โภชนาการ

ประเภทของฉลากโภชนาการ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
ประเภทของฉลากโภชนาการ

1.3.2  ประเภทของฉลากโภชนาการ

การแสดงข้อมูลบนฉลากโภชนาการสามารถแบ่งได้  2  รูปแบบใหญ่  คือ

1.3.2.1  ฉลากโภชนาการแบบเต็ม

เป็นฉลากโภชนาการที่มีการแสดงชนิดและปริมาณสารอาหารบังคับที่ควรทราบ  15  รายการดังแสดงในรูปที่  1.2  ซึ่งประกอบด้วย

1)  พลังงานทั้งหมด                                             

2)  พลังงานจากไขมัน

3)  ไขมันทั้งหมด                                                

4)  ไขมันอิ่มตัว

5)  คอเลสเตอรอล                                               

6)  โปรตีน

7)  คาร์โบไฮเดรต                                               

8)  ใยอาหาร

9)  น้ำตาล                                                         

10)  โซเดียม

11)  วิตามินเอ                                                    

12)  วิตามินบีหนึ่ง

13)  วิตามินบีสิง                                                  

14)  แคลเซียม

15)  เหล็ก

สำหรับฉลากที่มีความสูงจำกัด  สามารถแสดงฉลากโภชนาการแบบเต็มรูปในลักษณะแบบแนวนอน  หรือแบบขวางตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ได้ดังแสดงในรูปที่  1.3

 


รูปที่  1.2  ฉลากโภชนาการเต็มรูปแบบมาตรฐาน

ที่มา  :  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา,  2552


รูปที่  1.3  ฉลากโภชนาการเต็มรูปแบบขวางสำหรับฉลากที่มีพื้นที่แนวตั้งจำกัด

ที่มา  :  จุรีรัตน์,  2554

1.3.2.2  ฉลากโภชนาการแบบย่อ

ฉลากโภชนาการแบบย่อ  ใช้ในกรณีที่สารอาหารตั้งแต่  8  รายการ  จากจำนวนที่กำหนดไว้  15  รายการนั้นปริมาณน้อยมากจนถือว่าเป็นศูนย์ จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องแสดงในรูปแบบเต็มดังแสดงตัวอย่างในรูปที่  1.4  แต่ยังคงต้องแสดงสารอาหารที่บังคับ  6  ชนิด  คือ

1)  พลังงานทั้งหมด                                             

2)  ไขมันทั้งหมด

3)  โปรตีน                                                         

4)  คาร์โบไฮเดรต

5)  น้ำตาล                                                         

6)  โซเดียม


รูปที่  1.4  ฉลากโภชนาการแบบย่อรูปแบบมาตรฐาน

ที่มา  :  จุรีรัตน์,  2554

ซึ่งจากการสำรวจสถานการณ์การใช้ฉลากโภชนาการในปัจจุบัน  พบว่า  ฉลากส่วนใหญ่เข้าใจยากทำให้นำไปใช้ประโยชน์ได้น้อย  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ให้มีการแสดงสัญลักษณ์ทางโภชนาการเพิ่มเติมจากการแสดงข้อมูลโภชนาการให้อ่านและเข้าใจได้ง่าย  โดยแสดงค่าพลังงาน  น้ำตาล  ไขมัน  และโซเดียมที่มีอยู่จริงในผลิตภัณฑ์อาหารนั้นต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์  บนฉลากด้านหน้าบรรจุภัณฑ์  หรือที่เรียกกันว่า  สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ (GDA: Guideline Daily Amounts) ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่  1.5


รูปที่  1.5  สัญลักษณ์ทางโภชนาการจีดีเอ

ที่มา  :  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา,  ม.ป.ป.

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "พื้นฐานโภชนบำบัด" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ดลวิทยาคุณ จากสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่