สุขภาพเด็ก

วัคซีนอีสุกอีใส

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
วัคซีนอีสุกอีใส

วัคซีนอีสุกอีใส (VZV): Varicella – Zoster Vaccine เป็นวัคซีนเชื้อเป็น ผลิตจากเชื้อไวรัส นำมาทำให้ฤทธิ์อ่อน ฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง ครั้งละ ๐.๕ มล. ให้ได้ตั้งแต่อายุ ๑ ปี ขึ้นไป แนะนำให้ฉีดเข็มแรกอายุ ๑๒ – ๑๘ เดือน พิจารณาให้ฉีดเข็มที่ ๒ เมื่ออายุ ๔ – ๖ ปี อาจฉีดเข็มที่ ๒ ก่อนอายุ ๔ ปี ได้ในกรณีที่มีการระบาดโดยต้องห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย ๓ เดือน

ถ้าเด็กอายุมากกว่า ๑๓ ปี ให้ฉีดเข็มสองเข็มห่างกันอย่างน้อย ๔ สัปดาห์

อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน VZV คือ อาการบวมแดง แดงร้อน บริเวณที่ฉีด อาจมีผื่นและไข้ร่วมด้วย

คำถามข้อ ๕๗

Q : หากไม่เคยได้รับวัคซีน อีสุกอีใส (VZV) จะมีผลต่อร่างกายอย่างไร ถ้าเป็นโรคอีสุกอีใส

A : โดยทั่วไปในเด็กเล็กอาการจะไม่รุนแรง ถึงแม้จะยังไม่ได้รับวัคซีน VZV แต่ในเด็กโต ผู้ใหญ่และผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หากไม่เคยได้รับวัคซีน VZV จะมีอาการรุนแรง และเกิดอาการแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ สมองอักเสบ เป็นต้น

คำถามข้อ ๕๘

Q : หากเคยได้รับวัคซีนแล้ว ยังมีโอกาสเป็นโรคอีสุกอีใสซ้ำได้อีกหรือไม่

A : ได้ เนื่องจากประสิทธิภาพของวัคซีน จะยังไม่สามารถป้องกันโรคได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงมีโอกาสป่วยเป็นอีสุกอีใสได้ภายหลังการรับวัคซีนแล้ว แม้ว่าจะฉีด ๒ โด๊สก็ยังมีโอกาสเกิดโรคได้ แต่น้อยลงมากและอาการน้อย ไม่รุนแรง มักจะมีตุ่มไม่มาก ส่วนใหญ่น้อยกว่า ๕๐ ตุ่ม

คำถามข้อ ๕๙

Q : ทำไมจึงแนะนำให้เริ่มให้วัคซีน VZV หลังอายุครบ ๑ ปี

A : เนื่องจากต้องการให้สอดคล้องกับการให้วัคซีนรวม หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม-อีสุกอีใส (MMRV) MMR ได้ตอนอายุ ๙-๑๒ เดือน

คำถามข้อ ๖๐

Q : ทำไมระยะเวลาการได้รับวัคซีนเข็มแรก (อายุ ๑ ปีขึ้นไป) และเข็มที่ ๒ (อายุ ๔-๖ ปี) จึงต้องห่างกันอย่างน้อย ๓ ปี ในกรณีที่ไม่มีโรคระบาดของสุกอีใส

A : การเลือกช่วงอายุดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับการให้วัคซีนรวม หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม-อีสุกอีใส (MMRV)

คำถามข้อ ๖๑

Q : ทำไมในเด็กอายุมากกว่า ๑๓ ปี ควรเว้นระยะห่างในการให้วัคซีน VZV เข็มที่ ๑ และ ๒

A : เนื่องจากเข็มแรกหลังฉีดประมาณ ๔ สัปดาห์ จะมีการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันได้ร้อยละ ๗๘ ถ้าฉีดเข็มที่ ๒ ต่อจะกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันได้ถึงร้อยละ ๙๙

คำถามข้อ ๖๒

Q : ผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว สามารถให้วัคซีน VZV ได้หรือไม่ ในกรณีใดบ้าง

A : ให้ได้ในกรณีต่อไปนี้ ได้ แต่มีข้อจำกัดดังนี้

  1. อยู่ในระยะโรคสงบมานานมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ปี
  2. มีเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟซัยต์มากกว่าหรือเท่ากับ ๗๐๐ เซลล์ต่อ ลบ.มม.
  3. งดการให้เคมีบำบัดเป็นเวลามากกว่าหรือเท่ากับ ๑ สัปดาห์ก่อนให้และมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ สัปดาห์หลังให้วัคซี
  4. งดให้ยาสเตียรอยด์ หลังจากให้วัคซีนเป็นเวลา ๒ สัปดาห์

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่