Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
ยา

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน ในประเทศไทยของแต่ละภาค

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,617,971 คน

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน ในประเทศไทยของแต่ละภาค

v style="text-align: center;">การแพทย์แผนไทย ประเทศไทยมีการแพทย์พื้นบ้านกระจายอยู่ในชนบททั่วประเทศ


a7.gif โดยภาคเหนือจะมีการแพทย์พื้นบ้านล้านนามีตำรา คัมภีร์ใบลานล้านนา ซึ่งมักจะจารึกเป็นภาษาธรรมล้านนา และมีการเรียนสืบทอดกันภายในครอบครัวหรือสืบทอดกันตัวต่อตัว ระหว่างครูและลูกศิษย์

a7.gif การแพทย์พื้นบ้านภาคกลางจะมีการบันทึกเป็นภาษาธรรม ภาษาขอม  ภาษากลาง

a7.gif การแพทย์พื้นบ้านภาคอีสานก็มีตำราใบลานมากมาย มักจารึกเป็นภาษาธรรมอีสาน และมีหมอพื้นบ้านจำนวนมากกระจายอยู่เต็มพื้นที่

a7.gif ส่วนภาคใต้ แม้จะมีชาวมุสลิมเป็นจำนวนมาก แต่การแพทย์พื้นบ้านก็ยังมีความคล้ายคลึงกับทางภาคกลาง เว้นแต่ชื่อสมุนไพรจะเป็นภาษาใต้การแพทย์พื้นบ้านได้มีการรวมตัวสังคายนาเอกสารตำราหลายครั้ง
 


โดยบทบาทของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัชกาลที่ 7 เคยตั้งโรงพยาบาลจากอีสานเหนือจดอีสานใต้เป็นร้อยแห่ง โดยมีการแบ่งหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน มีหมอ พยาบาล เภสัช ผู้จดสถิติ และผู้ประกอบพิธีกรรม ซึ่งประวัติช่วงนี้ บางคนมักไม่ยอมกล่าวถึง เมื่อพูดถึงประวัติการแพทย์แผนไทย ซึ่งหมอ หรือบุคลากรในสมัยนั้นจะหมายถึงคนในสังคมสยามในพื้นที่นั้นนั่นเอง เพราะกษัตริย์ขอมยุคนั้นคงไม่สั่งหมอจากที่อื่นมาทำงานในโรงพยาบาลเป็นแน่

ในสมัยอยุธยา ก็มีการจัดทำตำราโอสถพระนารายณ์ มีการรวบรวมองค์ความรู้ แบ่งออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น หมอนวด หมอยา และหมอเด็ก เป็นต้นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ก็มีการระดมหมอพื้นบ้านทั่วประเทศมาทำการสังคยานาองค์ความรู้ จารึกไว้ที่วัดโพธิ์ เป็นความรู้ครบถ้วน ทั้งด้านการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ เช่น การใช้ยาการนวด และการบริหารด้วยท่าฤษีดัดตน

ดังนั้น ถ้าพิจารณาตามคำจำกัดความของสากลแล้วการแพทย์ดั้งเดิมของไทยไม่น่าจะเป็นเพียง Folk Medicine หรือ การแพทย์พื้นบ้าน เพราะมีการรวบรวมองค์ความรู้ ตรวจสอบจนเป็นแบบแผนที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย มีการเรียนการสอน การสอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลป์และมีการใช้แพร่หลายไปทั่วประเทศ แม้จะไม่แพร่หลายไปยังนอกประเทศ แต่ก็มีการแพทย์ที่คล้ายคลึงกันในภูมิภาคนี้ เช่น ลาว พม่า เป็นต้น

a7.gif ดังนั้น การใช้คำว่าการแพทย์แผนไทย แทนคำว่าแผนโบราณเดิม จึงเป็นคำที่เหมาะสมกับการเรียกตามสากลได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เพราะการแพทย์แผนไทย เป็นวิถีชีวิตการดูแลสุขภาพของคนไทยอย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมอันดีของไทย มีการใช้สมุนไพร การอบ การประคบ และการนวดไทย มีเอกลักษณ์เป็นแบบแผนไทย มีความรู้ที่สรุปเป็นทฤษฎี มีการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้อย่างกว้างขวางตามคำจำกัดความของ Traditional Medicine จึงสมควรได้รับการเรียกขานว่า การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine) และเป็นหน้าที่ของลูกหลานไทย ที่ควรยกย่องภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตานานาประเทศ และนำการแพทย์แผนไทยมารับใช้คนรุ่นใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีต่อไป

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่