Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
มะเร็งและโรคร้าย

ไทรอยด์ทำให้ผู้ชายมีปัญหาทางเพศสัมพันธ์จริงหรือ?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,975,785 คน

ไทรอยด์ทำให้ผู้ชายมีปัญหาทางเพศสัมพันธ์จริงหรือ?

นับเป็นความรู้ทั่วไปที่ว่าความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ เช่น โรคเบาหวานทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ชายในเรื่องสมรรถภาพทางเพศ ความต้องการทางเพศ การแสดงออกทางเพศ และกระทั่งการมีเพศสัมพันธ์ โดยความสัมพันธ์ระหว่างโรคไทรอยด์กับสมรรถภาพทางเพศของผู้ชาย คือโรคไทรอยด์ที่เป็นสาเหตุของปัญหาทางเพศหลายประการในผู้ชาย ซึ่งก็ยังไม่เป็นที่เข้าใจแน่ชัดนัก

การศึกษาในปี 2005

มีการศึกษาในปี 2005 โดยวารสารด้านระบบต่อมไร้ท่อทางคลินิกและเมตาบอลิซึม (Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism) รายงานว่าพบว่า มีความสัมพันธ์ซึ่งพิสูจน์ได้จริงว่าความผิดปกติของไทรอยด์ ทั้งภาวะไทรอยด์ต่ำและภาวะไทรอยด์สูง มีความสัมพันธ์กับปัญหาทางเพศที่เฉพาะบางอย่างในผู้ชาย โดยการศึกษานี้ศึกษาผู้ชายทั้งที่มีภาวะไทรอยด์ต่ำและผู้ชายที่มีภาวะไทรอยด์สูง และผู้ชายเหล่านี้จะได้รับการประเมินปัญหาทางเพศหลายอย่างได้แก่ ความต้องการทางเพศต่ำ (แรงขับเคลื่อนทางเพศลดลง) อวัยวะเพศไม่แข็งตัว (หย่อนสมรรถภาพ) หลั่งเร็วกว่าปกติ และหลั่งช้าปกติ และในการศึกษานี้ผู้ชายจะถูกตรวจ 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อมีอาการและครั้งที่สองประมาณ 8-16 สัปดาห์หลังระดับไทรอยด์กลับสู่ค่าปกติ

ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่มีภาวะไทรอยด์ต่ำจะมีอาการ ดังต่อไปนี้

  • ความต้องการทางเพศต่ำ หลั่งช้ากว่าปกติ และอวัยวะเพศไม่แข็งตัวประมาณ 64.3%
  • หลั่งเร็วกว่าปกติประมาณ 7.1%

สำหรับผู้ที่มีภาวะไทรอยด์สูงจะมีอาการ ดังต่อไปนี้

  • หลั่งช้ากว่าปกติประมาณ 50%
  • ความต้องการทางเพศต่ำประมาณ 17.6%
  • อวัยวะเพศไม่แข็งตัวประมาณ 14.7%
  • ความต้องการทางเพศต่ำ หลั่งช้ากว่าปกติ และอวัยวะเพศไม่แข็งตัวประมาณ 64.3%
  • หลั่งเร็วกว่าปกติประมาณ 7.1%

โดยประมาณเกือบสองในสามของผู้ชายที่มีภาวะไทรอยด์ต่ำ จะมีปัญหาอวัยวะเพศไม่ค่อยแข็งตัว (ไม่สามารถทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวหรือคงความแข็งตัวไว้ได้) และหลั่งช้ากว่าปกติ ส่วนผู้ชายที่มีภาวะไทรอยด์สูงเหมือนจะสัมพันธ์กับการหลั่งเร็วกว่าปกติกว่าครึ่งหนึ่ง ขณะที่ปัญหาความต้องการทางเพศลดลงและอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเป็นปัญหาในผู้ชายทั้งสองกลุ่ม และตามที่นักวิจัยพบคือถ้าวินิจฉัยได้อย่างเหมาะสมและรักษาให้ไทรอยด์กลับไปสู่ภาวะปกติที่เรียกว่า “ยูไทรอยดิซึม (Euthyroidism)” จะทำให้ปัญหาทางเพศของผู้ชายส่วนใหญ่กลับไปปกติได้

การศึกษาในปี 2008

 การศึกษาในปี 2008 ที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านระบบต่อมไร้ท่อทางคลินิกและเมตาบอลิซึม (Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism) ซึ่งศึกษาผลกระทบของภาวะไทรอยด์สูงและภาวะไทรอยด์ต่ำต่อสมรรถภาพทางเพศของผู้ชาย และตามข้อสรุปที่สมาคมไทรอยด์แห่งอเมริกา (American Thyroid Association) พบว่า ดังนี้

  • 79% ของผู้ชายที่มีภาวะไทรอยด์ผิดปกติจะมีปัญหาอวัยวะเพศไม่ค่อยแข็งตัว โดยในจำนวนนี้ 52% เป็นผู้ที่มีไทรอยด์ต่ำ และ 27% มีไทรอยด์สูง เมื่อเทียบกับ 34% ซึ่งไม่มีความผิดปกติของไทรอยด์
  • อวัยวะเพศไม่แข็งตัวเลยพบในเกือบ 38% ของชายที่ไทรอยด์ต่ำ และเกือบ 30% ในไทรอยด์สูง เมื่อเทียบกับ 25% ซึ่งไม่มีความผิดปกติของไทรอยด์
  • รวมแล้ว 80% ของผู้ชายที่เข้าร่วมการศึกษานี้มีปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัวซึ่ง 37.5% ไม่มีความผิดปกติของไทรอยด์

 ตามที่สมาคมไทรอยด์แห่งอเมริกากล่าว นัยสำคัญของการศึกษานี้คืออะไร? ผู้ชายที่มีภาวะไทรอยด์ผิดปกติส่วนใหญ่จะมีปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัว ซึ่งหายได้ด้วยการทำให้ไทรอยด์กลับไปอยู่ในภาวะปกติ แม้ว่าการตรวจคัดกรองอวัยวะเพศไม่แข็งตัว จะแนะนำให้ทำในผู้ชายที่มีภาวะไทรอยด์ผิดปกติ การรักษาจำเพาะของอวัยวะเพศไม่แข็งตัวก็ควรเลื่อนออกไปอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากไทรอยด์กลับสู่ภาวะปกติ เนื่องจากการรักษานั้น อาจทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัวเป็นนานกว่ารอให้หายเอง และข่าวดีคือตามที่นักวิจัยพบคือถ้าวินิจฉัยได้อย่างเหมาะสมและรักษาให้ไทรอยด์กลับไปสู่ภาวะปกติ จะทำให้ปัญหาทางเพศเกือบทั้งหมดของผู้ชายกลับไปปกติได้

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป