การรักษาภาวะคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,045,599 คน

แนวทางในการรักษาคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation ประกอบด้วยการใช้ยา หัตถการที่ไม่ใช่การผ่าตัด และการผ่าตัดที่เรียกว่า Maze procedure

คลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation เกิดจากคลื่นสัญญาณไฟฟ้าในหัวใจมีความผิดปกติทำให้เต้นเร็วและผิดปกติ ซึ่งอาจทำให้มีเลือดไปเลี้ยงร่างกายน้อยกว่าปกติ ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย หายใจลำบาก และเจ็บหน้าอกตามมา ซึ่งภาวะนี้ถือเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันในสมอง ดังนั้น การวินิจฉัยและการรักษาภาวะนี้จึงควรทำเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนที่ภาวะนี้จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายเช่นลิ่มเลือดอุดตัน เส้นเลือดในสมองอุดตัน หรือโรคหัวใจ

โฆษณาจาก HonestDocs
เเพ็กเกจตรวจหัวใจ ❤️ ลด 30 - 50% ถึงวันที่ 24 ก.ย. นี้เท่านั้น 🔥

เหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอก หอบ ลองมาเช็คสมรรถภาพหัวใจกันดีกว่า ❤ เริ่มต้นที่ 1450 บาท

Internal ad heartcheck

เป้าหมายของการรักษาโรคนี้ คือการป้องกันภาวะแทรกซ้อน การทำให้หัวใจกลับมาเต้นในจังหวะและอัตราที่ปกติ และแก้ไขโรคประจำตัวที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะนี้

การใช้ยารักษาภาวะคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Circulation เมื่อเมษายน 2012 ได้ระบุว่าการป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันซึ่งสามารถทำให้เกิดเส้นเลือดในสมองอุดตันได้ เป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของการรักษาภาวะนี้

การใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น Coumadin or Jantoven (warfarin), Eliquis (apixaban), Pradaxa (dabigatran), Savaysa (edoxaban), และ Xarelto (rivaroxaban) เป็นยาที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันสูงที่สุด แต่ยาในกลุ่มนี้ก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกง่ายได้เช่นกัน

หากคุณมีความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดในสมองอุดตันน้อย หรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดเลือดออก แพทย์อาจแนะนำให้รับประทานยา aspirin (ยาต้านการทำงานของเกล็ดเลือด) เพื่อป้องกันเส้นเลือดในสมองอุดตัน แต่ก็จะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่ากับยาต้านการแข็งตัวของเลือด

แพทย์จะทำการประเมินความเสี่ยงในการเกิดเส้นเลือดในสมองอุดตัน และหากคุณมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางหรือสูง แพทย์อาจสั่งจ่ายยาต้านการแข็งตัวของเลือดให้

นอกจากนี้แพทย์อาจสั่งยาที่ช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจเช่น

โฆษณาจาก HonestDocs
เเพ็กเกจตรวจหัวใจ ❤️ ลด 30 - 50% ถึงวันที่ 24 ก.ย. นี้เท่านั้น 🔥

เหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอก หอบ ลองมาเช็คสมรรถภาพหัวใจกันดีกว่า ❤ เริ่มต้นที่ 1450 บาท

Internal ad heartcheck
 • Beta blockers, เช่น  Sectral (acebutolol), Tenormin (atenolol), และ Zebeta (bisoprolol)
 • Calcium-channel blockers, เข่น Cardizem หรือ Tiazac (diltiazem) และ Covera-HS, Calan, หรือ Verelan (verapamil)
 • Cardoxin, Digitek, Lanoxicaps, and Lanoxin (digoxin)

ยากลุ่มอื่นที่สามารถสั่งเพื่อใช้ในการรักษาภาวะนี้เพื่อช่วยให้หัวใจเต้นในตังหวะปกติประกอบด้วย

 • Sodium-channel blockers, เช่น quinidine, Rythmol (propafenone), และ Tambocor (flecainide)
 • Potassium-channel blockers, เช่น Betapace (sotalol), Cordaroneหรือ Pacerone (amiodarone), และ Tikosyn (dofetilide)

หัตถการที่ไม่ใช่การผ่าตัด

แพทย์อาจใช้การรักษาโดยการทำหัตถการที่ไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อทำให้หัวใจกลับมาเต้นในจังหวะปกติ และรักษาการมีภาวะคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation โดยเป็นการหัตถการภายใต้การวางยาสลบระยะสั้น ก่อนที่จะใช้การช็อตไฟฟ้า (electrical cardioversion) เพื่อส่งคลื่นสัญญาณไฟฟ้าพลังงานต่ำเข้าสู่หน้าอกซึ่งจะช่วยทำให้มีการปรับการเต้นของหัวใจใหม่ แต่ก็อาจมีโอกาสเกิดภาวะนี้ซ้ำได้อีกในอนาคต

การจี้คลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation

หากใช้การรักษาด้วยยาและการทำช็อตไฟฟ้า (electrical cardioversion) แล้วไม่ได้ผล แพทย์จะใช้การจี้ไฟฟ้า ซึ่งทำโดยการใส่สายสวนเข้าทางเส้นเลือดดำที่แจนหรือจาก่อนเข้าไปถึงหัวใจ หลังจากนั้นจะใช้การส่งพลังงานคลื่นวิทยุผ่านสายเพื่อเข้าไปทำลายทางเดินคลื่นสัญญาณไฟฟ้าที่ผิดปกติภายในเนื้อเยื่อหัวใจที่ทำให้เกิดภาวะนี้

การทำหัตถการนี้อาจมุ่งเป้าไปที่ pulmonary veins หรือ Atrioventricular node ซึ่งเป็นกลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณไฟฟ้าจากหัวใจห้องบนสู่ห้องล่าง หากตำแหน่ง atrioventricular node เป็นตำแหน่งที่ทำให้เกิดภาวะคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation จะต้องใช้เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจตลอดชีวิตโดยการฝังไว้ในร่างกาย เพื่อให้หัวใจมีการเต้นปกติ

การทำ Maze procedure

หากใช้การรักษาวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล หรือผู้ป่วยมีข้อจำกัดบางอย่าง (เช่นมีประวัติเคยเป็นเส้นเลือดสมองอุดตันหรือการมีหัวใจห้องบนซ้ายใหญ่แล้ว) แพทย์จะใช้การผ่าตัดที่เรียกว่า Maze procedure ในการรักษา โดยการผ่าตัดนี้ แพทย์จะทำการกรีดทำลายเนื้อเยื่อขนาดเล็กที่ผนังหัวใจห้องบนทั้งซ้ายและขวา จนเมื่อเนื้อเยื่อเหล่านี้มีการฟื้นฟู จะทำให้เกิดแผลเป็นขึ้นซึ่งจะป้องกันการเกิดคลื่นไฟฟ้าผิดปกติที่เกิดจากหัวใจได้

และเนื่องจากเนื้อเยื่อมีแผลเป็น ทำให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจหลังจากการผ่าตัดมีรูปร่างคล้ายเขาวงกต เพราะว่ามีคลื่นสัญญาณไฟฟ้ารูปแบบเดียวที่สามารถเกิดได้การผ่าตัด Maze procedure นี้สามารถทำได้โดยการผ่าตัดเปิดเข้าไปที่หัวใจ หรือการใช้การส่องกล้องเพื่อให้มีแผลเล็ก

การป้องกันการเกิดภาวะคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation

การปรับวิถีชีวิตให้ดีต่อสุขภาพและการปรับอาหารช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและภาวะคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation ได้ โดยการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตมีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้

 • เคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลา
 • รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 • รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพหัวใจ คือมีไขมันอิ่มตัว ไขมันชนิด trans และ cholesterol ต่ำ
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานแอลกอฮอล์และคาเฟอีนในปริมาณมาก
 • เลิกสูบบุหรี่
 • รักษาหรือควบคุมโรคทางกายอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดภาวะคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation เช่นโรคเบาหวาน โรคไทรอยด์ ความดันโลหิตสูง และ cholesterol สูง

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความก่อนหน้า
อาการ
อาการ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

ดูในแอป