การกินเพื่อสุขภาพ

กรดโฟลิก และโฟเลท

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
กรดโฟลิก และโฟเลท

กรดโฟลิก (folic acid) และโฟเลท (folate) ต่างกันอย่างไร

โดยทั่วไปแล้วเราจะใช้คำว่า โฟเลท เป็นชื่อสามัญสำหรับกลุ่มของสารเคมีที่มีโครงสร้างพื้นฐานมาจากกรดโฟลิก โฟเลทหรือวิตามินบี 9 เป็นหนึ่งใน 13 วิตามินจำเป็นที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับจากการรับประทานอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เนื่องจากร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินบี 9 ขึ้นมาเองได้ ส่วนกรดโฟลิก จะหมายถึงสารที่สังคราะห์ขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทั้งโฟลิกและโฟเลทไม่ได้อยู่ในรูปที่ร่างกายพร้อมใช้งาน แต่สารทั้งสองจะต้องผ่านกระบวนการเมทาบอลิซึมของร่างกายให้อยู่ในรูปของ L-5-methyltetrahydrofolate (L-methylfolate) สำหรับใช้ในกระบวนการทางชีววิทยาของร่างกายต่อไป

กรดโฟลิกจำเป็นต่อหญิงตั้งครรภ์อย่างไร

กรดโฟลิกนั้นมีความจำเป็นสำหรับคุณแม่ที่อยู่ในช่วงตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจส่งผลต่อทารกในครรภ์

1. กรดโฟลิกกับการป้องกันหลอดประสาทไม่ปิดในทารก

การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกรดโฟลิกสามารถป้องกันหลอดประสาทไม่ปิด (neural tube defect; NTD) กับทารกที่อยู่ในครรภ์ในหญิงที่มีแผนตั้งครรภ์ หรือหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ ภาวะ NTD คือความผิดปกติในการสร้างหลอดประสาท มีผลต่อไขสันหลังและสมอง เป็นภาวะที่เกิดในช่วงระยะแรกของการพัฒนาเป็นฟีตัส ในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฟีตัสมีพัฒนาการในการสร้างไขสันหลังและสมอง ถ้าหากมีความผิดพลาดของพัฒนาการฟีตัสในช่วงนี้จะส่งผลต่อความผิดปกติของสมองและไขสันหลังของทารกหลังคลอด อาจทำให้สมองขาดหายไป (anencephaly) หรือเกิดเป็นภาวะที่กระดูกสันหลังไม่เชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนเพื่อล้อมไขสันหลัง ทำให้เกิดการโป่งออกของเหลวบริเวณไขสันหลัง เรียกว่า spina bifida

การรับประทานกรดโฟลิกเสริมได้แก่จากวิตามินรวม และจากธัญพืชที่ผ่านกระบวนการเสริมกรดโฟลิกมาแล้ว อย่างแป้ง ซีเรียล หรือพาสตา ก็สามารถป้องกันการเกิด NTD ในทารกได้เช่นเดียวกัน ในปัจจุบัน ประเทศสหรัฐอเมริกามีข้อแนะนำสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงในการเกิด NTD (ได้แก่ ตัวคุณแม่หรือบุคคลในครอบครัวมีประวัติเป็น NTD มีบุตรคนก่อนหน้าเป็น NTD หรือได้รับยาต้านการชัก) ให้ได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกรดโฟลิก 5 มิลลิกรัมต่อวันก่อนการตั้งครรภ์ ในระหว่างช่วงการตั้งครรภ์ และหลังการตั้งครรภ์ และข้อแนะนำสำหรับหญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ให้ได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกรดโฟลิก 0.4 ถึง 1 มิลลิกรัม ต่อวัน อย่างน้อย 2 ถึง 3 เดือนก่อนการตั้งครรภ์ ในระหว่างการตั้งครรภ์ และหลังการตั้งครรภ์

2. กรดโฟลิกกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

การคลอดก่อนกำหนด (preterm birth; PTB) หมายถึงการคลอดก่อนระยะครรภ์ 37 สัปดาห์ เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตและการเป็นโรคของทารกหลังคลอด ทารกที่คลอดก่อนกำหนดมีความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนในระยะสั้นของระบบทางเดินหายใจ ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ ระบบภูมิคุ้มกัน และระบบประสาทส่วนกลาง หรือส่งผลในระยะยาว คือการทำงานของกล้ามเนื้อ พฤติกรรมการเรียนรู้ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท มีหลักฐานการศึกษาสนับสนุนว่าโฟเลตมีความสำคัญกับระยะเวลาการตั้งครรภ์ และส่งผลอย่างมีนัยสำคัญในการลดภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์ ได้แก่ ทารกมีน่ำหนักหลังคลอดน้อย ภาวะทารกตัวเล็ก และภาวะโลหิตจางในมารดา ยังมีการศึกษาถึงการได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกรดโฟลิกว่าสามารถป้องกันการคลอดก่อนกำหนด โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดการแท้ง ความผิดปกติของอวัยวะในทารก การตั้งครรภ์แฝด และการเสียชีวิตของทารกในครรภ์ ข้อมูลในปัจจุบันสนับสนุนว่านอกจากขนาดของกรดโฟลิกที่ได้รับแล้ว ขนาดที่ได้รับนั้นก็สำคัญไม่แพ้กัน และมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในหญิงที่มีรายงานการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกรดโฟลิกก่อนการตั้งครรภ์ 1 ปี

3. ประโยชน์อื่นของการได้รับกรดโฟลิก

นอกเหนือจากการป้องกันภาวะ NTD และการคลอดก่อนกำหนดแล้ว การได้รับกรดโฟลิกในระหว่างตั้งครรภ์สามารถก่อให้เกิดประโยชน์อื่น ได้แก่ หัวใจพิการแต่กำเนิด (congenital heart disease) และเพดานโหว่ (oral cleft) โดยกลไกที่กรดโฟลิกใช้สำหรับป้องกันการเกิดความผิดปกติของอวัยวะนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมเมทาบอลิซึมของโฮโมซิสเตอีน

แม้ว่ายังคงต้องการการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาคำตอบในส่วนของระยะเวลาที่ควรได้รับ ขนาด และตำรับยา แต่ข้อมูลในปัจจุบันก็เพียงพอต่อการสนับสนุนว่าการได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกรดโฟลิกนั้นเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับหญิงในวัยเจริญพันธุ์ รวมถึงหญิงที่มีการวางแผนจะตั้งครรภ์ อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ และหลังจากการตั้งครรภ์

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่