1 บทความเกี่ยวกับ โรคหรืออาการ

12 บทความเกี่ยวกับ ยา

ทรามาดอล

Tramadol เป็นชื่อทั่วไปสำหรับยาแก้ปวดที่ใช้ตามแพทย์สั่งภายใต้ชื่อการค้า Ultram, Conzip, Rybix ODT และ UltramER แพทย์ใช้ Tramadol รักษาอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงในผู้ใหญ่ Tramadol มีจำหน่ายทั้งช...

อ่านเพิ่มเติม

Prozac

Prozac เป็นชื่อการค้าของตัวยาสำคัญ fluoxetine ซึ่งใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า เป็นยาในกลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitor (SSRIs) กลไกการออกฤทธิ์โดยเพิ่มระดับสารสื่อประสาท serotonin ในสมอง นอ...

อ่านเพิ่มเติม

Adderall

Adderall, Adderall XR เป็นชื่อการค้าของยากลุ่มกระตุ้นร่างกาย(stimulant) (ส่วนผสมคือ amphetamine และ dextroamphetamine)เป็นยาที่ใช้รักษาโรคสมาธิสั้น (attention deficit hyperactivity disorder (ADHD))...

อ่านเพิ่มเติม

Zoloft

Zoloft เป็นชื่อการค้าของตัวยา Sertraline ซึ่งเป็นยารักษาโรคซึมเศร้า ใช้ในการรักษาอาการซึมเศร้า Zoloft จัดเป็นยารักษาโรคซึมเศร้าในกลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) ออกฤทธิ์โดยคว...

อ่านเพิ่มเติม

Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)

บทนำ Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) เป็นกลุ่มยาต้านโรคซึมเศร้าที่ถูกสั่งใช้อย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะในรายที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาเป็นระยะเวลานาน และโดยมากจะใช้ร่วมกับการรักษ...

อ่านเพิ่มเติม

Seroquel (Quetiapine)

Seroquel เป็นชื่อการค้าของตัวยาสำคัญที่มีชื่อว่า quetiapine นำมาใช้ในการรักษาโรคจิตเภทและโรคอารมณ์สองขั้ว (เดิมรู้จักกันในชื่อ manic- depression) Seroquel ออกฤทธิ์เปลี่ยนแปลงระดับสารสื่อประสาท (สา...

อ่านเพิ่มเติม
ดูบทความเพิ่ม

31 บทความเกี่ยวกับ บทความสุขภาพ

ดูบทความเพิ่ม

14 บทความเกี่ยวกับ ค้นหาคำถาม

ดูบทความเพิ่ม

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่