ผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข

คำศัพท์-คำย่อ น่ารู้ทั่วไป

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
คำศัพท์-คำย่อ น่ารู้ทั่วไป

คำศัพท์-คำย่อ น่ารู้ทั่วไป

 • Pre-clinic คือ นักศึกษาแพทย์ชั้นพรีคลินิก หมายถึงชั้นปี 1-3
 • Clinic คือ นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก หมายถึง นิสิตปี 4 และ 5
 • Extern คือ นักศึกษาแพทย์ปีที่ 6
 • Intern คือ แพทย์จบใหม่ หรือแพทย์ใช้ทุน 3 ปี
 • Resident คือ แพทย์ประจำบ้าน หมายถึงแพทย์ที่เข้ามาศึกษาต่อเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาใดสาขาหนึ่ง
 • Fellow คือ แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ ซึ่งก็คือแพทย์ที่จบสาขาเฉพาะทางแล้วยังต้องการเป็นแพทย์เฉพาะทางอนุสาขาย่อยลงไปอีก
 • Ward (วอร์ด) หมายถึง หอพักผู้ป่วย หอผู้ป่วย บ้างก็เรียกว่า ตึกผู้ป่วย, ตึกผู้ป่วยใน, แผนกในโรงพยาบาล
 • Round ward (ราว์วอร์ด) หมายถึง การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในห้องพักผู้ป่วย (วอร์ด) ของแพทย์และพยาบาล ซึ่งจะทำเป็นกิจวัตรประจำวัน
 • Admit - การอนุญาตให้ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน

ตัวย่อน่ารู้

 • OPD      ย่อมาจาก Out Patient Department  แผนกรักษาผู้ป่วยนอก
 • IPD       ย่อมาจาก Inpatient Department แผนกรักษาผู้ป่วยใน
 • ER        ย่อมาจาก Emergeny Room ห้องอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน
 • CC        ย่อมาจาก Chief Complaitประวัติสำคัญที่มาโรงพยาบาล
 • PI         ย่อมาจาก Present illness ประวัติปัจจุบัน
 • PH        ย่อมาจาก  Past history  ประวัติอดีต
 • U/D      ย่อมาจาก  Underlying disease  โรคประจำตัว
 • PE         ย่อมาจาก Physical Examination การตรวจร่างกาย
 • BP        ย่อมาจาก Blood Pressure ความดันโลหิต
 • PR        ย่อมาจาก Pulse Rats อัตราชีพจร
 • RR        ย่อมาจาก  Respiratory Rate  อัตราการหายใจ
 • T          ย่อมาจาก Temperature อุณหภูมิ
 • BW       ย่อมาจาก Body Weight น้ำหนัก
 • HT        ย่อมาจาก  Height ส่วนสูง
 • V/S       ย่อมาจาก Vital sign สัญญาณชีพ
 • Dx        ย่อมาจาก Diagnosis การวินิจฉัยโรค
 • dx         ย่อมาจาก Differential Diagnosis การวินิจฉัยแยกโรค
 • Rx,Px    ย่อมาจาก Medical Prescribtionเอกสารที่แพทย์เขียนให้เภสัชกรสำหรับการจัดยาดูแลรักษาคนไข้
 • Tx         ย่อมาจาก Treatment การรักษา

คำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ

 • Wheeled stretcher                             เปลนอนชนิดล้อเลื่อน
 • Stairs chair                                           เปลนั่ง
 • Portable stretcher                              เปลสนาม
 • Hard collar                                           เฝือกดำคอชนิดแข็ง
 • Head immobilizer                              อุปกรณ์ยึดตรึงศีรษะ
 • Long spinal board                              กระดานรองหลังชนิดยาว
 • Belt                                                         เข็มขัด
 • KED (Kendrick extrication device)   ดามหลัง
 • Scoop                                                     เปลตัก

 

คำศัพท์ความหมายน่ารู้

 • Oropharyngeal airway (mouth gag), (airway) อุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจ
 • Suction (ซักชั่น) เครื่องดูดเสมหะ
 • Stethoscope (สเต็ทโตสโคป) หูฟัง
 • Gluco-meter (กลูโคมิเตอร์) เครื่องวัดค่าน้ำตาลในกระแสเลือด
 • Elastic Bandage (EB.) (อิลาสติคแบนเดก) ผ้าพันชนิดยืด
 • Defibrillator (ดีฟิบบริลเลเตอร์) เครื่องกระตุกหัวใจ
 • Pulse Oxymeterเครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของ O2 ในกระแสเลือด
 • Sphygmomanometer (สฟิกโมมาโนมิเตอร์) เครื่องวัดความดันโลหิต
 • Needle (นีดเดิล) เข็ม
 • Syringe (ไซริง) กระบอกฉีดยา
 • Intravenous Fluid (IV.Fluid) สารน้ำ (น้ำเกลือ)
 • Medicut (เม็ดดิขัด) เข็มแทงน้ำเกลือ
 • I.V. set ชุดให้สารน้ำ
 • Extension (เอ็กซ์เทรนชั่น) สายต่อชุดให้น้ำเกลือ
 • 3-way (ทรีเวย์) ข้อต่อ 3 ทาง
 • Tourniguet (ทูนิเก้) สายยางรัดแขน
 • Gauze (ก็อซ) ผ้าก๊อซ
 • Dressing (เดรสซิ่ง) การทำแผล
 • Top gause (ท็อปก็อซ) ผ้าก๊อซหุ้มสำลี (ใช้พันแผลขนาดใหญ่)
 • Micropore (ไมโครปอร์) พลาสเตอร์ปิดแผลชนิดกระดาษ
 • Transpore (ทรานสปอร์) พลาสเตอร์ปิดแผลชนิดพลาสติก
 • Ambubag (แอมบูแบ็ก) ลูกยางบีบช่วยการหายใจ
 • Electrodiogram (EKG) เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • Expire (เอ็กซ์ปาย) หมดอายุ
 • Surgery (เซอ-เจอ-รี่) ศัลยกรรม
 • Medication (เหม็ด-ดิ-เด-ชั่น) อายุรกรรม 
 • Pediatric (พี-เดรีย-ตริก) กุมารเวชกรรม
 • Obstetric (อ๊อบ-สเต-ตริก) สูติกรรม
 • Gynecology (ไก-เนค-โค-โล-จี้) นรีเวชกรรม
 • Orthopedic (ออ-โถ-ปี-ดิก) กระดูกและข้อ
 • Hemodialysis (ฮี-โม-ได-อะ-ไล-ซิส) ห้องล้างไต
 • Physical therapy (ฟิส-สิ-เคิล-เทอ-รา-ปี่) แผนกกายภาพบำบัด
 • Phamacy (ฟา-มา-ซี) ห้องจ่ายยา

คำศัพท์น่ารู้อีกมากมาย ให้ได้ศึกษาเรียนรู้ ที่ในห้องเรียน “นักศึกษาแพทย์”

และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลที่ผู้เขียน หามาให้น้อง น้องๆผู้อ่านได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนการตัดสินใจที่จะเข้าเรียนเป็นนักศึกษาแพทย์ เรียนเพื่อจะเป็น “หมอ” ได้ดูเป็นแนวทาง ทางนี้ก็ขอฝากเรื่องการที่จะก้าวสู่การเป็นหมอที่ดีนั้น คุณสมบัติต้องมีหลายประการ คุณสมบัติที่ผู้เขียนไม่อยากให้ละทิ้ง และเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ยังเด็ก ซึ่งสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย ทุกวิชาชีพ คือ นอกจากการเรียนดี เรียนเก่ง เฉลียวฉลาด มีสติปัญญาเป็นเลิศแล้ว ควรมีเหตุมีผล มีเหตุผลเหนืออารมณ์ มีร่างกายแข็งแรง จิตใจที่เข้มแข็ง สามารถรับแรงกดดันได้ มีเมตตาโอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อย มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เป็นคนที่มีจริยธรรม ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็จะประสบความสุขได้ หากได้เป็นหมอดั่งใจหวัง ก็ขอให้ศรัทธาวิชาชีพแพทย์ของตนเอง อย่าคิดว่าจบมาเป็นหมอแล้วจะร่ำรวย ให้คิดว่าจบมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และได้สร้างบุญบารมีให้ตนเองไปในตัวด้วย

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "เป็นหมอไม่ยาก อยากเป็นหมอต้องทำอย่างไร" โดยอมรภัทร รัตนาพันธ์ จากสำนักพิมพ์ยิปซีกรุ๊ป

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่