Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD
Doctor men
รีวิวโดย
ทีมแพทย์ HD
สุขภาพเด็ก

วัคซีนอีสุกอีใส

รวมคำถามที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนอีสุกอีใสที่พ่อแม่ หรือผู้ปกครองควรรู้
เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ: 16 ม.ค. 2018 อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2020 รีวิวเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
วัคซีนอีสุกอีใส

โรคอีสุกอีใส (chickenpox) เป็นโรคที่แพร่ระบาดในช่วงปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสวาริเซลลา (Varicella) สามารถเป็นได้ทุกเพศทุกวัย การฉีด วัคซีนอีสุกอีใส จึงเป็นสิ่งสำคัญ

อาการสำคัญของโรคอีสุกอีใส ได้แก่ มีไข้ ผื่นแดงขึ้นพร้อมกับมีอาการคันอย่างรุนแรง จากนั้นจะกลายเป็นตุ่มใสๆ ขึ้นทั่วทั้งตัว บางรายยังพบว่า มีตุ่มขึ้นในลำคอ หรือช่องปากด้วย จากนั้นราว 1-3 วัน ตุ่มใสจะแห้งและเป็นแผลตกสะเก็ดก่อนจะหลุดออกไปเอง แต่กว่าจะหายสนิทก็สร้างความทรมานให้ผู้ติดเชื้อได้ไม่น้อย  

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจมะเร็งวันนี้ เราจองคิวตรวจให้ทันที ไม่ต้องรอ

คัดกรองมะเร็งทุกชนิด เลือกได้จากกว่า 30 โปรแกรม เริ่มต้นเพียง 1,999 บาท

Istock 500358904

ปัจจุบันมีการคิดค้นวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสขึ้นมาซึ่งสามารถป้องกันโรคได้ผลมากกว่า 90-95%    

วัคซีนอีสุกอีใส

วัคซีนอีสุกอีใส (VZV) : Varicella – Zoster Vaccine เป็นวัคซีนเชื้อเป็น ผลิตจากเชื้อไวรัสนำมาทำให้ฤทธิ์อ่อน ฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง ครั้งละ 0.5 มิลลิลิตร สามารถให้ได้ตั้งแต่อายุ 1 ปี ขึ้นไป แนะนำให้ฉีดเข็มแรกอายุ 12-18 เดือน พิจารณาให้ฉีดเข็มที่ 2 เพื่อกระตุ้นเมื่ออายุ 4-6  ปี อาจฉีดเข็มที่ 2 ก่อนอายุ 4 ปี ได้ ในกรณีที่มีการระบาดโดยต้องห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 3 เดือน ถ้าเด็กอายุมาก กว่า 13 ปี ให้ฉีดเข็มสองเข็มห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์

อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน VZV คือ อาการบวมแดง แดงร้อน บริเวณที่ฉีด อาจมีผื่นและไข้ร่วมด้วย

คำถาม-คำตอบ 

Q: หากไม่เคยได้รับวัคซีนอีสุกอีใสจะมีผลต่อร่างกายอย่างไร ถ้าเป็นโรคอีสุกอีใส

A: โดยทั่วไปในเด็กเล็กอาการจะไม่รุนแรง ถึงแม้จะยังไม่ได้รับวัคซีน VZV แต่ในเด็กโต ผู้ใหญ่ และผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หากไม่เคยได้รับวัคซีน VZV จะมีอาการรุนแรง มีความเสี่ยงในการเกิดอาการแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ สมองอักเสบ เป็นต้น

Q: หากเคยได้รับวัคซีนอีสุกอีใสแล้ว ยังมีโอกาสเป็นโรคอีสุกอีใสซ้ำได้อีกหรือไม่

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ฉีดวัคซีนป้องกันปอดบวมและปอดอักเสบ เริ่มต้นที่ 1,460 บาท

ป้องกันปอดติดเชื้อจากแบคทีเรียและไวรัส สาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจ ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอด

Istock 639878746

A: ได้ เนื่องจากประสิทธิภาพของวัคซีนจะยังไม่สามารถป้องกันโรคได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงมีโอกาสป่วยเป็นอีสุกอีใสได้ภายหลังการรับวัคซีนแล้ว แม้ว่าจะฉีดถึง 2 เข็ม ก็ยังมีโอกาสเกิดโรคได้ แต่น้อยลงมากและอาการน้อย ไม่รุนแรง มักจะมีตุ่มไม่มาก ส่วนใหญ่จะน้อยกว่า 50 ตุ่ม  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสามารถตรวจภูมิคุ้มกันโรคได้ภายหลังได้รับวัคซีนครบเพื่อดูว่า จำเป็นต้องได้รับวัคซีนเพิ่ม หรือไม่

Q: ทำไมจึงแนะนำให้เริ่มให้วัคซีนอีสุกอีใสหลังอายุครบ 1 ปี

A: เนื่องจากต้องการให้สอดคล้องกับการให้วัคซีนรวม หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม-อีสุกอีใส (MMRV) MMR ซึ่งจะได้รับตอนอายุ 9-12 เดือน

Q: ทำไมระยะเวลาการได้รับวัคซีนอีสุกอีใสเข็มแรก (อายุ 1 ปีขึ้นไป) และเข็มที่ 2 (อายุ 4-6 ปี) จึงต้องห่างกันอย่างน้อย 3 ปี ในกรณีที่ไม่มีโรคระบาดของสุกอีใส

A: การเลือกช่วงอายุดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับการให้วัคซีนรวม หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม-อีสุกอีใส (MMRV)

Q: ทำไมในเด็กอายุมากกว่า 13 ปี ควรเว้นระยะห่างในการให้วัคซีนอีสุกอีใส เข็มที่ 1 และ 2

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
💉 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เริ่มต้นที่ 490 บาท 🚨 ถึง 21 ม.ค. นี้

👩🏻🧑🏻 ปีใหม่นี้ กันไว้ก่อนไม่สบาย คุณทำได้ด้วยตัวเอง

Internal ad

A: เนื่องจากเข็มแรกหลังฉีดประมาณ 4 สัปดาห์ จะมีการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันได้ร้อยละ 78 ถ้าฉีดเข็มที่ 2 ต่อจะกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันได้ถึงร้อยละ 99

Q: หากเด็กเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวสามารถให้วัคซีนอีสุกอีใสได้หรือไม่ ในกรณีใดบ้าง

A: ให้ได้ในกรณีต่อไปนี้ได้ แต่มีข้อจำกัดดังนี้

  1. อยู่ในระยะโรคสงบมานานมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี
  2. มีเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟซัยต์มากกว่าหรือเท่ากับ 700 เซลล์ต่อ ลบ.มม.
  3. งดการให้เคมีบำบัดเป็นเวลามากกว่าหรือเท่ากับ 1 สัปดาห์ก่อนให้และมากกว่า หรือเท่ากับ 1 สัปดาห์หลังให้วัคซีน
  4. งดให้ยาสเตียรอยด์ หลังจากให้วัคซีนเป็นเวลา 2 สัปดาห์

Q: วัคซีนอีสุกอีใสสามารถฉีดได้ที่ไหนบ้าง

A: ตามโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน 

Q: วัคซีนอีสุกอีใส 1 เข็มราคาประมาณเท่าไร

A: ราคาของวัคซีนอีสุกอีใส (VZV) ในโรงพยาบาลรัฐจะอยู่ที่เข็มละประมาณ 800-1000 บาท โดยอาจมีราคาสูงกว่านี้ในโรงพยาบาลเอกชน


2 การอ้างอิง
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Papaloukas, O., Giannouli, G., & Papaevangelou, V. (2014). Successes and challenges in varicella vaccine. Therapeutic advances in vaccines, 2(2), 39–55
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, รายการและราคาวัคซีนของคลินิก (https://www.thaitravelclinic.c...), 21 กุมภาพันธ์ 2562

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป