เทคโนโลยีด้านสุขภาพ

การใช้เทคโนโลยีข้อมูลทางสุขภาพเพื่อจัดการกับข้อมูลของคุณ

คอมพิวเตอร์สามารถช่วยคุณและแพทย์ของคุณให้จัดการกับการบริการสุขภาพของคุณได้
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
การใช้เทคโนโลยีข้อมูลทางสุขภาพเพื่อจัดการกับข้อมูลของคุณ

การใช้เทคโนโลยีข้อมูลทางสุขภาพเพื่อจัดการกับข้อมูลทางสุขภาพส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญของการเปลี่ยนแปลงระบบการดูแลสุขภาพของเรา คุณและแพทย์จะจัดการกับการดูแลสุขภาพได้ดีกว่าโดยการทำให้การสื่อสารของพวกคุณดีขึ้น และมีวิธีการเก็บรักษาข้อมูลทางสุขภาพของคุณ

การใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ แพทย์ และผู้ให้บริการทางสุขภาพคนอื่น ๆ (เช่น โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ และหน่วย X-ray) ในการเก็บและเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพของคุณ  การใช้คอมพิวเตอร์ในแนวทางนี้เรียกว่าเทคโนโลยีข้อมูลทางสุขภาพ (Health Information Technology-HIT หรือ Health IT)

การใช้เทคโนโลยีข้อมูลทางสุขภาพ

เทคโนโลยีข้อมูลทางสุขภาพอาจเป็นประโยชน์สำหรับ

  • การลดการใช้กระดาษโดยลดความจำเป็นสำหรับบันทึกทางการแพทย์ที่เขียนด้วยมือ
  • การลดความผิดพลาดทางการแพทย์โดยการส่งต่อข้อมูลที่ชัดเจนทางอิเล็กทรอนิกส์และกำจัดความผิดพลาดจากการอ่านลายมือแพทย์ผิด
  • การลดค่าใช้จ่ายของการดูแลทางสุขภาพ โดยการลดความจำเป็นในการตรวจทางการแพทย์ซ้ำ ๆ โดยแพทย์แต่ละคน และลดการใช้เนื้อที่และเวลาของเจ้าหน้าที่ในการเก็บรักษาบันทึกทางการแพทย์
  • การปรับปรุงคุณภาพการดูแลของคุณให้ดีขึ้นโดยลดความผิดพลาดทางการแพทย์และให้ความแน่นอนว่าผู้ดูแลทางสุขภาพของคุณทั้งหมดจะมีข้อมูลที่แม่นยำและเป็นลำดับเวลา

ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีข้อมูลทางสุขภาพจะมีการใช้งานมากมายในระบบการดูแลสุขภาพ เทคโนโลยีข้อมูลทางสุขภาพที่สำคัญสามชนิดอาจส่งผลต่อคุณในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นที่ใช้การบันทึกทางสุขภาพส่วนบุคคล (Personal Heath Records-PHRs) และแพทย์จำนวนมากขึ้นที่ใช้บันทึกทางสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Health Records-EHRs) และการสั่งจ่ายยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Rx)

บันทึกทางสุขภาพส่วนบุคคล

บันทึกทางสุขภาพส่วนบุคคลของคุณเป็นเอกสารออนไลน์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ (และสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวของคุณ) ที่คุณปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อการอ้างอิงที่ง่ายขึ้น การใช้บันทึกทางสุขภาพส่วนบุคคลทำให้คุณสามารถติดตามข้อมูลทางสุขภาพของครอบครัวคุณได้ เช่น วันที่ลูกต้องรับวัคซีน การไปพบแพทย์ครั้งล่าสุด การเจ็บป่วยหนักและการผ่าตัด การแพ้ หรือรายการยาของครอบครัว

บันทึกทางสุขภาพส่วนบุคคลหลายชนิดใช้งานได้ง่าย และอาจได้รับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากกรมธรรม์สุขภาพของคุณ รัฐบาล คลินิกแพทย์ของคุณ และบริษัท โดยบริษัทบันทึกทางสุขภาพส่วนบุคคลบางบริษัทคิดค่าธรรมเนียมรายเดือนหรือรายปี และเนื่องจากบันทึกทางสุขภาพส่วนบุคคลของคุณเป็นแบบออนไลน์ คุณจึงสามารถเข้าไปจัดการข้อมูลจากที่ใดก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต

เนื่องจากคุณสามารถเก็บ เรียกดู จัดการ และเผยแพร่ข้อมูลทางสุขภาพของคุณได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ การมีบันทึกส่วนบุคคลจะทำให้คุณมีบทบาทมากขึ้นในการจัดการการดูแลสุขภาพของตัวเอง

บันทึกทางสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์

บันทึกทางสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารคอมพิวเตอร์ที่ใช้โดยแพทย์ของคุณ เจ้าหน้าที่ของแพทย์ หรือทางโรงพยาบาล บันทึกแบบดังกล่าว (คล้ายกับบันทึกทางการแพทย์แบบกระดาษของเก่า) จะมีข้อมูลทางสุขภาพจากแพทย์และผู้ให้บริการทางการแพทย์อื่น ๆ บันทึกทางสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามปกติแล้วจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภาวะทางสุขภาพของคุณ การแพ้ การรักษา การทดสอบ และยา

บันทึกทางสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดสามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการทางการแพทย์นอกสถานที่ปฏิบัติงานของแพทย์ได้ เช่น ผู้เชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการ ศูนย์การตรวจภาพ (x-rays, CT scans, MRI) และโรงพยาบาลท้องถิ่น

แพทย์จึงสามารถใช้ข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์ของคุณร่วมกับผู้ให้บริการอื่น ๆ เช่นเดียวกับการเข้าถึงการตรวจและข้อมูลทางโรงพยาบาลของคุณได้ง่ายและรวดเร็ว

เนื่องจากทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของคุณสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องได้ บันทึกทางสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดโอกาสผิดพลาดทางการแพทย์ได้ และอาจช่วยปรับปรุงคุณภาพการดูแลสุขภาพของคุณ บันทึกทางสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดมีระบบเตือนติดตั้งไว้ด้วยเพื่อให้แพทย์ของคุณทราบเกี่ยวกับการแพ้ยาหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยาระหว่างยา

นอกจากนี้ บันทึกทางสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างยังมีการแจ้งเตือนทางการแพทย์เพื่อเตือนให้แพทย์ของคุณตรวจบางอย่าง เช่น หากคุณเป็นเบาหวาน บันทึกทางสุขภาพเตือนแพทย์ให้ตรวจเท้าของคุณทุกครั้งหรือสั่งตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

คุณอาจเชื่อมต่อบันทึกทางสุขภาพส่วนบุคคลเข้ากับบันทึกทางสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ของแพทย์และแชร์ข้อมูลกันได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของบันทึกทางสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่แพทย์ของคุณใช้

การสั่งจ่ายยาแบบอิเล็กทรอนิกส์

การสั่งจ่ายยาแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ eRx เป็นวิธีของแพทย์และผู้ให้บริการทางสุขภาพอื่น ๆ ในการส่งใบสั่งยาของคุณไปยังร้านขายยาทางอิเล็กทรอนิกส์ แทนที่จะเขียนใบสั่งยาให้กับคุณและให้คุณเอามันไปที่ร้านขายยา แพทย์จะสั่งยาให้ผ่านทางคอมพิวเตอร์ที่คลินิก ซึ่งจะส่งใบสั่งยาที่ได้รับการป้องกันไว้แล้วไปยังเภสัชกรของคุณ

การสั่งจ่ายยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยในการ

  • หลีกเลี่ยงความผิดพลาดเนื่องจากลายมือของแพทย์ หรือการอ่านตัวย่อในการสั่งยาของแพทย์โดยเภสัชกรผิดพลาด
  • หลีกเลี่ยงปฏิกิริยาระหว่างยาที่เป็นอันตรายโดยการแจ้งให้แพทย์ทราบว่ายาที่สั่งอาจมีปฏิกิริยากับยาที่คุณกำลังใช้อยู่
  • ทำให้แพทย์เห็นว่ายาใดบ้างที่อยู่ในการครอบคลุมของประกันสุขภาพของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่ายาที่สั่งไปนั้นอยู่ในความครอบคลุมของประกัน

ประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

เมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลทางสุขภาพทั้งหมดของคุณจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เพียงสำหรับคุณและแพทย์ของคุณเท่านั้น แต่สำหรับผู้ให้บริการทางสุขภาพอื่น ๆ และประกันสุขภาพของคุณด้วย

เนื่องจากผู้คนและหลายองค์กรอาจเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพได้ จึงมีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของอุปกรณ์เทคโนโลยีทางสุขภาพ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการฝ่าฝืนความปลอดภัยในโรงพยาบาลและคลินิกหลายแห่ง ทำให้เกิดการสวมรอยทางการแพทย์ การเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพของคุณอาจทำให้ผู้กระทำผิดได้รับสิทธิในการบริการทางการแพทย์ภายใต้ชื่อของคุณได้

จากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและบริการทางสุขภาพ (Health Insurance Portability and Accountability Act-HIPAA) ในปี 1996 รัฐบาลกลางได้สร้างกฎที่เข้มงวดเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ HIPAA ทำให้คุณมีสิทธิเหนือข้อมูลทางสุขภาพของคุณ รวมถึงตั้งกฎและข้อจำกัดว่าผู้ใดบ้างที่สามารถเข้าดูและได้รับข้อมูลทางสุขภาพของคุณได้

แพทย์ของคุณ ผู้ให้บริการทางสุขภาพอื่น ๆ และประกันสุขภาพของคุณจะต้องเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับโดยการสอนเจ้าหน้าที่ของพวกเขาว่าข้อมูลของคุณอาจถูกใช้และไม่อาจถูกใช้ และแชร์อย่างไรบ้าง รวมทั้งกระทำการอย่างเหมาะสมและมีเหตุผลเพื่อให้ข้อมูลทางสุขภาพของคุณมีความปลอดภัย

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่