การรักษาภาวะคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ เม.ย. 3, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

แนวทางในการรักษาคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation ประกอบด้วยการใช้ยา หัตถการที่ไม่ใช่การผ่าตัด และการผ่าตัดที่เรียกว่า Maze procedure

คลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation เกิดจากคลื่นสัญญาณไฟฟ้าในหัวใจมีความผิดปกติทำให้เต้นเร็วและผิดปกติ ซึ่งอาจทำให้มีเลือดไปเลี้ยงร่างกายน้อยกว่าปกติ ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย หายใจลำบาก และเจ็บหน้าอกตามมา ซึ่งภาวะนี้ถือเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันในสมอง ดังนั้น การวินิจฉัยและการรักษาภาวะนี้จึงควรทำเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนที่ภาวะนี้จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายเช่นลิ่มเลือดอุดตัน เส้นเลือดในสมองอุดตัน หรือโรคหัวใจ

เป้าหมายของการรักษาโรคนี้ คือการป้องกันภาวะแทรกซ้อน การทำให้หัวใจกลับมาเต้นในจังหวะและอัตราที่ปกติ และแก้ไขโรคประจำตัวที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะนี้

การใช้ยารักษาภาวะคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Circulation เมื่อเมษายน 2012 ได้ระบุว่าการป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันซึ่งสามารถทำให้เกิดเส้นเลือดในสมองอุดตันได้ เป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของการรักษาภาวะนี้

การใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น Coumadin or Jantoven (warfarin), Eliquis (apixaban), Pradaxa (dabigatran), Savaysa (edoxaban), และ Xarelto (rivaroxaban) เป็นยาที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันสูงที่สุด แต่ยาในกลุ่มนี้ก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกง่ายได้เช่นกัน

หากคุณมีความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดในสมองอุดตันน้อย หรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดเลือดออก แพทย์อาจแนะนำให้รับประทานยา aspirin (ยาต้านการทำงานของเกล็ดเลือด) เพื่อป้องกันเส้นเลือดในสมองอุดตัน แต่ก็จะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่ากับยาต้านการแข็งตัวของเลือด

แพทย์จะทำการประเมินความเสี่ยงในการเกิดเส้นเลือดในสมองอุดตัน และหากคุณมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางหรือสูง แพทย์อาจสั่งจ่ายยาต้านการแข็งตัวของเลือดให้

นอกจากนี้แพทย์อาจสั่งยาที่ช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจเช่น

 • Beta blockers, เช่น  Sectral (acebutolol), Tenormin (atenolol), และ Zebeta (bisoprolol)
 • Calcium-channel blockers, เข่น Cardizem หรือ Tiazac (diltiazem) และ Covera-HS, Calan, หรือ Verelan (verapamil)
 • Cardoxin, Digitek, Lanoxicaps, and Lanoxin (digoxin)

ยากลุ่มอื่นที่สามารถสั่งเพื่อใช้ในการรักษาภาวะนี้เพื่อช่วยให้หัวใจเต้นในตังหวะปกติประกอบด้วย

 • Sodium-channel blockers, เช่น quinidine, Rythmol (propafenone), และ Tambocor (flecainide)
 • Potassium-channel blockers, เช่น Betapace (sotalol), Cordaroneหรือ Pacerone (amiodarone), และ Tikosyn (dofetilide)

หัตถการที่ไม่ใช่การผ่าตัด

แพทย์อาจใช้การรักษาโดยการทำหัตถการที่ไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อทำให้หัวใจกลับมาเต้นในจังหวะปกติ และรักษาการมีภาวะคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation โดยเป็นการหัตถการภายใต้การวางยาสลบระยะสั้น ก่อนที่จะใช้การช็อตไฟฟ้า (electrical cardioversion) เพื่อส่งคลื่นสัญญาณไฟฟ้าพลังงานต่ำเข้าสู่หน้าอกซึ่งจะช่วยทำให้มีการปรับการเต้นของหัวใจใหม่ แต่ก็อาจมีโอกาสเกิดภาวะนี้ซ้ำได้อีกในอนาคต

การจี้คลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation

หากใช้การรักษาด้วยยาและการทำช็อตไฟฟ้า (electrical cardioversion) แล้วไม่ได้ผล แพทย์จะใช้การจี้ไฟฟ้า ซึ่งทำโดยการใส่สายสวนเข้าทางเส้นเลือดดำที่แจนหรือจาก่อนเข้าไปถึงหัวใจ หลังจากนั้นจะใช้การส่งพลังงานคลื่นวิทยุผ่านสายเพื่อเข้าไปทำลายทางเดินคลื่นสัญญาณไฟฟ้าที่ผิดปกติภายในเนื้อเยื่อหัวใจที่ทำให้เกิดภาวะนี้

การทำหัตถการนี้อาจมุ่งเป้าไปที่ pulmonary veins หรือ Atrioventricular node ซึ่งเป็นกลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณไฟฟ้าจากหัวใจห้องบนสู่ห้องล่าง หากตำแหน่ง atrioventricular node เป็นตำแหน่งที่ทำให้เกิดภาวะคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation จะต้องใช้เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจตลอดชีวิตโดยการฝังไว้ในร่างกาย เพื่อให้หัวใจมีการเต้นปกติ

การทำ Maze procedure

หากใช้การรักษาวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล หรือผู้ป่วยมีข้อจำกัดบางอย่าง (เช่นมีประวัติเคยเป็นเส้นเลือดสมองอุดตันหรือการมีหัวใจห้องบนซ้ายใหญ่แล้ว) แพทย์จะใช้การผ่าตัดที่เรียกว่า Maze procedure ในการรักษา โดยการผ่าตัดนี้ แพทย์จะทำการกรีดทำลายเนื้อเยื่อขนาดเล็กที่ผนังหัวใจห้องบนทั้งซ้ายและขวา จนเมื่อเนื้อเยื่อเหล่านี้มีการฟื้นฟู จะทำให้เกิดแผลเป็นขึ้นซึ่งจะป้องกันการเกิดคลื่นไฟฟ้าผิดปกติที่เกิดจากหัวใจได้

และเนื่องจากเนื้อเยื่อมีแผลเป็น ทำให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจหลังจากการผ่าตัดมีรูปร่างคล้ายเขาวงกต เพราะว่ามีคลื่นสัญญาณไฟฟ้ารูปแบบเดียวที่สามารถเกิดได้การผ่าตัด Maze procedure นี้สามารถทำได้โดยการผ่าตัดเปิดเข้าไปที่หัวใจ หรือการใช้การส่องกล้องเพื่อให้มีแผลเล็ก

การป้องกันการเกิดภาวะคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation

การปรับวิถีชีวิตให้ดีต่อสุขภาพและการปรับอาหารช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและภาวะคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation ได้ โดยการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตมีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้

 • เคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลา
 • รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 • รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพหัวใจ คือมีไขมันอิ่มตัว ไขมันชนิด trans และ cholesterol ต่ำ
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานแอลกอฮอล์และคาเฟอีนในปริมาณมาก
 • เลิกสูบบุหรี่
 • รักษาหรือควบคุมโรคทางกายอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดภาวะคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation เช่นโรคเบาหวาน โรคไทรอยด์ ความดันโลหิตสูง และ cholesterol สูง

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

อาการคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ มีวิธีรักษาอย่างไรบ้าง
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่