สุขภาพเด็ก

วัคซีนอีสุกอีใส

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 23, 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,104,184 คน

วัคซีนอีสุกอีใส

วัคซีนอีสุกอีใส (VZV): Varicella – Zoster Vaccine เป็นวัคซีนเชื้อเป็น ผลิตจากเชื้อไวรัส นำมาทำให้ฤทธิ์อ่อน ฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง ครั้งละ ๐.๕ มล. ให้ได้ตั้งแต่อายุ ๑ ปี ขึ้นไป แนะนำให้ฉีดเข็มแรกอายุ ๑๒ – ๑๘ เดือน พิจารณาให้ฉีดเข็มที่ ๒ เมื่ออายุ ๔ – ๖ ปี อาจฉีดเข็มที่ ๒ ก่อนอายุ ๔ ปี ได้ในกรณีที่มีการระบาดโดยต้องห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย ๓ เดือน

ถ้าเด็กอายุมากกว่า ๑๓ ปี ให้ฉีดเข็มสองเข็มห่างกันอย่างน้อย ๔ สัปดาห์

โฆษณาจาก HonestDocs
ดีลสุขภาพเเละความงามลดสูงสุด 30%

18-25 มีนาคมนี้เท่านั้น ลด 30% ให้เราดูเเลคุณ

Internalad

อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน VZV คือ อาการบวมแดง แดงร้อน บริเวณที่ฉีด อาจมีผื่นและไข้ร่วมด้วย

คำถามข้อ ๕๗

Q : หากไม่เคยได้รับวัคซีน อีสุกอีใส (VZV) จะมีผลต่อร่างกายอย่างไร ถ้าเป็นโรคอีสุกอีใส

A : โดยทั่วไปในเด็กเล็กอาการจะไม่รุนแรง ถึงแม้จะยังไม่ได้รับวัคซีน VZV แต่ในเด็กโต ผู้ใหญ่และผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หากไม่เคยได้รับวัคซีน VZV จะมีอาการรุนแรง และเกิดอาการแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ สมองอักเสบ เป็นต้น

คำถามข้อ ๕๘

Q : หากเคยได้รับวัคซีนแล้ว ยังมีโอกาสเป็นโรคอีสุกอีใสซ้ำได้อีกหรือไม่

โฆษณาจาก HonestDocs
ดีลสุขภาพเเละความงามลดสูงสุด 30%

18-25 มีนาคมนี้เท่านั้น ลด 30% ให้เราดูเเลคุณ

Internalad

A : ได้ เนื่องจากประสิทธิภาพของวัคซีน จะยังไม่สามารถป้องกันโรคได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงมีโอกาสป่วยเป็นอีสุกอีใสได้ภายหลังการรับวัคซีนแล้ว แม้ว่าจะฉีด ๒ โด๊สก็ยังมีโอกาสเกิดโรคได้ แต่น้อยลงมากและอาการน้อย ไม่รุนแรง มักจะมีตุ่มไม่มาก ส่วนใหญ่น้อยกว่า ๕๐ ตุ่ม

คำถามข้อ ๕๙

Q : ทำไมจึงแนะนำให้เริ่มให้วัคซีน VZV หลังอายุครบ ๑ ปี

A : เนื่องจากต้องการให้สอดคล้องกับการให้วัคซีนรวม หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม-อีสุกอีใส (MMRV) MMR ได้ตอนอายุ ๙-๑๒ เดือน

คำถามข้อ ๖๐

Q : ทำไมระยะเวลาการได้รับวัคซีนเข็มแรก (อายุ ๑ ปีขึ้นไป) และเข็มที่ ๒ (อายุ ๔-๖ ปี) จึงต้องห่างกันอย่างน้อย ๓ ปี ในกรณีที่ไม่มีโรคระบาดของสุกอีใส

A : การเลือกช่วงอายุดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับการให้วัคซีนรวม หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม-อีสุกอีใส (MMRV)

คำถามข้อ ๖๑

Q : ทำไมในเด็กอายุมากกว่า ๑๓ ปี ควรเว้นระยะห่างในการให้วัคซีน VZV เข็มที่ ๑ และ ๒

A : เนื่องจากเข็มแรกหลังฉีดประมาณ ๔ สัปดาห์ จะมีการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันได้ร้อยละ ๗๘ ถ้าฉีดเข็มที่ ๒ ต่อจะกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันได้ถึงร้อยละ ๙๙

คำถามข้อ ๖๒

Q : ผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว สามารถให้วัคซีน VZV ได้หรือไม่ ในกรณีใดบ้าง

A : ให้ได้ในกรณีต่อไปนี้ ได้ แต่มีข้อจำกัดดังนี้

  1. อยู่ในระยะโรคสงบมานานมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ปี
  2. มีเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟซัยต์มากกว่าหรือเท่ากับ ๗๐๐ เซลล์ต่อ ลบ.มม.
  3. งดการให้เคมีบำบัดเป็นเวลามากกว่าหรือเท่ากับ ๑ สัปดาห์ก่อนให้และมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ สัปดาห์หลังให้วัคซี
  4. งดให้ยาสเตียรอยด์ หลังจากให้วัคซีนเป็นเวลา ๒ สัปดาห์

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่