สาเหตุของการเกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ เม.ย. 3, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 427,049 คน

มีชาวอเมริกันมากกว่าล้านคนที่มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation แต่สาเหตุของการเกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation นี้อาจไม่ชัดเจน

สาเหตุบางอย่างที่ทำให้เกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation เช่น โรคทางกายไม่สามารถควบคุมได้ แต่ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ อาจสามารถควบคุมได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

โฆษณาจาก HonestDocs
อย่ารอสุขภาพดี! คุณเริ่มได้วันนี้ แค่คลิก

เลือกดูสินค้าและบริการสุขภาพดีๆที่เราคัดมาให้ที่ Health Shop

Nurse in the hospital picture id681654226

นายแพทย์ Marc Grillinov หัวหน้าศัลยแพทย์ของ Center for Atrial Fibrillation ที่ Cleveland clinic และผู้เขียนหนังสือเรื่อง Heart 411 ได้กล่าวว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยที่มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation ประมาณ 10% เป็นผู้ที่ไม่เคยมีโรคประจำตัวมาก่อน

โรคทางหัวใจ

ความเสี่ยงที่มากที่สุดที่ทำให้เกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation คือ อายุและโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ และเป็นโรคมีความเกี่ยวข้องกับหัวใจ เช่นโรคเส้นเลือดหัวใจหรือโรคลิ้นหัวใจ และความเสี่ยงเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากกว่า 60 ปี

โดยทั่วไปแล้ว คลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation มักเกิดได้บ่อยในคนที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจอยู่เดิม ซึ่งโรคหัวใจเกือบทุกแบบสามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะและทำลายโครงสร้างของหัวใจได้อยู่แล้ว

โรคหัวใจที่สามารถทำให้เกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation ได้บ่อยประกอบด้วย

ความดันโลหิตสูง: เมื่อมีความดันโลหิตสูงจะทำให้หัวใจต้องทำงานมากกว่าปกติ

โรคลิ้นหัวใจ: ในบางครั้งลิ้นหัวใจอาจมีการทำงานผิดปกติ ทำให้หัวใจมีปัญหาในการสูบฉีดเลือด

โฆษณาจาก HonestDocs
อย่ารอสุขภาพดี! คุณเริ่มได้วันนี้ แค่คลิก

เลือกดูสินค้าและบริการสุขภาพดีๆที่เราคัดมาให้ที่ Health Shop

Nurse in the hospital picture id681654226

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด: คือความผิดปกติของหัวใจที่เป็นมาตั้งแต่เกิด

หัวใจวายเฉียบพลัน: เกิดขึ้นเมื่อมีการอุดตันเส้นเลือด ทำให้มีการทำลายหัวใจ

การผ่าตัดหัวใจ: คลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation สามารถเกิดขึ้นได้หลังจากการผ่าตัดหัวใจ หรือเกิดเป็นภาวะแทรกซ้อนภายหลัง

โรคทางกายอื่น ๆ

มีโรคทางกายอื่น ๆ บางโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation

  • ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (sleep apnea):  เป็นภาวะที่ทำให้มีการหยุดหายใจระหว่างการนอน
  • โรคเบาหวาน: เป็นโรคที่ทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง
  • โรคฮอร์โมนไทรอยด์สูง: คือโรคที่ต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนออกมามากกว่าปกติ
  • ถุงลมโป่งพอง: เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ทำลายถุงลมในปอด ทำให้หายใจได้ยากขึ้น
  • ลิ่มเลือดอุดตันในปอด

นายแพทย์ Gillinov ยังได้กล่าวอีกว่า มีผู้ป่วยหลายคนที่มีโรคดังกล่าว ที่เกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation เพิ่มขึ้น

ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้

ควรให้ความสำคัญกับปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มนี้เมื่อต้องการประเมินความเสี่ยงในการเกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation

อายุ: ความเสี่ยงในการเกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation ที่สำคัญคืออายุ นายแพทย์ Gillinov ได้กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่ทราบเหตุผลที่แน่ชัด แต่อาจเกิดจากการที่เกิดแผลเป็นในห้องหัวใจด้านบนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยความเสี่ยงในการเกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation จะมากกว่าขึ้นเมื่ออายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และมีผู้ที่อายุ 80 ปีขึ้นไป 1 ใน 10 คนที่มีภาวะนี้

ประวัติครอบครัว: ผู้ที่มีพ่อแม่ หรือพี่น้องที่เป็นภาวะนี้จะมีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ เมื่อประชากรอายุ 65 ปี จะมีประมาณ 4% ที่เกิดภาวะนี้

ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้

คุณสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation ได้โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตบางอย่างดังต่อไปนี้

การดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไป: แอลกอฮอล์สามารถกระตุ้นให้เกิดภาวะนี้ได้

อ้วน: การมีน้ำหนักมากจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation

การป้องกันการเกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation

ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถบอกสาเหตุของการเกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation ในผู้ป่วยบางรายได้อย่างชัดเจน แต่หากคุณมีโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation คุณควรปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อควบคุมโรคดังกล่าว โดยมาตรวจตามนัดสม่ำเสมอและรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง

นายแพทย์ Noel Boyle หัวหน้าห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาไฟฟ้าที่ ศูนย์โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ของ UCLA กล่าวว่าหากคุณมีปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าข้อใดก็ตาม ควรปฏิบัติตัวให้เหมือนกับเวลาที่ต้องการควบคุมระดับความดันโลหิต ซึ่งรวมถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เลิกบุหรี่ และลดหรือเลิกดื่มแอลกอฮอล์

หากคุณได้รับการวินิจฉัยว่ามีคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation มีวิธีที่สามารถใช้ควบคุมโรคและป้องกันการเกิดเส้นเลือดในสมองอุดตันซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่สุดของการเกิดภาวะนี้ โดยนายแพทย์ Boyle ได้กล่าวว่าการจับชีพจรถือเป็นขั้นตอนแรกในการเริ่มป้องกัน และสามารถทำได้อย่างง่ายดาย โดยการวางนิ้ว 2 นิ้วลงบนกลางคอ ก่อนจะเลื่อนไปทางซ้ายสู่ตำแหน่งของ carotid artery วางเบาๆ จนคุณสามารถสัมผัสชีพจรได้ หรืออาจจะใช้การวางนิ้ว 2 นิ้วใต้ต่อบริเวณที่ข้อมือและนิ้วโป้งจรดกัน

ชีพจรปกติอยู่ระหว่าง 60-100 ครั้งต่อนาที และต้องแรงและสม่ำเสมอ Dr. Boyle ได้กล่าวว่าไม่จำเป็นต้องสนใจชีพจรที่มีการหายไป แต่หากรู้สึกว่าชีพจรเต้นผิดปกติ เร็ว หรือว่าคุณมีอาการหายใจลำบาก หรือเจ็บหน้าอก ควรไปพบแพทย์

และหากคุณได้รับการวินิจฉัยว่ามีคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Atrial fibrillation ควรถามแพทย์เกี่ยวกับความถี่ของการวัดชีพจร โดยทั่วไปแล้วประมาณ 1 ครั้งต่อเดือนก็เพียงพอแล้ว

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความก่อนหน้า
คลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติ
บทความต่อไป
อาการ
อาการ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

อาการคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ มีวิธีรักษาอย่างไรบ้าง
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่