จิตวิทยา

แผนการแทรกแซงทางพฤติกรรม (Behavior Intervention Plan) คืออะไร

ปรับปรุงพฤติกรรมในห้องเรียนและหลีกเลี่ยงผลที่ตามมาในแง่ลบ
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
แผนการแทรกแซงทางพฤติกรรม (Behavior Intervention Plan) คืออะไร

แผนการแทรกแซงพฤติกรรม (Behavior Intervention Plan-BIP) เกิดจากการสังเกตในกระบวนการวิเคราะห์พฤติกรรม และเปลี่ยนให้กลายเป็นแผนการเพื่อใช้จัดการกับพฤติกรรมของนักเรียน ซึ่ง BIP อาจรวมถึงการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าว เสริมสร้างแรงจูงใจทางบวกเพื่อสนับสนุนพฤติกรรมที่ดี ใช้วิธีเพิกเฉยเพื่อหลีกเลี่ยงการสนับสนุนพฤติกรรมที่ไม่ดี และให้การสนับสนุนตามที่นักเรียนต้องการเพื่อจะได้ไม่เกิดความกดดันให้แสดงออกเนื่องจากความคับข้องใจหรือความเหนื่อยล้า

ดูตัวอย่างแผนปรับพฤติกรรม: แผนเหล่านี้รวมถึงสำหรับผู้มีภาวะออทิสติก โรคไบโพลาร์ ผลกระทบจากแอลกอฮอล์ต่อทารกในครรภ์ พฤติกรรมก้าวร้าว และพฤติกรรมก่อกวนในห้องเรียน

สิ่งนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อแผนการจัดการพฤติกรรม แผนการสนับสนุนทางพฤติกรรม แผนการสนับสนุนพฤติกรรมในทางบวก

ส่วนหนึ่งของแผนการแทรกแซงทางพฤติกรรม

เมื่อสร้างแผนการดังกล่าว ขั้นตอนแรกคือค้นหาความจริงเพื่อบรรยายปัญหาของพฤติกรรม เช่น ในลักษณะที่สามารถวัดได้ และเป็นการสอดส่องเหตุการณ์ในชีวิตของนักเรียนที่อาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้วย ซึ่งจะค้นหาความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่เป็นตัวกระตุ้นของพฤติกรรม หรือทำให้มีพฤติกรรมเป็นผลที่ตามมา และข้อความที่พฤติกรรมนั้นไม่ได้สื่อ สิ่งเหล่านี้จะถูกตรวจสอบในการประเมินและเลือกพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นแทน

หลังจากนั้นจะใช้ข้อมูลสร้างเอกสารแผนการดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย

-พฤติกรรมของเป้าหมาย

-วัตถุประสงค์ที่วัดได้

-การแทรกแซงที่มีรายละเอียดว่าจะทำอย่างไร

-จะเริ่มต้นการแทรกแซงเมื่อใดและบ่อยแค่ไหน

-วิธีการประเมิน

-ผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการแทรกแซงและการประเมิน

-ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน

เอกสารดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบจากกลุ่ม IEP ซึ่งประกอบด้วยผู้ปกครองและผู้บริหารโรงเรียน เช่นเดียวกันกับครูที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามแผน

ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของการสร้างแผน หลังจากนั้นแผนจะถูกนำไปใช้ปฏิบัติ

 

การใช้แผนการแทรกแซงพฤติกรรม

เมื่อแผนการได้รับความเห็นชอบแล้ว ทางโรงเรียนและครูก็มีหน้าที่ต้องทำตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากโรงเรียนและครูไม่ทำตามก็ไม่ควรจะกล่าวโทษนักเรียนเรื่องผลที่ตามมาจากพฤติกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับข้อกำหนดมากมายในกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กด้อยความสามารถ IDEA (Individual with disabilities education act ) สิ่งนี้อาจต้องใช้ความเอาใจใส่ การสนับสนุน และการต่อสู้จากผู้ปกครองอย่างมากเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่ปฏิบัติตามแผนการนี้ทำตามแนวทางที่วางไว้โดยสมบูรณ์

อย่าคาดหวังว่าแผนการดังกล่าวจะถูกอธิบายให้ครูพละ ครูศิลปะ ครูดนตรี หรือเจ้าหน้าที่ในโรงอาหารทราบ ยืนยันเรื่องนี้กับกลุ่ม IEP ของคุณ หรือจัดการเรื่องการแจกจ่ายกระดาษแผนการด้วยตัวของคุณเอง

เมื่อลูกของคุณโตขึ้น มีการพัฒนา และเปลี่ยนห้องเรียนและโรงเรียน แผนการดังกล่าวก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะทำขึ้นเพื่อหลงลืมมันไปเฉย ๆ แม้แต่การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น เพื่อนร่วมห้องคนใหม่ที่เข้ามาก่อกวนลูกของคุณหรือการลาคลอดของครูก็ทำให้ต้องมีการวางกลยุทธ์กันใหม่อีกครั้ง

เมื่อใดก็ตามที่มีคำตำหนิเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องของลูก ให้ถามเสมอว่ามีการทำตามแผนการดังกล่าวหรือไม่ และทำไมจึงไม่ได้ผลในสถานการณ์ดังกล่าว

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่