ปฏิบัติการในรักแร้

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.พ. 12, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

ปฏิบัติการในรักแร้

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นมะเร็งเต้านม  (ยกเว้นบางชนิดเท่านั้น)  ต้องได้รับการผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองในรักแร้ร่วมด้วย  ซึ่งการเลาะต่อมน้ำเหลืองในรักแร้มีเทคนิคแตกต่างกันออกไป  โดยมามักจะเลาะต่อมน้ำเหลืองในรักแร้ข้างที่เป็น  โดยละเว้นกลุ่มที่อยู่ลึกๆ  ไว้  เพื่อลดโอกาสเกิดแขนบวมภายหลังการผ่าตัด

การกระจายของมะเร็งมาที่ต่อมน้ำเหลืองเป็นข้อมูลที่ใช้ในการเลือกวิธีรักษา  และถือว่าการผ่าตัดที่เคลียร์ต่อมน้ำเหลืองในรักแร้ที่มีเซลล์มะเร็งออกได้หมดเป็นการลดการเกิดเป็นซ้ำของเนื้อร้ายลงได้ด้วย

อย่างไรก็ตาม  ผู้ป่วยที่มีก้อนมะเร็งขนาดเล็กจะมีอุบัติการณ์การกระจายของเซลล์ร้ายไปยังต่อมน้ำเหลืองค่อนข้างต่ำ  หลายครั้งการขุดเลาะต่อมน้ำเหลืองในรักแร้จำนวนมากได้ผลการตรวจชิ้นเนื้อกลับมาว่าไม่พบ  “เชื้อ”  มะเร็ง  ซึ่งดูเหมือนเป็นการทำผ่าตัดที่มากเกินจำเป็น  แพทย์จึงพยายามหาวิธีผ่าตัดที่แม่นยำมากขึ้นในการจัดการกับต่อมน้ำเหลืองในรักแร้                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                     

การเลาะต่อมน้ำเหลืองในรักแร้  แบบจำกัดเฉพาะระดับ

 

โดยสมมติฐานว่าเซลล์มะเร็งจากตำแหน่งหนึ่งของเต้านม  ถ้าจะกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองในรักแร้จะวิ่งไปที่ต่อมน้ำเหลืองต่อมแรก  (ต่อมน้ำเหลืองเซนทิเนล)  ก่อน  แล้วค่อยกระจายไปยังต่อมถัดไป  ถ้ามีวิธีหาเจ้าต่อมแรกที่ว่าได้  แล้วนำออกมาตรวจแค่ต่อมเดียวหรือสองต่อม  หากพบว่าไม่มีเซลล์เนื้อร้ายกระจายไป  ก็น่าจะยังไม่มีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่เหลือด้วย  เช่นนี้ผู้ป่วยก็ไม่ต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองแบบมาตรฐาน  ซึ่งเป็นการเลาะต่อมน้ำเหลืองออกเป็นจำนวนมากโดยไม่จำเป็น  ลดเวลาการอยู่โรงพยาบาล  มักไม่ต้องใส่ท่อระบายน้ำเหลือง  และปิดโอกาสการเกิดแขนบวมหลังผ่าตัด

ต่อมน้ำเหลืองเซนทิเนล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 


การเลาะต่อมน้ำเหลือง

เซนทิเนล

 

 

ต่อมน้ำเหลืองเซนทิเนล

 

การหาต่อมน้ำเหลือง  “หัวโจก”  นี้อาจทำได้โดยการฉีดสีหรือสารรังสีตามแต่ความชำนาญของแพทย์และอุปกรณ์ที่มีในสถาบันนั้นๆ  เช่นเดียวกับการผ่าตัดแบบเก็บเต้านม  การเลาะต่อมน้ำเหลืองเฉพาะต่อมหัวโจกนี้ก็มีเงื่อนไขเฉพาะตัวเช่นกัน  ได้แก่

ผู้ป่วยต้องเป็นก้อนเนื้อร้ายขนาดเล็ก  ไม่เกิน  2 – 3 เซนติเมตร  (ระยะหลังเริ่มทำในก้อนใหญ่ขึ้น)  เป็นก้อนเดี่ยว  ไม่เคยได้รับการฉายรังสีนำมาก่อนและไม่เคยผ่าตัดในเต้านมหรือรักแร้  รวมทั้งการตรวจร่างกายและการตรวจภาพรังสีไม่พบต่อมน้ำเหลืองที่น่าจะมีการกระจายไปถึง  และไม่มีประวัติแพ้สารที่จะใช้ฉีด  ซึ่งแพทย์จะถามในทุกราย  (ถ้าไม่ลืม)  ต่อมน้ำเหลืองที่ติดสีหรือมีสารรังสีไปสะสมอยู่จะถูกเลาะออกมาส่งตรวจ  อาจส่งแบบเร่งด่วน  รู้ผลขณะผ่าตัด  หรือส่งแบบมาตรฐาน  ซึ่งรู้ผลภายใน  2 – 3  วัน  หากผลเป็นลบ  คือไม่มีเซลล์เนื้อร้านก็จบแค่นั้น  แต่ถ้ามีเซลล์กระจายไป  ก็ต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองตามมาตรฐานอีกที

เมื่อเลาะต่อมน้ำเหลืองหัวโจกออกแล้ว  หากผลตรวจเนื้อรายงานว่าไม่มีเซลล์เนื้อร้ายกระจายไปถึง  ผู้ป่วยจะได้กลับบ้านเร็วมาก  เพราะการเลาะต่อมน้ำเหลืองจำนวนเพียงน้อยนิดนี้มีภาวะแทรกซ้อนน้อยมาก  แทนที่จะต้องวางท่อระบายน้ำเหลือง  แล้วรออีกเป็นสัปดาห์กว่าน้ำเหลืองจะแห้งก็กลายเป็นไม่ต้องใส่ท่อระบาย  เย็บแผลได้เรียบเนียน  วันรุ่งขึ้นให้กลับบ้านได้  สบายกว่ากันเยอะ!

คุณสามารถอ่านข้อมูลดีๆมีประโยชน์แบบนี้ได้เพิ่มเติมที่หนังสือ "มะเร็งเต้านม" โดยรองศาสตราจารย์ นพ. พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ, รองศาสตราจารย์ นพ. ศิรชัย จินดารักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ชวลิต เลิศบุษยานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ จากสำนักพิมพ์อมรินทร์ เพื่อสนับสนุนผู้แต่ง

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่