โรคมะเร็งเต้านม (CA breast)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.พ. 5, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 975,821 คน

โรคมะเร็งเต้านม (CA breast)

ความหมาย

เป็นเนื้องอกชนิดเนื้อร้ายของเต้านม แบ่งได้หลายแบบ

แบบที่ 1 แบ่งตามที่ตั้งของมะเร็งและการแพร่กระจาย ได้แก่

โฆษณาจาก HonestDocs
อย่ารอสุขภาพดี! คุณเริ่มได้วันนี้ แค่คลิก

เลือกดูสินค้าและบริการสุขภาพดีๆที่เราคัดมาให้ที่ Health Shop

Nurse in the hospital picture id681654226
  • มะเร็งเต้านมระยะแรก มักเป็นมะเร็งของเซลล์บุท่อน้ำนมที่เชื่อมระหว่างต่อมน้ำนมไปยังหัวนม หากตรวจพบขณะที่ยังอยู่ที่ท่อหรือที่กลุ่มท่อน้ำนมแล้วผ่าตัดออกได้จะมีโอกาสหายถึงร้อยละ 90
  • มะเร็งเต้านมระยะรุกราน เป็นช่วงที่เซลล์มะเร็งลุกลามจากท่อน้ำนมไปยังเนื้อเยื่อเต้านมและต่อมน้ำเหลืองข้างเดียว ซึ่งเป็นระยะที่เราสามารถคลำก้อนมะเร็งที่เต้านมได้
  • มะเร็งเต้านมระยะรุกลาม เป็นระยะที่มะเร็งลุกลามไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายนอกเต้านมแล้ว เช่น กระดูก ตับ ปอด สมอง เป็นต้น

แบบที่ 2 แบ่งตามชนิดของเซลล์ ได้แก่

  • มะเร็งชนิด Infilltrating (invasive) ductal carcinoma พบร้อยละ 70 ของมะเร็งเต้านม มะเร็งจะเริ่มที่ท่อนำน้ำนมแล้วรุกรานผ่านผนังท่อไปยังเนื้อเยื่อไขมันข้างเคียงหรือแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย ของเส้นเลือด หรือท่อน้ำเหลือง
  • มะเร็งชนิด Infilltrating lobular carcinoma พบร้อยละ 10-15 ของมะเร็งเต้านม มะเร็งจะเริ่มที่ต่อมสร้างน้ำนม แล้วกระจายไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย
  • มะเร็งชนิด ductal carcinoma in situ มะเร็งจะเป็นที่ต่อมผลิตน้ำนม หากทิ้งไว้จะกลายเป็นประเภทที่ 2
  • มะเร็งชนิด Inflammatory breast cancer เป็นมะเร็งชนิดที่เกิดขึ้นน้อย มีลักษณะแดง ร้อน ผิวหนังไม่เรียบ แพร่กระจายเร็ว มะเร็งชนิด Recurrent เป็นมะเร็งชนิดที่หลังจากรักษาแล้วกลับเป็นอีกที่เต้านมข้างเดียวกัน หรือที่ผนังทรวงอกที่เต้านมเคยอยู่

สาเหตุ

ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการ เช่น ฮอร์โมน (ผู้หญิงที่มีประจำเดือนเร็วก่อนอายุ 12 ปี หมดประจำเดือนช้า เมื่ออายุมากกว่า 50 ปี การคลอดบุตรคนแรกเมื่ออายุมากกว่า 35 ปี หญิงที่ไม่มีบุตร) มีประวัติมารดาเป็นโรคมะเร็งเต้านม การได้รับรังสี สนามแม่เหล็ก มีประวัติเป็นมะเร็งที่อื่นมาก่อน เป็นต้น

พยาธิสรีรภาพ

มะเร็งเต้านมมักเกิดที่เนื้อเยื่อของท่อต่อมน้ำนม ที่พบมากจะเป็นชนิด Adenocarcinoma หากก้อนมะเร็งที่เต้านมมีขนาดใหญ่กว่า 5 มิลลิเมตร ซึ่งจะมีการลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองและกระแสเลือด มักพบก้อนมะเร็งบริเวณด้านบนส่วนนอก (Upper outer quadrant) ซึ่งมักจะแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ หากเป็นบริเวณด้านในของเต้านมแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองในทรวงอก ปอด กระดูก ตับ

นอกจากนี้อาจพบบริเวณใต้หัวนมและรอบหัวนม พบที่เต้านมด้านซ้ายมากกว่าด้านขวา เมื่อมีการแพร่กระจายไปที่อื่นจะทำให้การพยากรณ์โรคไม่ดี หากพบเซลล์มะเร็งในต่อมน้ำเหลืองมากพยากรณ์โรคจะเลวลง

อาการ

ระยะแรกจะไม่มีอาการ อาจพบว่ามีก้อนที่เต้านมซึ่งมีลักษณะแข็ง กลม เคลื่อนไหวได้น้อย บริเวณรอบๆ ก้อนอาจมีลักษณะนุ่มคล้ายฟองน้ำ แต่มีขอบเขตชัดเจนหรือมีลักษณะขรุขระ อาจตรวจพบด้วยตนเอง อาจมีผื่นบริเวณผิวหนังหรือมีการอักเสบอาจเป็นแผลถลอกบริเวณหัวนมและรอบหัวนม อาจมีอาการบวมอักเสบแดงของผิวหนังหรือมีผิวหนังหยาบคล้ายผิวส้มและผิวหนังบุ๋ม หากมีอาการมากขึ้นบริเวณผิวหนังเต้านมจะมีรอยบุ๋ม หัวนมหด รูปร่างเต้านมผิดปกติ มีเลือดซึมออกจากหัวนม อาจมีอาการแสบ เสียว ปวด กดเจ็บ เต้านม 2 ข้างไม่เท่ากัน โดยข้างที่เป็นมะเร็งมักจะสูงกว่า อาจพบก้อนที่รักแร้ หากมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นจะมีอาการผิดปกติตามอวัยวะนั้นๆ เช่น หากไปที่ปอดจะมีอาการหายใจลำบาก หากไปที่กระดูกจะมีอาการปวดกระดูก เป็นต้น

การวินิจฉัยโรค

จากประวัติเกี่ยวกับความผิดปกติของรูปร่างและผิวหนังของเต้านม จากปัจจัยเสี่ยงและอาการดังกล่าว จากการคลำเต้านมของตนเอง หรือ Self breast examination (SBE) พบก้อนที่เคลื่อนไหวไม่ได้หรือติดแน่นกับทรวงอก ตรวจเลือดหา CA 15-3 จะพบมีค่าสูงขึ้น จากการตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) หรือการถ่ายภาพรังสีของเต้านม (Mammography) การทำอัลตราซาวนด์ และตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ โดยเจาะดูดด้วยเข็มเล็ก (Fine needle) การเจาะดูด (Aspiration incision) การตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ (Excision biopsy) อาจใช้เทคโนโลยีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าถ่ายเต้านม (MRI)

โฆษณาจาก HonestDocs
อย่ารอสุขภาพดี! คุณเริ่มได้วันนี้ แค่คลิก

เลือกดูสินค้าและบริการสุขภาพดีๆที่เราคัดมาให้ที่ Health Shop

Nurse in the hospital picture id681654226

การรักษา

รักษาโดยการตัดเฉพาะก้อนออกและตามด้วยการฉายรังสีเฉพาะที่บริเวณเต้านมส่วนที่เหลือและรักแร้ ตัดเนื้อบริเวณที่มีก้อนโดยเฉพาะเนื้อเยื่อใกล้เคียงออกและฉายรังสีร่วมด้วย

หากก้อนมีขนาดใหญ่และมีการลุกลามอาจต้องตัดเต้านม ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ และกล้ามเนื้อ Pectoris major เรียกว่า Modified radical mastectomy

หากตัดกล้ามเนื้อ Pectoris minor เรียก Radical mastectomy หากตรวจพบก้อนที่เต้านมตั้งแต่มีขนาดเล็ก อาจตัดเฉพาะก้อนและเนื้อเยื่อข้างเคียงออกบ้างโดยที่เต้านม ยังคงรูปเดิม (Lumpectomy) โดยต้องฉายรังสีตาม หรือ ตัดแต่เพียงเต้านมข้างนั้นนอก (Total หรือ Simple mastectomy)

บางรายอาจให้ยาต้านเอสโตรเจน และตัดรังไข่ ต่อมหมวกไต รวมทั้งต่อมใต้สมอง บางรายอาจให้ยาเคมีบำบัดเป็นยาต้านเซลล์มะเร็งหรืออาจให้รังสีรักษาร่วมด้วย

การพยาบาล

ดูแลความสะอาดของผิวหนังบริเวรเต้านมด้วยการล้างน้ำสบู่ ซับเบาๆ ให้แห้ง หากมีอาการปวดให้ยาแก้ปวด แนะนำผู้ป่วยไม่ให้แตะต้องผิวหนังบริเวณเต้านมบ่อยๆ และดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมโดยดูแลก่อนผ่าตัด ดูแลความสะอาดบริเวณผิวหนัง บริเวณหน้าอกและรักแร้ อาจโกนขนด้วยหากมีขนมาก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารแขนหลังผ่าตัด

การตรวจเต้านมด้วยตนเองหลังผ่าตัด สังเกตและบันทึกสัญญาณชีพ ความปวด ลักษณะแผล สี ปริมาณสิ่งขับหลั่งและเลือดจากแผลผ่าตัด จัดท่าให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สุขสบาย กระตุ้นให้ใช้แขนข้างที่ทำผ่าตัด เช่น หวีผม เป็นต้น ทำแผล ให้ยาแก้ปวด สังเกตความผิดปกติของแผล ดูแลท่อระบายทรวงอกให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในรายที่ได้รับรังสีรักษา ดูแลการจัดท่าขณะฉายรังสีและติดตามดูความผิดปกติของผิวหนังที่ได้รับรังสี

ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด โดยฉีดยาช้าๆ ระวังการรั่วของยาออกจากหลอดเลือดดำ สังเกตและแก้ไขอาการข้างเคียงของยา ให้การพยาบาลเพื่อลดความวิตกกังวล และเกี่ยวกับการสูญเสียภาพลักษณ์ โดยแนะนำแหล่งบริการการทำผ่าตัดเสริมเต้านม การใช้อุปกรณ์เสริม เช่น เสื้อยกทรงที่มีเต้านมเทียม วิกผมหากมีผมร่วง เป็นต้น และฟื้นฟูสมรรถภาพโดยใช้แขนข้างที่ทำผ่าตัดในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น หวีผม ติดกระดุมเสื้อ รับประทานอาหาร แปรงฟัน เป็นต้น

หลังผ่าตัด 24 ชั่วโมง งดการใช้แขนข้างที่ผ่าตัดยกของหนัก งดวัดความดันเลือด ควรยกแขนข้างที่ทำผ่าตัดให้สูงอยู่เสมอใส่เสื้อยกทรงเสริมหรือใส่เต้านมเทียม หลังจากแผลผ่าตัดหายดีแล้วประมาณ 6-10 สัปดาห์ แนะนำให้ผู้ป่วยตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนลดความสุขไม่สบาย ความวิตกกังวล ความเศร้าเสียใจ ป้องกันความพิการของแขนและการติดเชื้อ

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "คู่มือโรค" โดยปราณี ทู้ไพเราะ จากจากโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความก่อนหน้า
ชนิด
ชนิด
บทความต่อไป
การบ้านในวันพักฟื้น
การบ้านในวันพักฟื้น

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

เจ็บใต้ราวนมเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมมั้ยค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่