2 บทความเกี่ยวกับ โรคหรืออาการ

38 บทความเกี่ยวกับ ยา

Benadryl

Benadryl เป็นชื่อทางการค้าของยาที่มีชื่อสามัญว่าdiphenhydramine ซึ่งเป็น antihistamineชนิดหนึ่ง แพทย์จะแนะนำยาBenadryl และผลิตภัณฑ์ diphenhydramine อื่นๆ เพื่อรักษาอาการภูมิแพ้หรือไข้หวัดเช่นมีน้ำ...

อ่านเพิ่มเติม

Biotin

Biotin เป็นรูปแบบหนึ่งของวิตามิน B ซึ่งสามารถพบได้ในอาหารหลายชนิดและมีในรูปแบบอาหารเสริม Biotin มีขายภายใต้ชื่อการค้าหลายชื่อ เช่น Appearex, vitamin B7, vitamin H, biotina, biotine และ coenzyme R ...

อ่านเพิ่มเติม

Cortisone

Cortisone เป็นยาชนิดหนึ่งซึ่งใช้ในการรักษาภาวะต่าง ๆ โดยเฉพาะภาวะที่เกี่ยวกับการยับยั้งการอักเสบ Cortisone จัดว่าเป็นยาในกลุ่ม glucocorticoid หรือที่มักเรียกว่า corticosteroids แพทย์อาจใช้ยานี้เพื...

อ่านเพิ่มเติม

Prednisone

Prednisone เป็นยากลุ่ม corticosteroid ซึ่งมนุษย์สร้างขึ้นเลียนแบบ สเตียรอยด์(steroid)ที่ร่างกายสร้างขึ้นตามธรรมชาติเพื่อต่อสู้กับภาวะเจ็บป่วยและบาดเจ็บ Prednisone จะทำหน้าที่แทนฮอร์โมน cortisol ใน...

อ่านเพิ่มเติม

Lexapro

Lexapro เป็นชื่อการค้าของตัวยาสำคัญ Escitalopram ซึ่งใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้าและภาวะวิตกกังวล เป็นยาในกลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitor (SSRIs) กลไกการออกฤทธิ์โดยเพิ่มระดับสารสื่อประสาท ...

อ่านเพิ่มเติม

Citalopram

Citalopram เป็นยาบำบัดอาการโรคซึมเศร้าที่จัดอยู่ในกลุ่ม Selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) ในต่างประเทศ ชื่อการค้าของยานี้ที่เป็นที่รู้จัก เช่น ยา Celexa, Cipramil ตัวยานี้มีกลไกเพิ่มปร...

อ่านเพิ่มเติม
ดูบทความเพิ่ม

2149 บทความเกี่ยวกับ บทความสุขภาพ

ดูบทความเพิ่ม

531 บทความเกี่ยวกับ ค้นหาคำถาม

ดูบทความเพิ่ม

2 บทความเกี่ยวกับ โรงพยาบาล

52 บทความเกี่ยวกับ บทความเกี่ยวกับแมว

3 บทความเกี่ยวกับ โรคและอาการของหมา

103 บทความเกี่ยวกับ บทความเกี่ยวกับหมา

ดูบทความเพิ่ม

216 บทความเกี่ยวกับ ประสบการณ์ของผู้เข้าตรวจรักษากับโรงพยาบาล

ดูบทความเพิ่ม

6 บริการจัดส่งยา

22 สินค้าจากแพ็คเกจตรวจสุขภาพ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่