เสริมเติมส่วนที่ขาดหาย

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 13 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,295,285 คน

เสริมเติมส่วนที่ขาดหาย

การผ่าตัดสร้างเต้านมขึ้นมาใหม่หลังจากผ่าตัดมะเร็งเต้านมออกไปแล้ว  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีเต้านมอีกครั้ง  โดยให้มีทั้งขนาดและรูปทรงใกล้เคียงกันทั้ง  2  ข้าง  แต่อย่างไรก็ตาม  เต้านมที่สร้างขึ้นใหม่จะไม่มีคุณสมบัติเหมือนเต้านมปกติในบางด้าน  เช่น  ไม่สามารถสร้างน้ำนมได้  และความรู้สึกที่ไวต่อการสัมผัสของหัวนมและฐานหัวนมก็จะน้อยกว่าเต้านมปกติ

โฆษณาจาก HonestDocs
กรนดัง ง่วงระหว่างวัน ปวดหัวตอนตื่น อาจต้องตรวจการนอนหลับ 😳 .

เราจัดดีลตรวจการนอนหลับมาลดราคาให้ 30-50% 💪🏻 เริ่มต้นเพียง 1950 บาท เท่านั้น

%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9ainternal ad

การผ่าตัดสร้างเต้านมขึ้นใหม่นั้นสามารถทำได้ทั้งในเวลาเดียวกันกับการผ่าตัดมะเร็งออกไป  หรือรอติดตามผลจนแน่ใจว่าปลอดภัยจากกการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งเต้านมก่อนก็ย่อมได้

การผ่าตัดสร้างเต้านมขึ้นมาใหม่พร้อมๆ  กับการผ่าตัดมะเร็งนั้นมีข้อดีคือ  ผู้ป่วยไม่รู้สึกว่าสูญเสียเต้านมไป  การผ่าตัดก็ทำครั้งเดียว  ไม่ต้องเจ็บตัวสองครั้ง  ในมุมของแพทย์ก็ผ่าตัดได้ง่ายกว่า  (โดยวัดปริมาตรจากข้างที่ตัดออกไป)  แต่ก็มีข้อเสียบางประการ  เช่น  อาจมีผลแทรกซ้อนจากการทำผ่าตัด  ทำให้เกิดความล่าช้าในการฉายรังสีหรือการให้เคมีบำบัด  (ในกรณีที่ต้องรักษาร่วมกับการฉายรังสีหรือเคมีบำบัด)

อย่างไรก็ตาม  จากการศึกษาผลของการผ่าตัดสร้างเต้านมให้ผู้ป่วยพร้อมไปกับการผ่าตัดมะเร็งออกนั้น  ไม่พบว่ามีผลกระทบต่อการดำเนินของโรค  หรือการหายจากการเป็นมะเร็งแต่อย่างใด  ไม่ว่าจะผ่าตัดสร้างเต้านมใหม่หรือไม่  โรคก็จะยังคงดำเนินไปเช่นเดิม  กล่าวคือ  ถ้าโรคจะหายขาดก็หาย  ถ้าโรคจะกลับมาเป็นอีกด้วยปัจจัยอะไรก็ตามแต่  ล้วนไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดสร้างเต้านมขึ้นมาใหม่แต่อย่างใด

เสริมเต้านมทันที

หลังตัดเต้านม

โฆษณาจาก HonestDocs
กรนดัง ง่วงระหว่างวัน ปวดหัวตอนตื่น อาจต้องตรวจการนอนหลับ 😳 .

เราจัดดีลตรวจการนอนหลับมาลดราคาให้ 30-50% 💪🏻 เริ่มต้นเพียง 1950 บาท เท่านั้น

%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9ainternal ad


เทคนิคการผ่าตัดสร้างเต้านมขึ้นมาใหม่นั้นสามารถทำได้โดยใช้ถุงนมเทียม  หรือการนำเนื้อเยื่อจากส่วนอื่นๆ  ของร่างกายผู้ป่วยเองมาใช้  หรืออาจจะใช้ทั้งเนื้อเยื่อของผู้ป่วยร่วมกับการใช้ถุงนมเทียมก็ได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละรายว่าเหมาะสมกับวิธีใด  ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบหลายอย่าง  โดยให้ความสำคัญแก่เต้านมด้านที่ไม่เป็นมะเร็งด้วย  ซึ่งในบางกรณีอาจจะต้องผ่าตัดเต้านมด้านที่ไม่เป็นมะเร็งร่วมด้วย  เนื่องจากผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมักจะมีอายุมากหรือผ่านการตั้งครรภ์มาแล้ว  เต้านมก็เปลี่ยนแปลงรูปร่างและขนาดไป  การผ่าตัดแก้ไขก็จะทำให้เต้านมทั้ง  2  ข้างมีความสวยงามทั้งขนาดและรูปทรงใกล้เคียงกัน  ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการผ่าตัดเพิ่มเติมให้น้อยที่สุด  ไม่ต้องการผ่าตัดบริเวณอื่นของร่างกาย  ควรพิจารณาใช้ถุงนมเทียม  สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ต้องการให้มีสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย  การเลือกใช้เนื้อเยื่อตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

การสร้างเต้านมใหม่  โดยใช้ถุงนมเทียม

การผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมทันทีหลังจากการผ่าตัดมะเร็งเต้านมข้างใดข้างหนึ่งโดยเลือกใช้ถุงนมซิลิโคนนั้นต้องพิจารณาเต้านมด้านปกติว่ามีรูปร่าง  ลักษณะ  และขนาดเป็นอย่างไร  ในกรณีที่เต้านมมีรูปร่างปกติไม่หย่อนยานและขนาดพอดีกับความต้องการของผู้ป่วยแล้ว  การสร้างเต้านมขึ้นใหม่ในข้างที่ตัดออกไปจะทำให้ได้เต้านมที่มีรูปร่างและขนาดใกล้เคียงกับข้างปกติ

สำหรับกรณีที่เต้านมด้านปกติมีขนาดเล็กกว่าความต้องการของผู้ป่วยก็สามารถเสริมเต้านมด้านปกติให้มีขนาดใหญ่ขึ้นตามที่ต้องการได้  และในกรณีที่เต้านมด้านปกติมีขนาดตามต้องการแล้ว  แต่หย่อนยาน  ไม่สวยงามก็สามารถผ่าตัดกระซับเต้านมให้เต่งตึง  สวยงามขึ้น  หรือในกรณีข้างที่ปกติ  มีขนาดใหญ่เกินความต้องการ  ก็สามารถผ่าตัดลดขนาดเต้านมได้เช่นเดียวกัน

ขั้นตอนการตัดเต้านมออกทั้งหมด

และเสริมเต้านมทันทีด้วยถุงน้ำเกลือ

โฆษณาจาก HonestDocs
กรนดัง ง่วงระหว่างวัน ปวดหัวตอนตื่น อาจต้องตรวจการนอนหลับ 😳 .

เราจัดดีลตรวจการนอนหลับมาลดราคาให้ 30-50% 💪🏻 เริ่มต้นเพียง 1950 บาท เท่านั้น

%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9ainternal ad

เสริมทั้งสองข้าง  ข้างซ้ายเป็นโรค  ข้างขวาปกติ


การผ่าตัดเต้านมด้านปกตินั้น  แม้จะสามารถทำไปพร้อมกับการสร้างเต้านมใหม่  แต่ก็มีข้อจำกัดหลายประการ  ตั้งแต่เรื่องของระยะเวลาการผ่าตัดที่ยาวนานขึ้น  ไปจนถึงการทำให้รูปร่างใกล้เคียงกับเต้านมด้านที่สร้างขึ้นมาใหม่  ซึ่งทำได้ค่อนข้างยาก  การผ่าตัดเฉพาะด้านที่เป็นมะเร็งไปก่อนแล้วหลังจากนั้นอีก     3 – 6  เดือนค่อยมาผ่าตัดเต้านมด้านปกติให้มีขนาดและรูปร่างเช่นเดียวกับด้านที่สร้างเต้านมขึ้นมาใหม่ทำได้ง่ายกว่ามาก

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดสร้างเต้านมใหม่โดยการใช้ถุงซิลิโคน  และทำทันทีพร้อมกับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมนั้น  ผู้ป่วยต้องได้รับคำอธิบายถึงการผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านมทุกขั้นตอนอย่างละเอียดถี่ถ้วน  หลังจากนั้นศัลยแพทย์ตกแต่งจะประเมินเต้านมด้านปกติดดังกล่าวมาแล้วข้างต้น  ขณะเดียวกันจะอธิบายถึงกระบวนการผ่าตัดสร้างเต้านมใหม่ด้วยถุงซิลิโคนให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดเข้าใจถึงข้อดีข้อเสีย  ตลอดจนผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น  รวมทั้งแนวทางการแก้ไข  ซึ่งจะครอบคลุมทุกแง่มุม

เทคนิคการผ่าตัดในกรณีนี้  แผลจากการผ่าตัดจะเป็นแผลเดียวกับที่ผ่าตัดมะเร็ง  จึงไม่มีบาดแผลเพิ่มเติมจากากรผ่าตัดเสริมเต้านม  หลังจากที่ศัลยแพทย์ผ่าตัดเอาเต้านมในส่วนที่เป็นมะเร็งออกพร้อมกับเนื้อนมทั้งหมดแล้ว  ศัลยแพทย์ตกแต่งจะรับหน้าที่ผ่าตัดต่อ  โดยการเลาะยกกล้ามเนื้อหน้าอกส่วนที่อยู่ใต้นมขึ้น  เพื่อให้เกิดช่องว่างมากพอจะใส่ถุงนมซิลิโคนได้  โดยจะต้องพิจารณาให้ถุงซิลิโคนอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและใกล้เคียงกับเต้านมด้านปกติของผู้ป่วย  สำหรับถุงซิลิโคนที่เลือกใช้  (ซึ่งมีหลายชนิด)  ก็จะเป็นเหมือนกับผู้ที่มาเสริมเต้านมในกรณีผ่าตัดเสริมสวย  โดยหลักแล้วเปลือกถุงซิลิโคนที่มีสถานะเป็นของแข็ง  มีผิวเรียบกับผิวขรุขระ  ซึ่งทางการแพทย์พบว่า  ซิลิโคนชนิดผลขรุขระมีโอกาสเกิดพังผืดน้อยกว่าชนิดผิวเรียบ  ส่งผลให้เกิดการผิดรูปและจับตัวแข็งน้อยกว่า

ถุงซิลิโคนแบบผิวขรุขระ

และผิวเรียบ 

 

 

ส่วนข้างในถุงอาจบรรจุด้วยน้ำเกลือหรือซิลิโคนเจล  ถุงที่บรรจุน้ำเกลือภายในจะแข็งตึงกว่า  และมีโอกาสรั่วซึมได้มากกว่าถุงที่บรรจุซิลิโคนเจล  เนื่องจากถุงที่บรรจุน้ำเกลือเมื่อออกจากโรงงานผลิตจะเป็นถุงเปล่า  ต้องเติมน้ำเกลือผ่านรูเล็กๆ  บริเวณถุง  ทำให้เปลือกของถุงไม่สนิทเป็นเนื้อเดียวกัน  ในขณะที่ถุงบรรจุซิลิโคนเจล  เปลือกถุงจะเป็นเนื้อเดียวกัน  อย่างไรก็ตามหากเปลือกของถุงที่บรรจุซิลิโคนเจลแตก  ร่างกายจะไม่สามารถดูดซึมซิลิโคนเจลได้  ถ้าไม่ผ่าตัดเอาออก  ซิลิโคนเจลอาจเคลื่อนตัวไปยังตำแหน่งอื่นของร่างกายได้  แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาแก้ไขให้ตัวซิลิโคนเจลจับตัวกันเองมากกว่าจับตัวกับสิ่งอื่น  ผลที่ได้คือ  ซิลิโคนเจลจะไม่เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งอื่นของร่างกายและทำให้การผ่าตัดเอาซิลิโคนเจลออกจากร่างกายสามารถทำได้สะดวกขึ้น

สำหรับรูปทรงของถุงนมซิลิโคน  แบ่งออกเป็น  2  ทรงใหญ่ๆ  คือ  ทรงกลมคล้ายซาลาเปา  ฐานเต้านมจะแบน  ผิวด้านบนบนจะโค้ง  สามารถปรับรูปทรงได้ตามสภาพ  กล่าวคือ  ในกรณีที่นั่งหรือยืน  ถุงนมด้านล่างจะใหญ่กว่าด้านบน  เวลาตะแคงข้าง  ข้างที่ตะแคงลงจะใหญ่กว่า  ในกรณีที่นอนหงายถุงนมจะมีทรงคล้ายซาลาเปา  ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปร่างดังกล่าวใกล้เคียงกับเต้านมปกติทั่วๆ ไป  ในขณะที่ถุงนมอีกแบบจะเป็นทรงหยดน้ำ  ซึ่งถุงนมด้านล่างจะหนาป่องกว่าด้านบน  เพื่อเลียนแบบเต้านมที่อยู่ในท่านั่งหรือยืน

ถุงน้ำเกลือแบบกลม

กับแบบหยดน้ำ

  

ไม่มีการเปลี่ยนรูปร่าง  คือทรงที่ด้านล่างจะอูมใหญ่กว่าด้านบนเสมอไม่ว่าผู้ที่ใส่ถุงนมชนิดนี้จะอยู่ในท่าไหนก็ตาม  เวลานอน  เต้านมจะมีสภาพคล้ายกับการนั่งหรือยืนเช่นเดิม  แต่รูปทรงขณะนั่งหรือยืนจะดูเต้านมด้านล่างมีเนื้อมากกว่าด้านบน  ทั้งนี้ขึ้นกับความสูงที่ผู้ผลิตแต่ละรายออกแบบมา

สำหรับการหาขนาดของเต้านมที่จะสร้างขึ้นใหม่นั้นจะต้องคำนึงถึงความสมดุลของเต้านมทั้งสองข้าง   ในกรณีที่พอใจกับขนาดของเต้านมเดิม  วิธีประเมินขนาดอาจทำได้โดยการวัดปริมาตรของเต้านมที่ตัดออกด้วยวิธีแทนที่น้ำ  ก็จะได้ปริมาตรแบบละเอียดเป็นซีซี  แล้วจึงหาถุงนมในขนาดเดียวกันมาใส่   แต่สำหรับกรณีที่ต้องการเพิ่มหรือลดขนาดของเต้านมด้านปกติไปพร้อมกัน  การหาขนาดของเต้านมที่จะสร้างขึ้นใหม่นั้นจะกำหนดขนาดตามความพึงพอใจของผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดได้เลย  โดยสามารถทำผ่าตัดเสริมส่วนต่างด้วยเต้านมเทียมเพิ่ม  (ในกรณีที่ข้างปกติเล็กกว่าที่ต้องการ)  ไปในการผ่าตัดครั้งเดียวกัน  ซึ่งในกรณีนี้จะได้รูปทรงและขนาดที่ใกล้เคียงกันมาก  เพราะเป็นการเสริมด้วยถุงนมเทียมทั้ง  2  ข้าง  หรือในกรณีที่ต้องลดขนาดด้านปกติ  อาจทำไปในครั้งเดียวกันกับการผ่าตัดสร้างเต้านมใหม่ของด้านที่เป็นมะเร็ง  (เสริมข้างที่ตัดออก  และลดขนาดของข้างปกติ)  โดยด้านที่เป็นมะเร็งจะเสริมด้วยถุงนมเทียมซึ่งมีขนาดเท่าที่ต้องการแล้วลดข้างที่ปกติ  แม้การปรับขนาดของทั้ง  2  ข้างสามารถทำได้ใกล้เคียงกันมาก  แต่รูปทรงของเต้านมอาจมีความแตกต่างกันได้  เนื่องจากด้านที่ใส่เต้านมเทียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงได้ในช่วง  3 – 6 เดือนแรก  หลังการผ่าตัด  ดังนั้นถ้าต้องการผลลัพธ์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์  ควรจะรอทำการผ่าตัดลดขนาดเต้านมของด้านปกติ  ภายหลังจากการผ่าตัดสร้างเต้านมด้านที่เป็นมะเร็งไปแล้ว 3 – 6  เดือน

สำหรับการผ่าตัดสร้างเต้านมไปพร้อมกับการผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม  โดยวิธีเสริมด้วยถุงซิลิโคนนั้น  มีข้อจำกัดในกรณีที่ต้องการเต้านมขนาดใหญ่มาก  เนื่องจากการผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านมนั้นอาจจะต้องตัดผิวหนังบางส่วนรวมทั้งหัวนมและฐานหัวนมออก  ทำให้ผิวหนังที่เหลือไม่พอเพียงต่อการเย็บแผลปิดให้ปกคลุมถุงซิลิโคนขนาดใหญ่  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในกรณีที่มีการตัดผิวหนังออกไม่มากหรือไม่ตัดออกเลยนั้น  เต้านมที่ได้จะมีรูปร่างสวยงามกว่า  ส่วนในกรณีที่มีการตัดผิวหนังออกเป็นจำนวนมาก  ลักษณะของเต้านมที่ได้จะตั้งตึงมากกว่าธรรมชาติของเต้านมปกติ  และถ้ามีการตัดหัวนมและฐานหัวนมออก  การผ่าตัดเพื่อสร้างเต้านมขึ้นใหม่พร้อมกับการผ่าตัดรักษามะเร็งนั้นจะไม่ได้ทำการสร้างหัวนมและฐานหัวนมไปในระยะเดียวกัน  เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านเทคนิคในการผ่าตัด  อีกทั้งการหาตำแหน่งที่ถูกต้องของหัวนมและฐานหัวนมทำได้ยากมาก  ศัลยแพทย์ตกแต่งมักจะนิยมผ่าตัดสร้างหัวนมและฐานหัวนมภายหลังจากากรทำผ่าตัดสร้างเต้านมใหม่ประมาณ  3 – 6  เดือน

ผลที่ได้จากการผ่าตัดสร้างเต้านมโดยใช้ถุงซิลิโคน  ในแง่มุมของขนาดจะใกล้เคียงกับเต้านมด้านปกติ  แต่รูปทรงนั้นขึ้นกับแต่ละกรณีไป  ในกรณีที่ทำการสร้างเต้านมใหม่เฉพาะด้านที่ผ่าตัดมะเร็ง  การทำรูปทรงให้เหมือนกับด้านปกติเป็นไปได้อย่างยากลำบาก  เนื่องจากรูปทรงของเต้านมตามธรรมชาติมีหลายหลากรูปแบบ  แต่ถุงนมซิลิโคนมีรูปแบบใหญ่ๆ  เพียง  2  รูปแบบเท่านั้น  ดังนั้นเต้านมด้านที่สร้างขึ้นใหม่มักจะต้องและกลมกว่าเต้านมปกติ  อย่างไรก็ตาม  ในกรณีที่เต้านมด้านปกติเล็กและทำการเสริมซิลิโคนไปพร้อมกัน  จะได้รูปทรงของเต้านมใกล้เคียงกันมากกว่า  และสำหรับในกรณีที่ต้องผ่าตัดลดขนาดเต้านมของด้านปกติ  สามารถปรับแต่งรูปทรงของเต้านมให้ใกล้เคียงกับเต้านมที่สร้างขึ้นใหม่ได้เป็นอย่างดี

ข้อด้อยอีกประการหนึ่งของการสร้างเต้านมใหม่ด้วยซิลิโคนคือ  ถึงแม้ว่าการผ่าตัดจะทำได้ง่ายกว่าวิธีอื่นและไม่ต้องมีการผ่าตัดบริเวณอื่นของร่างกาย  แต่ถุงนมเทียมเป็นสิ่งแปลกปลอมซึ่งไม่ใช่เนื้อเยื่อของตัวเราเอง  จึงต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ  ปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุดของการใส่ถุงนมเทียมคือ  การเกิดพังผืดมารัดรอบๆ จนทำให้ถุงนมเทียมแข็งตัวและผิดรูปผิดร่างไป  ถึงแม้ว่าการขยำถุงนมเทียม  (การนวดเต้านม)  อาจช่วยลดอุบัติการณ์เกิดพังผืดลงไปบ้าง  แต่ก็ไม่สามารถป้องกันการเกิดพังผืดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

การผ่าตัดสร้างเต้านมใหม่  โดยใช้เนื้อเยื่อของตัวผู้ป่วยเอง

การผ่าตัดสร้างเต้านมใหม่โดยใช้เนื้อเยื่อของตัวผู้ป่วยเองก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกับการผ่าตัดสร้างเต้านมใหม่ด้วยวิธีอื่นๆ  คือผู้ป่วยจะต้องได้รับคำชี้แจงเกี่ยวกับการผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านมอย่างละเอียด  จากนั้นศัลยแพทย์ตกแต่งจะทำการประเมินผู้ป่วย  โดยพิจารณาจากขนาดและรูปทรงของเต้านมข้างที่ปกติ  แล้วจึงตรวจร่างกายอย่างละเอียด  โดยเฉพาะบริเวณที่จะผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อส่วนนั้นมาใช้  แล้วจึงอธิบายถึงวิธีการผ่าตัด  ตลอดจนข้อดีข้อเสียของการผ่าตัดวิธีนั้นๆ  ให้ผู้ป่วยทราบอย่างถี่ถ้วน

สำหรับการเลือกใช้เนื้อเยื่อของตัวผู้ป่วยเพื่อสร้างเต้านมขึ้นใหม่นั้นสามารถนำเนื้อเยื่อจากส่วนต่างๆ  ของร่างกายมาสร้างเต้านมที่มีทั้งขนาดและรูปร่างดีกว่าการใช้ถุงนมเทียม  เพราะสามารถตัดแต่งรูปร่างของเนื้อเยื่อให้ได้รูปทรงตามต้องการ  สำหรับหลักในการพิจารณาว่าจะผ่าตัดเฉพาะเต้านมที่สร้างขึ้นใหม่  หรือผ่าตัดทั้ง  2  ข้างก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ป่วย  กล่าวคือ  ผู้ป่วยที่เต้านมข้างที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมีขนาดใหญ่หรือหย่อนยาน  แต่ไม่ต้องการผ่าตัดเพิ่มเติมแก้ไข  การเลือกวิธีสร้างเต้านมขึ้นใหม่เพียงข้างเดียวจะต้องเน้นสร้างเต้านมให้มีทั้งขนาดและรูปร่างเช่นเดียวกับอีกข้างหนึ่ง  (คือสร้างให้ใหญ่และหย่อนยานเท่าๆ  กัน)  ในกรณีที่เต้านมมีขนาดค่อนข้างเล็ก  มักเลือกใช้เนื้อเยื่อจากด้านหลังข้างเดียวกันกับเต้านมข้างที่เป็นมะเร็ง  โดยมีเทคนิคการผ่าตัดดังนี้

เริ่มจากการผ่าตัดเต้านมออก  ถ้าศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัดไม่ตัดฐานหัวนมและหัวนมออก  ศัลยแพทย์ตกแต่งจะทำการย้ายเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณหลังมาเพียงอย่างเดียว  ทำให้ไม่เกิดแผลเป็นบริเวณด้านหลัง  แต่ในกรณีที่มีการตัดฐานหัวนมและหัวนมออกไปด้วยจะต้องทำการย้ายทั้งกล้ามเนื้อและผิวหนังบริเวณหลังมาทำการตกแต่งให้เป็นเต้านมใหม่  การทำผ่าตัดจะเริ่มจากการตัดเต้านมออกโดยศัลยแพทย์ในท่านอนหงาย  หากมีการเลาะเอาต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ออกร่วมด้วย  ขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้ทำลายเส้นเลือดและเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อบริเวณหลัง  เพราะถ้าทำลายเส้นประสาทจะทำให้กล้ามเนื้อที่นำมาใช้ฝ่อลงในภายหน้า  ซึ่งจะทำให้ขนาดของเต้านมที่สร้างขึ้นเล็กลงจนไม่ได้ขนาดตามต้องการ  หลังจากผ่าตัดเต้านมออกแล้ว  จะต้องพลิกตัวคนไข้ให้ตะแคงหรือคว่ำ  เพื่อผ่าตัดยกกล้ามเนื้อบริเวณหลังออก   โดยยังเก็บเส้นเลือดและเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อนั้นไว้ให้ได้  เลาะกล้ามเนื้อมาให้ได้ขนาดตามต้องการ  แล้วจึงพลิกตัวผู้ป่วยกลับมาหงายใหม่อีกครั้ง  เพื่อจัดรูปร่างของเต้านม  ถึงแม้ว่ากล้ามเนื้อบริเวณหลังนี้จะมีขนาดกว้างใหญ่ก็ตาม  แต่จะมีความหนาน้อยมาก  จึงทำให้ปริมาณกล้ามเนื้อโดยรวมมีปริมาตรที่จะสร้างเป็นเต้านมได้ไม่ใหญ่นัก  จึงเหมาะที่จะทำเต้านมขนาดเล็กเท่านั้น  หากต้องการเสริมให้มีขนาดใหญ่จะต้องทำร่วมกับการเสริมด้วยถุงซิลิโคนเพิ่มเข้าไปให้มีขนาดใหญ่เท่ากับด้านตรงข้าม  อาจมีคำถามว่าในเมื่อจะใส่ถุงซิลิโคนแล้วทำไมไม่ใส่ถุงขนาดใหญ่ให้พอดีกับด้านตรงข้ามโดยไม่ต้องผ่าตัดกล้ามเนื้อหลังตอบได้ว่า  การใช้กล้ามเนื้อบริเวณหลังจะทำให้เกิดการคล้อยตัวของเต้านมได้มากกว่าการเสริมด้วยซิลิโคนอย่างเดียว

ผลของการผ่าตัดจะได้เต้านมใหม่ที่มีทั้งขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกับด้านที่ไม่เป็นมะเร็ง  แต่จะมีแผลผ่าตัดบริเวณหลังอีกแผลหนึ่ง  (ในกรณีที่ต้องการใช้ผิวหนังเพิ่มขึ้นด้วย)  และการจัดท่าผ่าตัดต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำให้ต้องใช้เวลาในการผ่าตัดเพิ่มขึ้นมาก  แต่ก็มีข้อดีคือ  ไม่ต้องกังวลเดี่ยวกับสิ่งแปลกปลอมเหมือนกรณีสร้างเต้านมด้วยถุงซิลิโคน  สำหรับในระยะแรกของการทำผ่าตัด  เต้านมที่สร้างขึ้นจะยังไม่มีหัวนมและฐานหัวนม  ซึ่งมักจะทำหลังจากการผ่าตัดครั้งแรกประมาณ  3 – 6  เดือน

ในกรณีที่จะเลือกใช้เนื้อเยื่อตัวเองสร้างเต้านมขึ้นใหม่ทันทีหลังจากการผ่าตัดมะเร็งเต้านม  ตำแหน่งเนื้อเยื่อที่จะนำมาใช้เสริมสร้างและสามารถแก้ปัญหาเต้านมได้เกือบทุกกรณี  ทั้งเต้านมขนาดใหญ่  เต้านมขนาดเล็ก  เต้านมที่มีรูปร่างผิดปกติ  เช่น  หย่อนยาน  หรือรูปทรงของเต้านมไม่ได้มาตรฐาน  คือบริเวณหน้าท้องส่วนที่อยู่ใต้สะดือไปจนถึงบริเวณหัวหน่าว  ซึ่งจะได้เนื้อเยื่อไขมันและผิวหนังปริมาณมากมาทำเป็นเต้านม  จึงสามารถแต่งรูปทรงของเต้านมได้ตามต้องการ  อาจกล่าวได้ว่า  การเลือกใช้เนื้อเยื่อบริเวณดังกล่าวมาสร้างเต้านมได้ตามต้องการ  อาจกล่าวได้ว่า  การเลือกใช้เนื้อเยื่อบริเวณดังกล่าวมาสร้างเต้านมเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเลือกใช้เนื้อเยื่อตัวเอง  แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางด้านทำให้ไม่สามารถเลือกใช้วิธีนี้ได้  และยังมีข้อเสียบางประการที่ต้องพิจารณาร่วมกัน  ซึ่งจะกล่าวในตอนต่อไป

สำหรับเทคนิคการผ่าตัดนั้น  เริ่มจากศัลยแพทย์ที่ทำผ่าตัดมะเร็งเต้านมตัดเอาเต้านมที่เป็นมะเร็งออก  ซึ่งหากไม่ได้ตัดเอาหัวนมและฐานหัวนมออกก็ไม่ต้องเอาผิวหนังบริเวณหน้าท้องมาใช้  จะใช้แต่ชั้นไขมันใต้ผิวหนังเท่านั้น  สำหรับกรณีที่มีการตัดหัวนมกับฐานหัวนมออกไปด้วยกันจะต้องใช้ผิวหนังบริเวณหน้าท้องร่วมกับชั้นไขมันใต้ผิวหนัง  ซึ่งเทคนิคการทำผ่าตัดทั้งสองวิธีนี้แทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลย

ศัลยแพทย์ตกแต่งจะเริ่มผ่าตัดหลังจากศัลยแพทย์ผ่าตัดมะเร็งเต้านมเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว  โดยเริ่มจากการผ่าตัดยกเนื้อเยื่อบริเวณหน้าท้องส่วนใต้สะดือไปจนถึงหัวหน่าว  ระวังรักษาเส้นเลือด            

 


ที่มาเลี้ยงผิวหนังและชั้นไขมันใต้ผิวหนังส่วนนี้ไว้  โดยที่เส้นเลือดจะมากับกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้อง  จากนั้นจึงยกเนื้อเยื่อส่วนนี้ลอดใต้ชั้นไขมันที่บริเวณเต้านมข้างที่ผ่าตัดมะเร็งไปแล้ว  ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องมีการตัดแต่งเนื้อเยื่อส่วนที่ยกขึ้นมาให้ได้ขนาดและรูปทรงตามต้องการ  แล้วจัดให้เนื้อเยื่อเหล่านี้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับเต้านมที่ถูกตัดออกไป  สำหรับเนื้อเยื่อบริเวณใต้สะดือที่ถูกตัดออกไปนั้นมีผลทำให้ผนังหน้าท้องส่วนล่างมีแรงพยุงหน้าท้องไม่พอ  ต้องใส่แผ่นสังเคราะห์ทดแทนผนังหน้าท้อง  เพื่อป้องกันการเกิดไส้เลื่อนผ่านผนังหน้าท้อง  ขณะเดียวกันก็ต้องย้ายสะดือให้มาอยู่ในตำแหน่งใหม่ ซึ่งทำให้หน้าท้องเรียบกระชับขึ้นมาก  อันเป็นผลพลอยได้จากการผ่าตัดวิธีนี้

 

 

ส่วนข้อเสียของการผ่าตัดวิธีนี้คือ  ต้องผ่าตัดตำแหน่งอื่นของร่างกายร่วมไปด้วย  ทำให้เกิดแผลเป็นเป็นรอยยาวตลอดหน้าท้องส่วนล่างของร่างกายจากด้านซ้ายจรดด้านขวา  และมีแผลเป็นรอบๆ สะดือ  อีกทั้งเป็นการผ่าตัดเพิ่มเติมที่ต้องใช้เวลาผ่าตัดเพิ่มอีกหลายชั่วโมง

นอกจากเทคนิคที่กล่าวนั้น  การใช้เนื้อเยื่อจากร่างกายของตัวผู้ป่วยเองยังสามารถใช้การย้ายเนื้อเยื่อจากบริเวณอื่นๆ  ของร่างกายที่อยู่ไกลจากเต้านมมาสร้างเต้านมขึ้นใหม่  โดยใช้เทคนิคทางจุลศัลยกรรมในการตัดต่อเส้นเลือดแดงและเส้นเลือดดำภายใต้กล้องจุลทรรศน์  ซึ่งสามารถนำเนื้อเยื่อจากบริเวณหน้าท้องส่วนล่างใต้สะดือเช่นเดียวกับวิธีโยกขึ้นไปผ่านชั้นไขมันหน้าท้อง  หรือนำเนื้อเยื่อจากบริเวณก้นพร้อมเส้นเลือดมาต่อใหม่กับเส้นเลือดที่บริเวณเต้านมก็ได้

การผ่าตัดสร้างเต้านมด้วยวิธีทางจุลศัลยกรรมนั้นต้องใช้เทคนิคในการผ่าตัดค่อนข้างมาก  และถ้าการผ่าตัดล้มเหลว  เนื้อเยื่อส่วนที่นำมาสร้างเป็นเต้านมมักจะสูญเสียไปทั้งหมด  ต่างจากการผ่าตัดโดยวิธีโยกย้ายเนื้อเยื่อจากบริเวณหลังหรือหน้าท้องส่วนล่าง  ในกรณีที่มีปัญหาจากการผ่าตัดมักจะสูญเสียเนื้อเยื่อเพียงบางส่วนเท่านั้น  แต่ขณะเดียวกันการผ่าตัดก็จะกินเวลายาวนานกว่าวิธีอื่นๆ

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความก่อนหน้า
ในวันผ่าตัด
ในวันผ่าตัด
บทความต่อไป
ปฏิบัติการในรักแร้
ปฏิบัติการในรักแร้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่