1 บทความเกี่ยวกับ โรคหรืออาการ

3 บทความเกี่ยวกับ ยา

Azithromycin (Zithromax)

Azithromycin (Zithromax) คือยาอะไร ? Azithromycin เป็นชื่อสามัญของยา Zithromax, Zmax และ Z-Pak เป็นยาที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์ จัดเป็นยาปฏิชีวนะใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น แมวข่วน ติดเชื้อท...

อ่านเพิ่มเติม

Doxycycline

ตัวอย่างยี่ห้อที่มีจำหน่ายในประเทศไทย Amermycin, Docline Atlantic, Docyl, Doxycline, Doxycom, Doxycycline Osoth, Doxylcap, Medomycin, Policycline, Siadocin, Veemycin,Cin-Doxy, Doxin, Doxine, Doxin...

อ่านเพิ่มเติม

Tetracycline

เตตระไซคลิน เป็นยากลุ่มยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษาการติดเชื้อ ได้แก่ เชื้อสิว คลอเรลลา บรูเซลลา กาฬโรค มาลาเรีย และซิฟิลิส เป็นยาที่บริการโดยวิธีรับประทาน ยาเตตระไซคลินได้รับการขึ้นทะเบียนยาในปีค.ศ....

อ่านเพิ่มเติม

71 บทความเกี่ยวกับ บทความสุขภาพ

ดูบทความเพิ่ม

161 บทความเกี่ยวกับ ค้นหาคำถาม

ดูบทความเพิ่ม

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่