตนเอง ก่อนไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

โรคซึมเศร้า” เป็นความผิดปกติทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อให้อาการทุเลา ต่างจากอารมณ์ซึมเศร้าที่มักมีสาเหตุชัดเจน เช่น ซึมเศร้าจากเหตุการณ์บางอย่างในชีวิต เป็นต้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป เหตุการณ์ต่างๆ รอบตัวคลี่คลาย มีผู้แสดงความเข้าใจ อารมณ์เศร้าก็จะหายไป แต่สำหรับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้ว นอกจากจะมีอาการซึมเศร้ายังมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย จนส่งผลกระทบต่อการทำกิจวัตรต่างๆ

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 474 บาท ลดสูงสุด 1010 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

195

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า มีดังนี้

 1. อารมณ์เปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นคนเศร้าสร้อย หดหู่ สะเทือนใจง่าย ร้องไห้บ่อย ดูอ่อนไหวง่าย แม้เรื่องนั้นๆ จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม บางคนอาจรู้สึกว่าจิตใจหม่นหมอง ไม่สดใส
 2. ความคิดเปลี่ยน มองเห็นว่าชีวิตในอดีตมีความผิดพลาดหรือล้มเหลว ส่งผลให้ชีวิตปัจจุบันดูแย่ไปหมด ไม่มีทางออก รู้สึกท้อแท้หมดหวังกับชีวิต มองว่าตัวเองเป็นภาระของคนอื่น
 3. สมาธิแย่ลง จิตใจเหม่อลอย หลงลืมง่าย
 4. มีอาการทางร่างกายร่วมด้วย เช่น อ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง เบื่อหน่าย 
 5. ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเปลี่ยนไป มักเป็นคนเก็บตัวมากขึ้น ใจน้อย อ่อนไหวง่าย หากคนรอบข้างไม่เข้าใจก็อาจทำให้เกิดปากเสียงกัน
 6. การทำงานแย่ลง โดยส่วนใหญ่พบว่าความรับผิดชอบต่อหน้าที่ลดลง ในผู้ที่อาการรุนแรงจะรู้สึกหมดพลัง ไม่อยากทำอะไร หรือบางคนรู้ว่าต้องทำอะไร เตรียมตัวเพื่อไปทำสิ่งนั้นๆ แล้ว บางรายเดินทางไปถึงที่ทำงานแล้ว แต่ก็ล้มเลิกความตั้งใจที่จะทำกิจกรรมนั้นๆ
 7. มีอาการแสดงของโรคจิต พบได้ในผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าแบบรุนแรง ที่พบบ่อยคือจะเชื่อว่ามีคนคอยกลั่นแกล้ง  มีคนประสงค์ร้ายต่อตนเอง อาจมีหูแว่ว เป็นต้น

แบบทดสอบโรคซึมเศร้าเป็นเครื่องมือประเมินความเสี่ยงโรคซึมเศร้าเบื้องต้นที่ดี ปัจจุบันแบบทดสอบโรคซึมเศร้า มีหลายฉบับ  เช่น แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คำถาม (2Q) แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม (9Q) แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8 คำถาม (8Q)

แบบประเมินทั้งหมดที่กล่าวมานี้ถูกนำมาใช้ในการวงการสาธารณสุข เพื่อประเมินอาการแสดงของโรคซึมเศร้า จำนวนข้อคำถามที่ต่างกันส่งผลต่อความครอบคลุมและความไวในการประเมินอาการแสดงของโรคซึมเศร้า สำหรับแบบประเมินทดสอบโรคซึมเศร้าที่บุคลากรทางการแพทย์มักแนะนำให้ผู้ที่ต้องการประเมินโรคซึมเศร้าเบื้องต้นด้วยตนเองใช้ คือแบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม (9Q) ของกรมสุขภาพจิต ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบได้ในเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิต

เมื่อทำแบบทดสอบออนไลน์เสร็จ จะมีการรวมคะแนนแล้วแปลผลเป็น  4 ระดับ ได้แก่

 1. มีความผิดปกติแต่ยังไม่มีภาวะซึมเศร้า
 2. มีภาวะซึมเศร้าเล็กน้อย
 3. มีภาวะซึมเศร้าปานกลาง
 4. มีภาวะซึมเศร้ารุนแรง

ในเว็บไซต์ของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีแบบประเมิน 9Q ให้ทำเหมือนกัน เมื่อคุณเข้าไปทำแบบทดสอบแล้ว อาจมีการให้คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ได้คะแนนในระดับต่างๆ ด้วย เช่น แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 9Q ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้แนะนำว่าหากอยู่ในระดับความผิดปกติแต่ยังมีภาวะซึมเศร้า  แนะนำให้พักผ่อน ผ่อนคลาย ออกกำลังกาย หาคนปรึกษา หากมีภาวะซึมเศร้าเล็กน้อย แนะนำให้สังเกตอาการ ถ้าเป็นมาก มีผลกระทบต่อการทำงาน การดูแลสิ่งต่างๆ ในบ้าน หรือการเข้ากับผู้คน ควรพบแพทย์เพื่อให้การช่วยเหลือ หากมีภาวะซึมเศร้าปานกลาง แนะนำให้พบแพทย์เพื่อประเมินอาการเพื่อให้การช่วยเหลือ และหากมีภาวะซึมเศร้ารุนแรง แนะนำให้พบแพทย์เพื่อประเมินอาการเพื่อให้การช่วยเหลือ เป็นต้น

รวมลิงก์สำหรับทำแบบทดสอบโรคซึมเศร้าออนไลน์ จากกรมสุขภาพจิต


3 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. แบบทดสอบคุณเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่? (www.med.mahidol.ac.th/infographic), 18 กันยายน 2562.
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรคซึมเศร้าโดยละเอียด. (www.med.mahidol.ac.th/ramamental), 18 กันยายน 2562.
กรมสุขภาพจิต. แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม (9Q) (www.rdmh.com/แบบประเมินโรคซึมเศร้า), 18 กันยายน 2562.

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวิดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รอยโรค (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่ดูไฟล์ได้
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เข้าถึงได้

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
บทความต่อไป
อะไรคือภาวะผิดปกติทางอารมณ์จากการใช้สาร
อะไรคือภาวะผิดปกติทางอารมณ์จากการใช้สาร

เมื่อแอลกอฮอล์ สารเสพติดและยาทำให้คุณรู้สึกแย่กว่าเดิม

ดูในแอป