ผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข

คำศัพท์-คำย่อ น่ารู้ทั่วไป

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
Istock 155142547 %281%29

คำศัพท์-คำย่อ น่ารู้ทั่วไป

 • Pre-clinic คือ นักศึกษาแพทย์ชั้นพรีคลินิก หมายถึงชั้นปี 1-3
 • Clinic คือ นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก หมายถึง นิสิตปี 4 และ 5
 • Extern คือ นักศึกษาแพทย์ปีที่ 6
 • Intern คือ แพทย์จบใหม่ หรือแพทย์ใช้ทุน 3 ปี
 • Resident คือ แพทย์ประจำบ้าน หมายถึงแพทย์ที่เข้ามาศึกษาต่อเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาใดสาขาหนึ่ง
 • Fellow คือ แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ ซึ่งก็คือแพทย์ที่จบสาขาเฉพาะทางแล้วยังต้องการเป็นแพทย์เฉพาะทางอนุสาขาย่อยลงไปอีก
 • Ward (วอร์ด) หมายถึง หอพักผู้ป่วย หอผู้ป่วย บ้างก็เรียกว่า ตึกผู้ป่วย, ตึกผู้ป่วยใน, แผนกในโรงพยาบาล
 • Round ward (ราว์วอร์ด) หมายถึง การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในห้องพักผู้ป่วย (วอร์ด) ของแพทย์และพยาบาล ซึ่งจะทำเป็นกิจวัตรประจำวัน
 • Admit - การอนุญาตให้ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน

ตัวย่อน่ารู้

 • OPD      ย่อมาจาก Out Patient Department  แผนกรักษาผู้ป่วยนอก
 • IPD       ย่อมาจาก Inpatient Department แผนกรักษาผู้ป่วยใน
 • ER        ย่อมาจาก Emergeny Room ห้องอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน
 • CC        ย่อมาจาก Chief Complaitประวัติสำคัญที่มาโรงพยาบาล
 • PI         ย่อมาจาก Present illness ประวัติปัจจุบัน
 • PH        ย่อมาจาก  Past history  ประวัติอดีต
 • U/D      ย่อมาจาก  Underlying disease  โรคประจำตัว
 • PE         ย่อมาจาก Physical Examination การตรวจร่างกาย
 • BP        ย่อมาจาก Blood Pressure ความดันโลหิต
 • PR        ย่อมาจาก Pulse Rats อัตราชีพจร
 • RR        ย่อมาจาก  Respiratory Rate  อัตราการหายใจ
 • T          ย่อมาจาก Temperature อุณหภูมิ
 • BW       ย่อมาจาก Body Weight น้ำหนัก
 • HT        ย่อมาจาก  Height ส่วนสูง
 • V/S       ย่อมาจาก Vital sign สัญญาณชีพ
 • Dx        ย่อมาจาก Diagnosis การวินิจฉัยโรค
 • dx         ย่อมาจาก Differential Diagnosis การวินิจฉัยแยกโรค
 • Rx,Px    ย่อมาจาก Medical Prescribtionเอกสารที่แพทย์เขียนให้เภสัชกรสำหรับการจัดยาดูแลรักษาคนไข้
 • Tx         ย่อมาจาก Treatment การรักษา

คำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ

 • Wheeled stretcher                             เปลนอนชนิดล้อเลื่อน
 • Stairs chair                                           เปลนั่ง
 • Portable stretcher                              เปลสนาม
 • Hard collar                                           เฝือกดำคอชนิดแข็ง
 • Head immobilizer                              อุปกรณ์ยึดตรึงศีรษะ
 • Long spinal board                              กระดานรองหลังชนิดยาว
 • Belt                                                         เข็มขัด
 • KED (Kendrick extrication device)   ดามหลัง
 • Scoop                                                     เปลตัก

 

คำศัพท์ความหมายน่ารู้

 • Oropharyngeal airway (mouth gag), (airway) อุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจ
 • Suction (ซักชั่น) เครื่องดูดเสมหะ
 • Stethoscope (สเต็ทโตสโคป) หูฟัง
 • Gluco-meter (กลูโคมิเตอร์) เครื่องวัดค่าน้ำตาลในกระแสเลือด
 • Elastic Bandage (EB.) (อิลาสติคแบนเดก) ผ้าพันชนิดยืด
 • Defibrillator (ดีฟิบบริลเลเตอร์) เครื่องกระตุกหัวใจ
 • Pulse Oxymeterเครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของ O2 ในกระแสเลือด
 • Sphygmomanometer (สฟิกโมมาโนมิเตอร์) เครื่องวัดความดันโลหิต
 • Needle (นีดเดิล) เข็ม
 • Syringe (ไซริง) กระบอกฉีดยา
 • Intravenous Fluid (IV.Fluid) สารน้ำ (น้ำเกลือ)
 • Medicut (เม็ดดิขัด) เข็มแทงน้ำเกลือ
 • I.V. set ชุดให้สารน้ำ
 • Extension (เอ็กซ์เทรนชั่น) สายต่อชุดให้น้ำเกลือ
 • 3-way (ทรีเวย์) ข้อต่อ 3 ทาง
 • Tourniguet (ทูนิเก้) สายยางรัดแขน
 • Gauze (ก็อซ) ผ้าก๊อซ
 • Dressing (เดรสซิ่ง) การทำแผล
 • Top gause (ท็อปก็อซ) ผ้าก๊อซหุ้มสำลี (ใช้พันแผลขนาดใหญ่)
 • Micropore (ไมโครปอร์) พลาสเตอร์ปิดแผลชนิดกระดาษ
 • Transpore (ทรานสปอร์) พลาสเตอร์ปิดแผลชนิดพลาสติก
 • Ambubag (แอมบูแบ็ก) ลูกยางบีบช่วยการหายใจ
 • Electrodiogram (EKG) เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • Expire (เอ็กซ์ปาย) หมดอายุ
 • Surgery (เซอ-เจอ-รี่) ศัลยกรรม
 • Medication (เหม็ด-ดิ-เด-ชั่น) อายุรกรรม 
 • Pediatric (พี-เดรีย-ตริก) กุมารเวชกรรม
 • Obstetric (อ๊อบ-สเต-ตริก) สูติกรรม
 • Gynecology (ไก-เนค-โค-โล-จี้) นรีเวชกรรม
 • Orthopedic (ออ-โถ-ปี-ดิก) กระดูกและข้อ
 • Hemodialysis (ฮี-โม-ได-อะ-ไล-ซิส) ห้องล้างไต
 • Physical therapy (ฟิส-สิ-เคิล-เทอ-รา-ปี่) แผนกกายภาพบำบัด
 • Phamacy (ฟา-มา-ซี) ห้องจ่ายยา

คำศัพท์น่ารู้อีกมากมาย ให้ได้ศึกษาเรียนรู้ ที่ในห้องเรียน “นักศึกษาแพทย์”

และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลที่ผู้เขียน หามาให้น้อง น้องๆผู้อ่านได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนการตัดสินใจที่จะเข้าเรียนเป็นนักศึกษาแพทย์ เรียนเพื่อจะเป็น “หมอ” ได้ดูเป็นแนวทาง ทางนี้ก็ขอฝากเรื่องการที่จะก้าวสู่การเป็นหมอที่ดีนั้น คุณสมบัติต้องมีหลายประการ คุณสมบัติที่ผู้เขียนไม่อยากให้ละทิ้ง และเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ยังเด็ก ซึ่งสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย ทุกวิชาชีพ คือ นอกจากการเรียนดี เรียนเก่ง เฉลียวฉลาด มีสติปัญญาเป็นเลิศแล้ว ควรมีเหตุมีผล มีเหตุผลเหนืออารมณ์ มีร่างกายแข็งแรง จิตใจที่เข้มแข็ง สามารถรับแรงกดดันได้ มีเมตตาโอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อย มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เป็นคนที่มีจริยธรรม ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็จะประสบความสุขได้ หากได้เป็นหมอดั่งใจหวัง ก็ขอให้ศรัทธาวิชาชีพแพทย์ของตนเอง อย่าคิดว่าจบมาเป็นหมอแล้วจะร่ำรวย ให้คิดว่าจบมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และได้สร้างบุญบารมีให้ตนเองไปในตัวด้วย

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "เป็นหมอไม่ยาก อยากเป็นหมอต้องทำอย่างไร" โดยอมรภัทร รัตนาพันธ์ จากสำนักพิมพ์ยิปซีกรุ๊ป

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
ลดความกังวลของเด็กในวันแข่งกีฬา
ลดความกังวลของเด็กในวันแข่งกีฬา

รู้สึกไม่มั่นใจในวันแข่งขัน? นี่เป็นวิธีที่สามารถช่วยลดความวิตกกังวลในการเล่นกีฬา

การไอแบบครูปคือะไร?
การไอแบบครูปคือะไร?

ครูป: การติดเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยในเด็ก