12 บทความเกี่ยวกับ ยา

Ibuprofen

Ibuprofen เป็นยาภายใต้ชื่อการค้าAdvil, Motrin และ Ibuprin เป็นยาที่ใช้ในการบรรเทาอาการปวดบวมและการอักเสบ Motrin และAdvil มีขนาดเม็ดบรรจุ 200 มิลลิกรัม (มก.) สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ที่...

อ่านเพิ่มเติม

Prozac

Prozac เป็นชื่อการค้าของตัวยาสำคัญ fluoxetine ซึ่งใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า เป็นยาในกลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitor (SSRIs) กลไกการออกฤทธิ์โดยเพิ่มระดับสารสื่อประสาท serotonin ในสมอง นอ...

อ่านเพิ่มเติม

Benzonatate

(ยานี้ปัจจุบันไม่มีขายในประเทศไทย - ณ เดือน ก.ค. 2561) Benzonatate เป็นชื่อสามัญของยาที่มีชื่อทางการค้าว่า Tessalon (ลักษณะ Gelcap เรียกกันว่า Tessalon Perles) เป็นยากลุ่มแก้ไอไม่เสพติด Benzonata...

อ่านเพิ่มเติม

Adderall

Adderall, Adderall XR เป็นชื่อการค้าของยากลุ่มกระตุ้นร่างกาย(stimulant) (ส่วนผสมคือ amphetamine และ dextroamphetamine)เป็นยาที่ใช้รักษาโรคสมาธิสั้น (attention deficit hyperactivity disorder (ADHD))...

อ่านเพิ่มเติม

Xanax

Xanax เป็นชื่อทางการค้าของตัวยา alprazolam นำมาใช้ในการรักษากลุ่มโรควิตกกังวล ได้แก่ โรควิตกกังวลทั่วไป โรควิตกกังวลร่วมกับมีอาการซึมเศร้า และโรคตื่นตระหนกหวาดกลัว สำหรับข้อบ่งใช้อื่น ๆ คือการรัก...

อ่านเพิ่มเติม

Dimenhydrinate

ตัวอย่างยี่ห้อที่มีจำหน่ายในประเทศไทย Denim, Dimenhydrinate A.N.H., Dimenhydrinate Asian Union, Dimenhydrinate GPO, Dimenhydrinate Medicine Products, Dimenhydrinate Pharma Square, Dimenhydrinate P...

อ่านเพิ่มเติม
ดูบทความเพิ่ม

275 บทความเกี่ยวกับ บทความสุขภาพ

ดูบทความเพิ่ม

372 บทความเกี่ยวกับ ค้นหาคำถาม

ดูบทความเพิ่ม

27 บทความเกี่ยวกับ บทความเกี่ยวกับแมว

4 บทความเกี่ยวกับ โรคและอาการของหมา

42 บทความเกี่ยวกับ บทความเกี่ยวกับหมา

ดูบทความเพิ่ม

42 บทความเกี่ยวกับ ประสบการณ์ของผู้เข้าตรวจรักษากับโรงพยาบาล

ดูบทความเพิ่ม

9 บริการจัดส่งยา

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่