1 บทความเกี่ยวกับ โรคหรืออาการ

9 บทความเกี่ยวกับ ยา

Aliskiren/Amlodipine

(ยานี้ยกเลิกทะเบียนแล้ว และไม่มีขายในประเทศไทย - ณ เดือน ก.ค. 2561) Aliskirenเป็นยาลดความดันซึ่งออกฤทธิ์โดยการลดสารในร่างกายที่ทำให้หลอดเลือดตีบตัวและทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น Amlodipineเป็นยาในกล...

อ่านเพิ่มเติม

Amoxicillin

Amoxicillin (อะม็อกซีซิลลิน) เป็นชื่อสามัญของยาปฏิชีวนะ (หรือที่เราเรียกกันว่ายาฆ่าเชื้อ) ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียได้หลากหลายชนิด เช่น E.coli (เชื้อในลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ ทำให้เกิดการติดเชื้อ...

อ่านเพิ่มเติม

Aliskiren / Amlodipine / Hydrochlorothiazide

Aliskiren / Amlodipine / Hydrochlorothiazide คืออะไร? Aliskiren เป็นยาลดความดันซึ่งออกฤทธิ์โดยการลดสารในร่างกายที่ทำให้หลอดเลือดตีบตัวและทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น Amlodipine เป็นยาในกลุ่ม calcium ...

อ่านเพิ่มเติม

Gabapentin

Gabapentin เป็นยาที่มีชื่อการค้าว่า Neurontin และ  Horizant ซึ่งใช้ในการรักษาโรคลมชัก แพทย์สามารถสั่งจ่ายยานี้สำหรับการรักษาโรคลมชักในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 12 ปีและผู้ที่มีอาการชักแบบบางส่วนในเด...

อ่านเพิ่มเติม

Amlodipine-Perindopril

Amlodipine-Perindopril คืออะไร? Amlodipine เป็นยาในกลุ่ม Calcium channel blocker โดยจะไปออกฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดขยายตัวและทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น Perindopril เป็นยาในกลุ่ม ACE inhibitor ซึ่ง...

อ่านเพิ่มเติม

Diclofenac

Diclofenac เป็นชื่อสามัญของยาซึ่งอยู่ภายใต้ชื่อการค้าว่า Voltaren, Pennsaid, Solaraze, Zipsor, Cataflam และ Zorvolex ยานี้มักใช้เพื่อบรรเทาอาการปวด บวม หรือการอักเสบที่เกิดจากการบาดเจ็บและโรคต่าง ...

อ่านเพิ่มเติม
ดูบทความเพิ่ม

51 บทความเกี่ยวกับ บทความสุขภาพ

ดูบทความเพิ่ม

136 บทความเกี่ยวกับ ค้นหาคำถาม

ดูบทความเพิ่ม

5 บทความเกี่ยวกับ บทความเกี่ยวกับแมว

5 บทความเกี่ยวกับ บทความเกี่ยวกับหมา

12 บทความเกี่ยวกับ ประสบการณ์ของผู้เข้าตรวจรักษากับโรงพยาบาล

ดูบทความเพิ่ม

2 บริการจัดส่งยา

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่