โรคกลัว (Phobia) คืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,250,677 คน

โรคกลัว (Phobia) เป็นโรคทางจิตเวชที่จัดอยู่ในกลุ่มโรควิตกกังวลชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้ป่วยจะมีความกลัวที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ ไม่สมเหตุสมผลเมื่อได้เผชิญกับสิ่งหรือสถานการณ์ซึ่งทำให้รู้สึกกลัว และพยายามหลีกเลี่ยงไม่ยอมเผชิญกับสิ่งที่ทำให้เกิดความกลัว

โดยมักมีอาการทางกายร่วมด้วย เช่น ใจสั่น หายใจลำบาก วิงเวียนศีรษะ เหงื่อออก มือสั่น และเป็นลม โดยอาการดังกล่าวต้องเกิดขึ้นซ้ำๆ กันเป็นเวลานานอย่างน้อย 6 เดือน โดยความกลัวจะเกิดกับวัตถุ กิจกรรม หรือสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ และก่อให้เกิดความตึงเครียด หรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน

Phobia จำแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. Agoraphobia

คือ โรคกลัวที่ชุมชน หรือกลัวที่โล่ง ที่เกิดอาการแล้วจะไม่ได้รับความช่วยเหลือ หรือหนีไปไหนไม่ได้ กลัวที่โล่งกว้าง หรือที่แคบๆ กลัวที่สูง ที่ไม่คุ้นเคย ไกลจากบ้าน แบบกลัวไม่กล้าไปไหนๆ โดยมีอาการวิตกกังวล อึดอัด ไม่ปลอดภัย หรือรู้สึกควบคุมไม่ได้ หากเป็นมากจะอยู่แต่กับบ้านไม่ออกไปไหนเป็นปีๆ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยชอบให้ผู้มาเยี่ยมที่บ้านได้เนื่องจากเป็นบริเวณที่เขาควบคุมได้ และชอบทำงานในที่รู้สึกว่าปลอดภัย

2. Social phobia

คือการกลัวว่าคนอื่นจะคิดกับคุณอย่างไร หรือ กลัวว่าคนอื่นจะตัดสินคุณในเชิงลบมากกว่าคนปกติทั่วไปจนทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ ภาวะผิดปกตินี้ส่งผลกระทบกับชีวิตของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องความสัมพันธ์ เรื่องครอบครัว หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตในสังคม เป็นการกลัวสถานการณ์บางอย่างโดยเฉพาะ เช่น กลัวการรับประทานอาหารหรือพูดในที่ชุมชน กลัวเมื่อต้องพูดคุยทักทายกับผู้อาวุโสกว่า หรือ ผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่า ฯลฯ

3. Specific phobia

หรือที่เรียกว่า Simple phobia เป็นการกลัววัตถุ กิจกรรม หรือสถานการณ์อื่นๆ อย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งประเภทความกลัวที่สามารถพบได้บ่อยๆ เช่น โรคกลัวสัตว์ (Zoophobia) โรคกลัวเลือด (Hemophobia) โรคกลัวเสียงดัง (Acousticophobia) และ โรคกลัวความมืด (Achluophobia)

สาเหตุ

เกิดจากประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อสิ่งนั้นโดยอาจจะเห็นคนใกล้ชิดกลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก่อน หรือทราบอันตรายจากการบอกเล่าจากบุคคลใกล้ชิด รวมถึงผู้ป่วยอาจมีอาการผิดปกติทางบุคลิกภาพและการปรับตัว เช่น เป็นเด็กขี้อายและแยกตัว

การรักษา

เป้าหมายของการรักษา โรค Phobia คือ การช่วยให้ผู้ป่วยเปลี่ยนความคิด คลายความวิตกกังวลและเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาเพื่อลดความกลัวต่าง ๆ ด้วยตนเอง อย่างค่อยเป็นค่อยไป  ซึ่งวิธีการรักษาโรค Phobia ที่ได้ผลดี คือ การทำพฤติกรรมบำบัดโดยใช้เทคนิค exposure therapy โดยการให้เผชิญกับความกลัวทีละน้อย จนกระทั่งสามารถเผชิญกับความกลัวได้โดยไม่มีอาการอีกต่อไป ร่วมกับการใช้ยาคลายวิตกกังวลช่วยในช่วงแรกของการรักษา 

การช่วยเหลือผู้ป่วย

คนใกล้ชิดต้องมีส่วนช่วยในการให้กำลังใจ เมื่อผู้ป่วยต้องเผชิญกับความกลัว โดยค่อยๆให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลายลดความตึงเครียดลง ไม่ล้อเลียนหรือแกล้งให้ผู้ป่วยมีความกลัวแบบสุดขีดเด็ดขาด

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ใจสั่นผิดปกติค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่