11 บทความเกี่ยวกับ ยา

Prednisone

Prednisone เป็นยากลุ่ม corticosteroid ซึ่งมนุษย์สร้างขึ้นเลียนแบบ สเตียรอยด์(steroid)ที่ร่างกายสร้างขึ้นตามธรรมชาติเพื่อต่อสู้กับภาวะเจ็บป่วยและบาดเจ็บ Prednisone จะทำหน้าที่แทนฮอร์โมน cortisol ใน...

อ่านเพิ่มเติม

Lexapro

Lexapro เป็นชื่อการค้าของตัวยาสำคัญ Escitalopram ซึ่งใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้าและภาวะวิตกกังวล เป็นยาในกลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitor (SSRIs) กลไกการออกฤทธิ์โดยเพิ่มระดับสารสื่อประสาท ...

อ่านเพิ่มเติม

Benzonatate

Benzonatate เป็นชื่อสามัญของยาที่มีชื่อทางการค้าว่า Tessalon (ลักษณะ Gelcap เรียกกันว่า Tessalon Perles) เป็นยากลุ่มแก้ไอไม่เสพติด Benzonatate ควบคุมอาการไอโดยกดหรือทำให้หลอดลมและปอดมีอาการชา Benz...

อ่านเพิ่มเติม

Ibuprofen

Ibuprofen เป็นยาภายใต้ชื่อการค้าAdvil, Motrin และ Ibuprin เป็นยาที่ใช้ในการบรรเทาอาการปวดบวมและการอักเสบ Motrin และAdvil มีขนาดเม็ดบรรจุ 200 มิลลิกรัม (มก.) สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ที่...

อ่านเพิ่มเติม

Levothyroxine

Levothyroxine เป็นไทรอยด์ฮอร์โมนสังเคราะห์ที่นำมาใช้รักษาภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำจากการที่ต่อมไทรอยด์ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนได้เพียงพอ ยานี้มีขายภายใต้ชื่อการค้าว่า Levothroid, Levoxyl, Levo-T, Synthroi...

อ่านเพิ่มเติม

Prozac

Prozac เป็นชื่อการค้าของตัวยาสำคัญ fluoxetine ซึ่งใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า เป็นยาในกลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitor (SSRIs) กลไกการออกฤทธิ์โดยเพิ่มระดับสารสื่อประสาท serotonin ในสมอง นอ...

อ่านเพิ่มเติม
ดูบทความเพิ่ม

219 บทความเกี่ยวกับ บทความสุขภาพ

ดูบทความเพิ่ม

250 บทความเกี่ยวกับ ค้นหาคำถาม

ดูบทความเพิ่ม

21 บทความเกี่ยวกับ บทความเกี่ยวกับแมว

4 บทความเกี่ยวกับ โรคและอาการของหมา

34 บทความเกี่ยวกับ บทความเกี่ยวกับหมา

ดูบทความเพิ่ม

34 บทความเกี่ยวกับ ประสบการณ์ของผู้เข้าตรวจรักษากับโรงพยาบาล

ดูบทความเพิ่ม

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่