การทำเอ็กซ์เรย์เต้านม Mammogram คืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ มิ.ย. 24, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

การตรวจนี้ไม่ได้ทำให้เจ็บแต่อาจจะรู้สึกไม่สบายตัวเล็กน้อยได้

การตรวจ Mammogram เป็นการฉายภาพเอกซเรย์ของเต้านมเพื่อตรวจหาความผิดปกติเช่นก้อนหรือการเปลี่ยนแปลงภายในเต้านม ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค (CDC) ได้กล่าวว่า การตรวจ Mammogram นี้อาจสามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมได้ก่อนที่จะคลำได้ก้อนถึง 3 ปี หากการตรวจแสดงผลที่น่าสงสัย แพทย์อาจจะแนะนำให้ทำการตรวจ Mammogram ซ้ำ หรือใช้การตรวจวิธีอื่นเพื่อให้สามารถเห็นความผิดปกตินั้นได้ชัดขึ้น ก้อนที่น่าสงสัยเหล่านี้อาจเกิดจากมะเร็งหรือเกิดจากเซลล์ไขมัน, ถุงน้ำ หรือภาวะอื่นๆ ก็ได้

คำแนะนำในการตรวจ Mammogram

The United States Preventive Services Task Force ได้แนะนำให้ผู้หญิงอายุระหว่าง 50-74 ปีควรเข้ารับการตรวจ Mammogram ทุก 2 ปี แต่คำแนะนำของสมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ผู้หญิงอายุระหว่าง 45-54 ปี ควรตรวจ Mammogram ทุกปี และเมื่ออายุ 55 ปีขึ้นไปและยังมีสุขภาพดี ควรตรวจ Mammogram ปีเว้นปี หากคุณมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมเช่นจากการมีประวัติครอบครัวที่เป็นโรคนี้ หรือมีพันธุกรรม BRCA1 หรือ BRCA2 และมีอายุน้อยกว่า 40 ปี ควรปรึกษาแพทย์ว่าคุณควรจะต้องเข้ารับการตรวจ Mammogram อย่างสม่ำเสมอหรือไม่ แพทย์อาจแนะนำให้คุณตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) หรือการตรวจอืนๆ ขึ้นกับปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคของคุณ

ระหว่างการทำ Mammogram มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง?

การทำ Mammogram เป็นการนำเต้านมของคุณไว้ระหว่างแผ่น 2 แผ่น ที่จะกดเข้าหากันขณะหนึ่ง ขณะที่นักเทคนิคใช้เครื่องมือฉายรังสีเอกซ์เพื่อให้เกิดภาพของเต้านม ทำซ้ำหลายๆ ครั้งเพื่อให้ได้ภาพจากต่างมุมของเต้านมหนึ่งหรือสองข้าง การตรวจ Mammogram ไม่ควรทำให้รู้สึกเจ็บ แต่คุณจะรู้สึกถึงแรงบีบที่เกิดขึ้นได้ ระดับความรู้สึกไม่สบายตัวนั้นจะขึ้นกับขนาดของเต้านมและระยะที่ต้องใช้ในการบีบเต้านมเพื่อให้ได้ภาพถ่ายเอกซเรย์ที่ดี

ผลการตรวจ Mammogram หมายความว่าอย่างไร?

หากผลตรวจของคุณเป็นปกติ แพทย์มกจะแนะนำให้คุณเข้ารับการตรวจอย่างสม่ำเสมอทุกปีหรือ 2 ปี ขึ้นกับอายุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมของคุณ การเข้ารับการตรวจ Mammogram อย่างสม่ำเสมอจะทำให้แพทย์เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเต้านมเมื่อเวลาผ่านไป และทำให้ง่ายขึ้นในการระบุว่าสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ หากแพทย์แจ้งว่าผลการตรวจนั้นผิดปกติ ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นมะเร็งเต้านมในทันที แต่คุณยังจะต้องเข้ารับการตรวจ Mammogram อีกครั้งเพื่อให้ได้การวินิจฉัย ซึ่งจะเป็นการตรวจดูความผิดปกติอย่างใกล้ชิด การตรวจนี้จะใช้เวลานานกว่าการตรวจ Mammogram เพื่อการคัดกรองโดยทั่วไป เนื่องจากต้องใช้รังสีเอกซ์ปริมาณที่มากขึ้นเพื่อให้ได้ภาพบริเวณเต้านมที่สงสัยอย่างละเอียด

คุณยังอาจจะต้องเข้ารับการตรวจอื่นๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยการเปลี่ยนแปลงที่พบ เช่น

  • การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงที่เต้านม : เป็นการใช้คลื่นเสียงเพื่อสร้างภาพและอาจจะช่วยแยกระหว่างก้อนที่เป็นของแข็งกับถุงน้ำที่มีสารน้ำอยู่ภายใน
  • เอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เป็นการสร้างภาพภายในเต้านมโดยการใช้แม่เหล็กและคลื่นวิทยุ

หากตรวจพบก้อนแข็ง แพทย์อาจแนะนำให้ทำการตัดชิ้นเนื้อดังกล่าวไปตรวจ และอาจแนะนำให้คุณไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านเต้านม ซึ่งได้รับการอบรมเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับเต้านมโดยเฉพาะ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่