1 บทความเกี่ยวกับ โรคหรืออาการ

3 บทความเกี่ยวกับ ยา

Ciprofloxacin

ตัวอย่างยี่ห้อที่มีจำหน่ายในประเทศไทย Cifloxin, Cifran, Cinfloxine, Cipon, Ciprobay, Ciprocep, Ciprogen, Ciproxin, Ciproxyl, Cobay, Hippro, Hippro Forte, Ificipro, Pharproxin, Poli-Cifloxin, Uroxi...

อ่านเพิ่มเติม

Gabapentin

Gabapentin เป็นยาที่มีชื่อการค้าว่า Neurontin และ  Horizant ซึ่งใช้ในการรักษาโรคลมชัก แพทย์สามารถสั่งจ่ายยานี้สำหรับการรักษาโรคลมชักในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 12 ปีและผู้ที่มีอาการชักแบบบางส่วนในเด...

อ่านเพิ่มเติม

Ciprofloxacin

ตัวอย่างยี่ห้อที่มีจำหน่ายในประเทศไทย Cifloxin, Cifran, Cinfloxine, Cipon, Ciprobay, Ciprocep, Ciprogen, Ciproxin, Ciproxyl, Cobay, Hippro, Hippro Forte, Ificipro, Pharproxin, Poli-Cifloxin, Uroxi...

อ่านเพิ่มเติม

42 บทความเกี่ยวกับ บทความสุขภาพ

ดูบทความเพิ่ม

43 บทความเกี่ยวกับ ค้นหาคำถาม

ดูบทความเพิ่ม

1 บทความเกี่ยวกับ โรคและอาการของแมว

2 บทความเกี่ยวกับ บทความเกี่ยวกับแมว

2 บทความเกี่ยวกับ ประสบการณ์ของผู้เข้าตรวจรักษากับโรงพยาบาล

1 บริการจัดส่งยา

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่