1 บทความเกี่ยวกับ โรคหรืออาการ

34 บทความเกี่ยวกับ ยา

Ibuprofen

Ibuprofen เป็นยาภายใต้ชื่อการค้าAdvil, Motrin และ Ibuprin เป็นยาที่ใช้ในการบรรเทาอาการปวดบวมและการอักเสบ Motrin และAdvil มีขนาดเม็ดบรรจุ 200 มิลลิกรัม (มก.) สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ที่...

อ่านเพิ่มเติม

ทรามาดอล

Tramadol เป็นชื่อทั่วไปสำหรับยาแก้ปวดที่ใช้ตามแพทย์สั่งภายใต้ชื่อการค้า Ultram, Conzip, Rybix ODT และ UltramER แพทย์ใช้ Tramadol รักษาอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงในผู้ใหญ่ Tramadol มีจำหน่ายทั้งช...

อ่านเพิ่มเติม

Prozac

Prozac เป็นชื่อการค้าของตัวยาสำคัญ fluoxetine ซึ่งใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า เป็นยาในกลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitor (SSRIs) กลไกการออกฤทธิ์โดยเพิ่มระดับสารสื่อประสาท serotonin ในสมอง นอ...

อ่านเพิ่มเติม

Lyrica

Lyrica เป็นชื่อทางการค้าของ Pregabalin จัดเป็นยากันชัก ทำหน้าที่ลดสัญญาณปวดที่จะส่งไปสมองเนื่องจากเส้นประสาทอักเสบ มีการใช้ Lyrica ในสภาวะโรคต่าง ๆ ดังนี้ อาการปวดของเส้นประสาทบริเวณ แขน มือ ข...

อ่านเพิ่มเติม

Xanax

Xanax เป็นชื่อทางการค้าของตัวยา alprazolam นำมาใช้ในการรักษากลุ่มโรควิตกกังวล ได้แก่ โรควิตกกังวลทั่วไป โรควิตกกังวลร่วมกับมีอาการซึมเศร้า และโรคตื่นตระหนกหวาดกลัว สำหรับข้อบ่งใช้อื่น ๆ คือการรัก...

อ่านเพิ่มเติม

ยา Clonazepam หรือ Klonopin

Clonazepam  เป็นตัวยาสำคัญในชื่อการค้า Klonopin แพทย์สั่งใช้ยาในการรักษาอาการชักและอาการตื่นตระหนก หวาดกลัว จัดเป็นยาในกลุ่ม benzodiazepines ออกฤทธิ์โดยเพิ่มการทำงานของ GABA ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที...

อ่านเพิ่มเติม
ดูบทความเพิ่ม

114 บทความเกี่ยวกับ บทความสุขภาพ

ดูบทความเพิ่ม

197 บทความเกี่ยวกับ ค้นหาคำถาม

ดูบทความเพิ่ม

2 บริการจัดส่งยา

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่