Hydromorphone, Levorphanol และ Methadone

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ มิ.ย. 16, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

Hydromorphone

ชื่อสามัญ               Hydromorphone

ชื่อการค้า              Dilaudid

ประเภท                 ยาถึงสังเคราะห์จากมอร์ฟีน มีฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีนในขนาดเท่ากัน

ข้อบ่งใช้                ระงับปวดระดับกลางถึงรุนแรง และเป็นยาขับเสมหะ

การออกฤทธิ์        จับกับ Opiate receptors ในระบบประสาทส่วนกลาง ทําให้ยับยั้ง Ascending pain path

ways ช่วยลดอาการเจ็บปวดและกดศูนย์การไอที่ Medulla และลดความวิตกกังวลช่วยให้หลับ

ผลข้างเคียง           กระสับกระส่าย นอนไม่หลับ เพ้อคลั่ง มึนงง หัวใจเต้นช้า ตามัว ท้องผูก คลื่นไส้ อาเจียน

การพยาบาล       

1. ให้คําแนะนําผู้ป่วย ดังนี้

1.1 ให้เลิกดื่มสุราขณะได้รับยา

1.2 ให้เปลี่ยนอิริยาบถอย่างช้าๆ หากมีอาการหน้ามืด เพื่อป้องกันความดันโลหิตลดต่ำและป้องกันอุบัติเหตุจากอาการหน้ามืด มึนงง

1.3 หากมีอาการง่วง ตามัว มึนงง ให้หลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะ หรือทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล

1.4 ให้ดื่มน้ำ 2,000-3,000 มิลลิลิตร/วัน เพื่อป้องกันท้องผูก

1.5 ให้รับประทานอาหารทีละน้อย บ่อยครั้ง

2. สังเกตอาการข้างเคียงของยา เช่น ตะคริว สับสน หายใจลําบาก เป็นต้น หากพบใน

รายงานแพทย์ทราบ


Levorphanol

ชื่อสามัญ               Levorphanol

ชื่อการค้า              Levo-Dromoran

ประเภท                 ยาแก้ปวด

ข้อบ่งใช้                นิยมให้ก่อนผ่าตัด ทําให้หลับ แก้ปวดระดับกลางถึงรุนแรง

การออกฤทธิ์        จับกับ Opiate receptors ในระบบประสาทส่วนกลาง ทําให้ยับยั้ง Ascending pain path ways ช่วยลดอาการเจ็บปวดและกดศูนย์การไอที่ Medulla และลดความวิตกกังวลช่วยให้หลับ

ผลข้างเคียง         กระสับกระส่าย นอนไม่หลับ เพ้อคลั่ง มึนงง หัวใจเต้นช้า ตามัว ท้องผูก คลื่นไส้ อาเจียน

การพยาบาล         

1. ให้คําแนะนําผู้ป่วย ดังนี้

1.1 ให้เลิกดื่มสุราขณะได้รับยา

1.2 ให้เปลี่ยนอิริยาบถอย่างช้าๆ หากมีอาการหน้ามืด เพื่อป้องกันความดันโลหิตลดต่ำ และป้องกันอุบัติเหตุจากอาการหน้ามืด มึนงง

1.3 หากมีอาการง่วง ตามัว มึนงง ให้หลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะ หรือทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล

1.4 ให้ดื่มน้ำ 2,000-3,000 มิลลิลิตร/วัน เพื่อป้องกันท้องผูก

1.5 ให้รับประทานอาหารที่ละน้อย บ่อยครั้ง 2 สังเกตอาการข้างเคียงของยา เช่น ตะคริว สับสน หายใจลําบาก เป็นต้น หากพบให้รายงานแพทย์ทราบ

 

Methadone

ชื่อสามัญ               Methadone hydrochloride

ชื่อการค้า              Methadone

ประเภท                 ยาแก้ปวดชนิดเสพติด

ข้อบ่งใช้                รักษาเพื่อให้ผู้ป่วยหยุดยาเสพติดได้ การออกฤทธิ์ เหมือนมอร์ฟีน แต่ไม่ทําให้เกิด Prolong labor ผลข้างเคียง อาจทําให้มีอาการคลื่นไส้ ท้องผูก อาเจียน เวียนศีรษะ ท้องผูก ปากแห้ง และความคิด

สับสนอื่น ๆ เหมือนมอร์ฟีน

การพยาบาล       

1. สังเกตและบันทึกการตอบสนองของผู้ป่วย เมื่อได้รับยาในตอนแรก หากพบว่ายาที่ผู้ป่วยได้รับไม่เพียงพอที่จะระงับปวดหรือผู้ป่วยกลับมีอาการเจ็บป่วยขึ้นใหม่หลังจากได้รับยา เข้าไปในเวลาอันสั้น ซึ่งจะต้องเพิ่มขนาดของยาหรือระยะเวลาที่ให้แต่ละครั้งต้องสั้นลง

2. หากผู้ป่วยไม่มีอาการปวด ไม่ควรให้ยาถึงแม้จะมีคําสั่งการรักษา หรือหากอาการปวด ไม่รุนแรง ควรใช้ยา Aspirin, Paracetamol ทดแทน เพื่อหลีกเลี่ยงฤทธิ์ข้างเคียงและช่วยให้ผู้ป่วยไม่รับยามากเกินไป

3. ต้องเพิ่มขนาดยาตลอด เมื่อเพิ่มขนาดยาจะช่วยระงับปวดทางอายุรกรรมหรือศัลยกรรมเนื่องจากการต้านต่อยา

 หากคุณเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์และอยากอ่านเกี่ยวกับหัวข้อนี้เพิ่มเติม สามารถสนับสนุนผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ปราณี ทู้ไพเราะ  ได้โดยการซื้อหนังสือ “คู่มือยา (Handbook of Drugs)”

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่