การตั้งครรภ์

การอยู่รอดของภาวะตั้งครรภ์ (Pregnancy Viability)

ในภาวะตั้งครรภ์ คำว่าการอยู่รอดสามารถใช้ได้กับสภาวะต่างๆกัน
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
การอยู่รอดของภาวะตั้งครรภ์ (Pregnancy Viability)

ในภาวะตั้งครรภ์ คำว่าการอยู่รอดสามารถใช้ได้กับสภาวะต่างๆกัน

อย่างเช่น แพทย์อาจพูดว่า “การตั้งครรภ์อยู่รอดได้” หมายถึง ไม่มีสันญาณของภาวะแท้งบุตร จะให้กำเนิดทารกที่มีชีวิต
ภาวะแท้งคุกคาม (nonviable pregnancy) คือการตั้งครรภ์ที่ทารกไม่สามารถเติบโดได้เช่น ท้องนอกมดลูก (ectopic pregnancy) การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก (molar pregnancy) หรือภาวะครรภ์ที่ทารกไม่มีการเต้นของหัวใจ

ครรภ์ไข่ปลาอุก คือครรภ์ที่เนื้อรกผิดปกติ อาจเป็นก้อนใสๆเหมือนไข่ปลา มักไม่มีทารก

เมื่อใช้คำว่าอยู่รอดกับทารกในครรภ์ หรือทารกในระยะพัฒนา หมายถึงโอกาสที่ทารกมีชีวิตรอดและถือกำเนิดออกมาดูโลก จากสถิตของการแพทย์ การอยู่รอดของทารกสามารถคลอดออกมาได้ จะยึดกันที่อายุครรภ์สัปดาห์ที่ 24 ถ้วนเรียกว่า “ age of viability”

เมื่อไหร่อย่างไรจึงจะถือว่าเกิดภาวะแท้งคุกคาม (Nonviable pregnancy) ?

ภาวะแท้งคุกคาม (Nonviable pregnancy) และกลายเป็นภาวะแท้งบุตร   โดยเมื่อทำอัลตราซาวด์จะพบสันญาณต่อไปนี้

 • ถุงน้ำคร่ำว่างเปล่าไม่มีตัวทารก (empty gestational sac)
 • ไม่มีส่วนของทารกที่ต่อกับมดลูก (no fetal pole)
 • ไม่มีการเต้นของหัวใจ (fetal heartbeat)
 • ระดับฮอร์โมน (Human Chrorionic Gonardotropin (HCG)) ในเลือดของหญิงตั้งครรภ์ต่ำเกินไป
 • การตายของทารกในครรภ์

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนด ภาวะแท้งคุกคาม (Pregnancy  Nonviability)

สมาคมแพทย์รังสีวิทยาอัลตราซาวด์ (The Society of Radiologists in Ultrasound) ได้กำหนดเกณฑ์ ที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมินการอยู่รอดของภาวะตั้งครรภ์ (Pregnancy Viability) ได้ถูกต้องขึ้นเพื่อลดการสูญเสียจากการประเมินผิด เป็นเกณฑ์ประเมินภาวะแท้งคุกคาม (Pregnancy  Nonviability) ที่เข้มงวดมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา ดังนี้

 • CRL (Crown-Rump Length) คือความยาวตัวอ่อนตั้งแต่ยอดศีรษะ ถึง ส่วนล่างมากกว่า 7 มิลลิเมตรและไม่พบการเต้นของหัวใจ
 • Mean Sac Diameter (MSD) ถุงที่หุ้มทารกไว้ซึ่งจะเห็นได้ในระยะแรกของการตั้งครรภ์ยาว มากกว่า 25 มิลลิเมตร แต่มีไม่มีตัวอ่อน
 • การไม่พบตัวอ่อนที่มีการเต้นของหัวใจเป็นระยะเวลามากกว่า 2 สัปดาห์หลังทำการสแกน และพบถุงตั้งครรภ์ (gestational sac) แต่ไม่มีถุงไข่แดง (yolk sac)
 • ในเมื่อไม่พบตัวอ่อนที่มีการเต้นของหัวใจเป็นระยะเวลามากกว่า 7 ถึง 10 วันหลังทำการสแกน และพบถุงตั้งครรภ์ (gestational sac) แต่ไม่มีถุงไข่แดง (yolk sac)
 • ไม่พบตัวอ่อน นานกว่า 6 สัปดาห์หลังประจำเดือนครั้งสุดท้าย
 • ถุงน้ำคร่ำ (amnion) ว่างเปล่า (เห็นถุงน้ำคร่ำอยู่ติดกับถุงไข่แดง แต่ไม่เห็นตัวอ่อน)
 • ถุงไข่แดงขยายมากกว่า 7 มิลลิเมตร
 • สมาคมนี้ยังเพิ่มเติมอีก 8 เกณฑ์วัด เพื่อลดประเด็นน่าสงสัยของการสิ้นสุดภาวะตั้งครรภ์และยังเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติม

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
ทำความเข้าใจกับภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว (Chemical Pregnancy) ใช่หรือไม่ใช่?
ทำความเข้าใจกับภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว (Chemical Pregnancy) ใช่หรือไม่ใช่?

การตั้งครรภ์ที่เร็วเกินไปที่จะยืนยันด้วยวิธีการทางชีวเคมี

อะไรคือสัญญาณการฉีกขาดในภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก?
อะไรคือสัญญาณการฉีกขาดในภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก?

เรียนรู้สัญญาณการตั้งครรภ์นอกมดลูกก่อนที่มันจะฉีกขาด

ผลตรวจอัลตราซาวนด์ (ULTRASOUND) แสดงอัตราการเต้นหัวใจที่ค่อนข้างช้าของทารกในครรภ์ช่วงไตรมาสแรก
ผลตรวจอัลตราซาวนด์ (ULTRASOUND) แสดงอัตราการเต้นหัวใจที่ค่อนข้างช้าของทารกในครรภ์ช่วงไตรมาสแรก

ความเสี่ยงของการแท้งบุตรในกรณีที่มีทารกในครรภ์มีอัตราการเต้นของหัวใจที่ค่อนข้างช้าในช่วงไตรมาสแรก