Amlodipine / Hydrochlorothiazide/ Olmesartan คืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ส.ค. 7, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 511,931 คน

Amlodipine/hydrochlorothiazide/olmesartan คืออะไร?

Amlodipine เป็นยาในกลุ่ม calcium channel blocker โดยจะไปออกฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดขยายตัวและทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02

Hydrochlorothiazide เป็นยาจับบปัสาวะที่ช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายดูดซึมเกลือมากเกินไปซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะสารน้ำคั่งในร่างกายได้

Olmesartan เป็นยาในกลุ่ม angiotensin II receptor antagonist ซึ่งออกฤทธิ์โดยการป้องกันไม่ให้หลอดเลือดตีบตัวซึ่งจะช่วยลดความดันโลหิตและทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น

Amlodipine, hydrochlorothiazide และ olmesartan นั้นเป็นยาผสมที่ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง

ยานี้มักจะใช้เมื่อใช้ยาตัวอื่นแล้วไม่ได้ผล

นอกจากนั้นยาเหล่านี้ยังอาจมีการใช้งานเพื่อจุดประสงค์อื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในบทความนี้ได้

คุณไม่ควรรับประทานยานี้หากคุณแพ้ยาในกลุ่มซัลฟาหรือปัสสาวะไม่ออก

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02

อย่าใช้ยานี้หากคุณกำลังตั้งครรภ์ หากคุณตั้งครรภ์ให้หยุดรับประทานยาและแจ้งแพทย์ทันที

หากคุณเป็นโรคเบาหวาน อย่าใช้ยา amlodipine, hydrochlorothiazide และ olmesartan ร่วมกับยาใดๆ ก็ตามที่มีส่วนผสมของ aliskiren (Amturnide, Tekturna, Tekamlo)

คุณไม่ควรใช้ยานี้หากคุณแพ้ยา amlodipine, hydrochlorothiazide หรือ olmesartan หรือ

 • หากคุณแพ้ยาในกลุ่มซัลฟา
 • หากคุณไม่สามารถปัสสาวะได้

หากคุณเป็นโรคเบาหวาน อย่าใช้ยา amlodipine, hydrochlorothiazide และ olmesartan ร่วมกับยาใดๆ ก็ตามที่มีส่วนผสมของ aliskiren (Amturnide, Tekturna, Tekamlo)

คุณอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานยานี้ร่วมกับยา aliskiren หากคุณเป็นโรคไต

เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถใช้ยานี้ได้อย่างปลอดภัย คุณควรแจ้งแพทย์หากมีภาวะดังต่อไปนี้

 • โรคไต
 • โรคตับ
 • โรคหัวใจ
 • ระดับเกลือแร่ในร่างกายไม่สมดุล (เช่นมีแคลเซียมสูง หรือโพแทสเซียมหรือแมกนีเซียมในเลือดต่ำ)
 • ความดันโลหิตต่ำ
 • เป็นโรคต้อหิน
 • เป็นโรคลูปัส
 • โรคเกาท์
 • โรคเบาหวาน
 • แพ้ยาในกลุ่มเพนนิซิลิน

อย่าใช้ยานี้หากคุณกำลังตั้งครรภ์ หากคุณตั้งครรภ์ให้หยุดยาและแจ้งแพทย์ทันที เนื่องจากยา Olmesartan นั้นอาจทำให้ทารกในครรภ์เป็นอันตรายหรือเสียชีวิตได้หากรับประทานยาในช่วงไตรมาสที่สองหรือสามของการตั้งครรภ์

ปัจจุบันยังไม่ทราบว่ายา amlodipine, hydrochlorothiazide และ olmesartan นั้นสามารถผ่านเข้าสู่น้ำนมและจะเป็นอันตรายต่อทารกได้หรือไม่ ดังนั้นคุณจึงไม่ควรให้นมบุตรในขณะที่ใช้ยานี้

ผลข้างเคียงของการใช้ยา Amlodipine/hydrochlorothiazide/olmesartan

คุณต้องไปพบแพทย์ทันทีหากมีอาการแพ้ยาซึ่งประกอบไปด้วยมีผื่นลมพิษ, หายใจลำบาก, หน้า, ลิ้น หรือคอบวม

และถ้าหากมีอาการเหล่านี้ควรไปพบแพทย์

 • เจ็บหน้าอกรุนแรงกว่าเดิม
 • รู้สึกเหมือนจะเป็นลม
 • มีผื่นขึ้นผิดปกติ
 • ปัสสาวะแสบขัด
 • ท้องเสียรุนแรงหรือเรื้อรังร่วมกับน้ำหนักลด
 • มองเห็นไม่ชัด เจ็บตา หรือมองเห็นวงแหวนรอบๆ หลอดไฟ
 • มีอาการของการมีระดับเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติ เช่นปากแห้ง หิวน้ำมากขึ้น ไม่มีแรง สับสน อาเจียน ปวดกล้ามเนื้อหรืออ่อนแรง หัวใจเต้นเร็ว อยู่ไม่สุก ปัสสาวะออกน้อยหรือไม่มีปัสสาวะ หรือชัก
 • เป็นโรคเกี่ยวกับไต เช่นปัสสาวะออกน้อยหรือไม่ออก, ปัสสาวะแสบขัด, เท้าหรือข้อเท้าบวม, รู้สึกอ่อนเพลียหรือหายใจลำบาก

ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช้ยาประกอบด้วย

 • เวียนหัว
 • ปวดหัว รู้สึกอ่อนเพลีย
 • คลื่นไส้ ท้องเสีย
 • มีน้ำมูก เจ็บคอ
 • ข้อบวม
 • ปัสสาวะแสบขัด

ปฏิกิริยาระหว่างยา Amlodipine/hydrochlorothiazide/olmesartan กับยาอื่นๆ

อย่ารับประทานอาหารเสริมที่มีโพแทสเซียมหรือเกลือระหว่างที่รับประทานยานี้ยกเว้นแพทย์สั่ง

การดื่มแอลกอฮอล์จะยิ่งทำให้ความดันโลหิตของคุณต่ำลงและอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยานี้ได้มากขึ้น

หลีกเลี่ยงการลุดนั่งหรือยืนเร็วๆ เพราะคุณอาจรู้สึกเวียนหัวได้ ให้ค่อยๆ ลุกอย่างช้าๆ เพื่อป้องกันการหกล้ม

มียาหลายตัวที่สามารถทำปฏิกิริยากับยานี้ได้ คุณควรแจ้งแพทย์เกี่ยวกับยาที่คุณกำลังรับประทานอยู่ โดยเฉพาะยาดังต่อไปนี้

 • ยาลดความดัน
 • Lithium
 • ยาขับปัสสาวะ
 • อินซูลินหรือยารักษาโรคเบาหวาน
 • ยาในกลุ่มสเตียรอยด์
 • อาหารเสริมที่มีวิตามินหรือเกลือแร่ที่มีส่วนผสมของโพแทสเซียม
 • Barbiturate เช่น butabarbital, phenobarbital, secobarbital
 • ยาลดระดับ cholesterol เช่น simvastatin, Zocor และอื่นๆ
 • ยาแก้ปวดกลุ่มกล่อมประสาท เช่น OxyContin, Vicodin และอื่นๆ
 • ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เช่น aspirin, ibuprofen (Advil, Motrin), naproxen (Aleve) และอื่นๆ

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของยาที่อาจทำปฏิกิริยากับยา amlodipine, hydrochlorothiazide และ olmesartan ได้เท่านั้น ยาตัวอื่นๆ อาจจะเป็นยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อมารับประทานเอง วิตามิน หรือสมุนไพรก็ได้ ดังนั้นควรมอบรายการยาที่คุณกำลังรับประทานอยู่ให้แพทย์ที่ทำการรักษาก่อนเริ่มยา

ขนาดของยา Amlodipine/hydrochlorothiazide/olmesartan ที่ใช้ในการรักษา

ให้รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด แพทย์อาจมีการปรับขนาดของยาเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าคุณกำลังได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อย่ารับประทานยานี้มากหรือน้อยหรือนานกว่าที่แพทย์สั่ง

คุณสามารถรับประทานยานี้พร้อมหรือไม่พร้อมกับอาหารก็ได้

คุณอาจมีอาการเจ็บหน้าอกรุนแรงขึ้นได้ในช่วงที่เริ่มรับประทานยานี้หรือปรับขนาดยาขึ้น หากอาการเจ็บหน้าอกของคุณนั้นรุนแรงหรือเรื้อรังควรไปพบแพทย์

คุณจะต้องทำการวัดระดับความดันของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ

การอาเจียน ท้องเสียหรือเหงื่อออกมากนั้นอาจทำให้คุณขาดน้ำได้ ซึ่งจะทำให้คุณเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำอย่างรุนแรง, ระดับเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติ หรือไตวาย ในระหว่างที่รับประทานยานี้ได้ ดังนั้นควรรับประทานน้ำมากๆ ในแต่ละวันในระหว่างที่รับประทานยานี้

หากคุณมีอาการอาเจียนหรือท้องเสีย หรือเหงื่อออกผิดปกติ ควรไปพบแพทย์

หากคุณต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ ต้องแจ้งศัลยแพทย์ก่อนล่วงหน้าว่าคุณกำลังรับประทานยานี้

คุณอาจจะต้องรอนานถึง 2 สัปดาห์กว่าที่ความดันโลหิตของคุณจะดีขึ้น แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ให้รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างต่อเนื่องแม้ว่าคุณจะรู้สึกสบายดีก็ตาม เนื่องจากโรคความดันโลหิตสูงนั้นมักไม่มีอาการ คุรอาจจะต้องรับประทานยาลดความดันไปตลอดชีวิต

เก็บยานี้ในอุณหภูมิห้องให้ห่างไกลจากความชื้นและความร้อน

หากลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ แต่ให้ข้ามไปหากว่าคุณกำลังจะต้องรับประทานยารอบถัดไป อย่ารับประทานยาเพิ่มเป็นสองเท่าเพื่อชดเชยที่ลืมรับประทาน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์