5 บทความเกี่ยวกับ ยา

Adderall

Adderall, Adderall XR เป็นชื่อการค้าของยากลุ่มกระตุ้นร่างกาย(stimulant) (ส่วนผสมคือ amphetamine และ dextroamphetamine)เป็นยาที่ใช้รักษาโรคสมาธิสั้น (attention deficit hyperactivity disorder (ADHD))...

อ่านเพิ่มเติม

Wellbutrin

Wellbutrin เป็นชื่อการค้าของยาสามัญที่ชื่อว่า Bupropion ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า  นอกจากนั้น ยา Bupropion ภายใต้ชื่อการค้าว่า Zyban ยังเป็นยาที่นำมาใช้เพื่อช่วยเลิกบุหรี่อีกด้วย Wellb...

อ่านเพิ่มเติม

Doxycycline

Doxycycline เป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย ยานี้มีขายภายใต้ชื่อการค้าว่า Oracea, Doryx, Monodox, Periodstat, และ Vibramycin ยานี้จัดอยู่ในกลุ่มยาที่ชื่อ tetracycline ซึ่งเป็นยาปฏิชี...

อ่านเพิ่มเติม

Prilosec

Prilosec เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ยาโอเมพราโซล (Omeprazole) ใช้รักษาโรคกรดไหลย้อน (GERD) โรคกรดไหลย้อนเกิดจากการที่กรดจากกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับไปที่หลอดอาหาร (เป็นหลอดที่อยู่ระหว่างลำคอและกระเพาะอาหาร) ท...

อ่านเพิ่มเติม

Cymbalta

Cymbalta เป็นชื่อการค้าสำหรับ Duloxetine ยากล่อมประสาทที่ใช้รักษาอาการภาวะซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวลที่มีระยะเวลาอย่างน้อยหกเดือน เส้นประสาทปวดจากโรคเบาหวาน ปวดกล้ามเนื้อ (Fibromyalgia) ปวดกระดูก และกล...

อ่านเพิ่มเติม

17 บทความเกี่ยวกับ บทความสุขภาพ

ดูบทความเพิ่ม

1 บทความเกี่ยวกับ ค้นหาคำถาม

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่