ความรู้สุขภาพ

การรักษาภาวะบวมน้ำเหลือง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 7, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
การรักษาภาวะบวมน้ำเหลือง

คำแนะนำในการรักษาภาวะบวมน้ำเหลือง คือ การรักษาแบบประคับประคองเพื่อลดการคั่งของน้ำเหลือง ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ การพันผ้ายืดหรือสวมถุงน่องที่กระชับพอดี การดูแลผิวหนัง การออกกำลังกาย และการนวดด้วยเทคนิคพิเศษ 

การรักษาแบบประคับประคองเพื่อลดการคั่งของน้ำเหลืองไม่ใช่วิธีที่ทำให้ภาวะบวมน้ำเหลืองหายขาด แต่สามารถช่วยควบคุมอาการของผู้ป่วยได้ แม้ว่าจะต้องใช้เวลาและความพยายาม แต่ก็สามารถใช้เพื่อควบคุมอาการบวมน้ำเหลืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรักษาแบบประคับประคองเพื่อลดการคั่งของน้ำเหลือง

การรักษานั้นประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้

  • การพันผ้าพันยืดให้ตึงพอดีหรือถุงน่องที่กระชับพอดี: เพื่อช่วยให้ของเหลวเคลื่อนที่ออกจากบริเวณแขนขาที่มีอาการและป้องกันไม่ให้เกิดการคั่งสะสมในอนาคต
  • การดูแลผิวหนัง: เพื่อช่วยให้ผิวหนังมีสุขภาพดีและลดโอกาสที่จะติดเชื้อ
  • ออกกำลังกาย: เพื่อใช้กล้ามเนื้อในบริเวณที่มีอาการ เพื่อเพิ่มการระบายน้ำเหลืองบริเวณนั้น
  • นวดด้วยเทคนิคพิเศษ: เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของของเหลวในระบบน้ำเหลืองและลดการบวม

ในช่วงแรกของการรักษา จะเป็นการรักษาแบบเข้มข้น ช่วงนี้คุณอาจได้รับการรักษาทุกวันเป็นเวลาหลายสัปดาห์เพื่อช่วยลดปริมาตรของบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากภาวะบวมน้ำเหลือง

ในช่วงที่สองของการรักษา หรือช่วงการรักษาต่อเนื่อง ช่วงนี้คุณจะได้รับคำแนะนำให้ดูแลตนเองด้วยการใช้เทคนิคการนวดด้วยตนเองอย่างง่าย, สวมถุงน่องหรือผ้ายืดที่กระชับ และออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยระยะนี้มีเป้าหมายเพื่อควบคุมขนาดของบริเวณที่เป็นให้มีขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง

ระหว่างการรักษาคุณอาจได้รับการทบทวนการรักษาในทุก 3 เดือน เพื่อดูว่าการรักษาที่คุณกำลังทำอยู่นั้นมีความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง

การพันผ้ายืดให้ตึงพอดีและการสวมถุงน่องที่กระชับพอดี

ระบบน้ำเหลืองจะแตกต่างจากระบบไหลเวียนโลหิต เนื่องจากไม่มีอวัยวะที่ทำหน้าที่สูบฉีดน้ำเหลืองไปบริเวณต่างๆ ของร่างกายเหมือนหัวใจในระบบไหลเวียนเลือด ในระบบน้ำเหลืองจะอาศัยแรงนวดที่เกิดขึ้นจากการหดตัวของกล้ามเนื้อรอบๆ เพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ของของเหลว

ถ้าคุณมีภาวะบวมน้ำเหลือง คุณจะได้รับผ้ายืดชนิดพิเศษ หรือถุงน่อง ถุงมือ ปลอกแขน ซึ่งจะกระชับพอดีกับบริเวณที่มีอาการ เช่น บริเวณแขนขาที่มีอาการ โดยผ้าพิเศษเหล่านี้จะช่วยรองรับกล้ามเนื้อบริเวณที่มีอาการขณะที่ออกกำลังกายและช่วยส่งเสริมให้ของเหลวเคลื่อนที่ออกจากบริเวณที่มีอาการ

การสวมใส่ผ้าชนิดพิเศษเหล่านี้จะทำหลังจากที่ได้รับการนวดด้วยเทคนิคพิเศษแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวกลับมาสะสมที่แขนขาอีกครั้ง

คุณจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีสวมใส่ผ้าชนิดพิเศษเหล่านี้ด้วยตนเอง เนื่องจากคุณจะต้องใช้มันอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงที่สองของการรักษา

การดูแลผิวหนัง

รักษาความสะอาดของผิวหนัง และดูแลผิวหนังบริเวณที่เป็นคือสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ เช่น การติดเชื้อที่ผิวหนัง (cellulitis)

เคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกาย

ทีมแพทย์ที่ดูแลรักษาภาวะบวมน้ำเหลืองให้กับคุณจะออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายและการเคลื่อนไหวเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงและกระตุ้นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำเหลือง การออกกำลังกายยังมีประโยชน์ในการลดน้ำหนักด้วย หากคุณมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน อย่างไรก็ตามการออกกำลังกายจะต้องปรับให้เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของคุณ

ในโปรแกรมการออกกำลังกายอาจเป็นการออกกำลังกายเฉพาะแขนขาที่มีอาการ รวมถึงกิจกรรมการออกกำลังกายทั้งตัว เช่น การว่ายน้ำ การปั่นจักรยาน และการเดิน

การนวด

ในช่วงแรก คุณอาจได้รับการนวดพิเศษ ซึ่งจะทำโดยผู้นวดเฉพาะทางที่มีความรู้ เพื่อช่วยให้ของเหลวเคลื่อนที่ออกจากบริเวณที่บวมไปสู่บริเวณต่อมน้ำเหลือง ทำให้น้ำเหลืองสามารถระบายออกไปได้

นอกจากนี้ผู้นวดที่มีความเชี่ยวชาญจะสอนคุณเกี่ยวกับเทคนิคการนวดด้วยตนเองที่บ้านในช่วงที่สองของการรักษาเพื่อให้คุณหรือผู้ดูแลคุณสามารถนวดได้ระหว่างช่วงที่สองของการรักษา เพื่อช่วยลดอาการบวมอย่างต่อเนื่อง

การผ่าตัด

มีผู้ป่วยจำนวนเล็กน้อยที่อาจต้องพิจารณารักษาภาวะบวมน้ำเหลืองด้วยการผ่าตัด

การผ่าตัดจะมีอยู่ 3 ประเภทหลัก ซึ่งอาจมีประโยชน์สำหรับภาวะบวมน้ำเหลือง ได้แก่:

  • การนำเอาส่วนของผิวหนังส่วนเกินและเนื้อเยื่อออก (debulking)
  • การกำจัดเอาไขมันออกจากบริเวณที่มีอาการ (liposuction)
  • เชื่อมต่อระบบน้ำเหลืองกับเส้นเลือดที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อให้น้ำเหลืองบริเวณนั้นกลับมาไหลเวียนได้  (lymphaticovenular anastomosis)

การรักษาด้วยวิธีผ่าตัดข้างต้นอาจช่วยลดขนาดของบริเวณที่มีอาการบวมน้ำเหลืองได้ แต่บางเทคนิคอาจทำได้เฉพาะบางโรงพยาบาลเท่านั้น

การดูดไขมัน  (liposuction)

การดูดไขมันจะทำโดยการสอดเข็มขนาดเล็กเข้าไปในผิวหนังเพื่อดูดไขมันออกจากเนื้อเยื่อบริเวณนั้น โดยจะกำจัดไขมันส่วนเกินออกจากบริเวณแขนขาที่มีอาการเพื่อให้ขนาดบริเวณนั้นเล็กลง

ภายหลังการผ่าตัดเสร็จสิ้น คุณจะต้องพันผ้ายืดหรือสวมถุงน่องที่กระชับที่บริเวณที่มีอาการต่อไปอีกอย่างน้อย 1 ปี เพื่อช่วยลดอาการบวมอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามองค์กร The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) ระบุว่าการดูดไขมันสำหรับภาวะบวมน้ำเหลืองเรื้อรัง ดูเหมือนจะปลอดภัยและอาจมีประสิทธิภาพในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม NICE กล่าวว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในระยะยาว

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/blood-and-lymph/lymphoedema#treatment

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่