มะเร็งและโรคร้าย

ไทรอยด์ทำให้ผู้ชายมีปัญหาทางเพศสัมพันธ์จริงหรือ?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
ไทรอยด์ทำให้ผู้ชายมีปัญหาทางเพศสัมพันธ์จริงหรือ?

นับเป็นความรู้ทั่วไปที่ว่าความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ เช่น โรคเบาหวานทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ชายในเรื่องสมรรถภาพทางเพศ ความต้องการทางเพศ การแสดงออกทางเพศ และกระทั่งการมีเพศสัมพันธ์ โดยความสัมพันธ์ระหว่างโรคไทรอยด์กับสมรรถภาพทางเพศของผู้ชาย คือโรคไทรอยด์ที่เป็นสาเหตุของปัญหาทางเพศหลายประการในผู้ชาย ซึ่งก็ยังไม่เป็นที่เข้าใจแน่ชัดนัก

การศึกษาในปี 2005

มีการศึกษาในปี 2005 โดยวารสารด้านระบบต่อมไร้ท่อทางคลินิกและเมตาบอลิซึม (Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism) รายงานว่าพบว่า มีความสัมพันธ์ซึ่งพิสูจน์ได้จริงว่าความผิดปกติของไทรอยด์ ทั้งภาวะไทรอยด์ต่ำและภาวะไทรอยด์สูง มีความสัมพันธ์กับปัญหาทางเพศที่เฉพาะบางอย่างในผู้ชาย โดยการศึกษานี้ศึกษาผู้ชายทั้งที่มีภาวะไทรอยด์ต่ำและผู้ชายที่มีภาวะไทรอยด์สูง และผู้ชายเหล่านี้จะได้รับการประเมินปัญหาทางเพศหลายอย่างได้แก่ ความต้องการทางเพศต่ำ (แรงขับเคลื่อนทางเพศลดลง) อวัยวะเพศไม่แข็งตัว (หย่อนสมรรถภาพ) หลั่งเร็วกว่าปกติ และหลั่งช้าปกติ และในการศึกษานี้ผู้ชายจะถูกตรวจ 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อมีอาการและครั้งที่สองประมาณ 8-16 สัปดาห์หลังระดับไทรอยด์กลับสู่ค่าปกติ

ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่มีภาวะไทรอยด์ต่ำจะมีอาการ ดังต่อไปนี้

  • ความต้องการทางเพศต่ำ หลั่งช้ากว่าปกติ และอวัยวะเพศไม่แข็งตัวประมาณ 64.3%
  • หลั่งเร็วกว่าปกติประมาณ 7.1%

สำหรับผู้ที่มีภาวะไทรอยด์สูงจะมีอาการ ดังต่อไปนี้

  • หลั่งช้ากว่าปกติประมาณ 50%
  • ความต้องการทางเพศต่ำประมาณ 17.6%
  • อวัยวะเพศไม่แข็งตัวประมาณ 14.7%
  • ความต้องการทางเพศต่ำ หลั่งช้ากว่าปกติ และอวัยวะเพศไม่แข็งตัวประมาณ 64.3%
  • หลั่งเร็วกว่าปกติประมาณ 7.1%

โดยประมาณเกือบสองในสามของผู้ชายที่มีภาวะไทรอยด์ต่ำ จะมีปัญหาอวัยวะเพศไม่ค่อยแข็งตัว (ไม่สามารถทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวหรือคงความแข็งตัวไว้ได้) และหลั่งช้ากว่าปกติ ส่วนผู้ชายที่มีภาวะไทรอยด์สูงเหมือนจะสัมพันธ์กับการหลั่งเร็วกว่าปกติกว่าครึ่งหนึ่ง ขณะที่ปัญหาความต้องการทางเพศลดลงและอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเป็นปัญหาในผู้ชายทั้งสองกลุ่ม และตามที่นักวิจัยพบคือถ้าวินิจฉัยได้อย่างเหมาะสมและรักษาให้ไทรอยด์กลับไปสู่ภาวะปกติที่เรียกว่า “ยูไทรอยดิซึม (Euthyroidism)” จะทำให้ปัญหาทางเพศของผู้ชายส่วนใหญ่กลับไปปกติได้

การศึกษาในปี 2008

 การศึกษาในปี 2008 ที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านระบบต่อมไร้ท่อทางคลินิกและเมตาบอลิซึม (Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism) ซึ่งศึกษาผลกระทบของภาวะไทรอยด์สูงและภาวะไทรอยด์ต่ำต่อสมรรถภาพทางเพศของผู้ชาย และตามข้อสรุปที่สมาคมไทรอยด์แห่งอเมริกา (American Thyroid Association) พบว่า ดังนี้

  • 79% ของผู้ชายที่มีภาวะไทรอยด์ผิดปกติจะมีปัญหาอวัยวะเพศไม่ค่อยแข็งตัว โดยในจำนวนนี้ 52% เป็นผู้ที่มีไทรอยด์ต่ำ และ 27% มีไทรอยด์สูง เมื่อเทียบกับ 34% ซึ่งไม่มีความผิดปกติของไทรอยด์
  • อวัยวะเพศไม่แข็งตัวเลยพบในเกือบ 38% ของชายที่ไทรอยด์ต่ำ และเกือบ 30% ในไทรอยด์สูง เมื่อเทียบกับ 25% ซึ่งไม่มีความผิดปกติของไทรอยด์
  • รวมแล้ว 80% ของผู้ชายที่เข้าร่วมการศึกษานี้มีปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัวซึ่ง 37.5% ไม่มีความผิดปกติของไทรอยด์

 ตามที่สมาคมไทรอยด์แห่งอเมริกากล่าว นัยสำคัญของการศึกษานี้คืออะไร? ผู้ชายที่มีภาวะไทรอยด์ผิดปกติส่วนใหญ่จะมีปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัว ซึ่งหายได้ด้วยการทำให้ไทรอยด์กลับไปอยู่ในภาวะปกติ แม้ว่าการตรวจคัดกรองอวัยวะเพศไม่แข็งตัว จะแนะนำให้ทำในผู้ชายที่มีภาวะไทรอยด์ผิดปกติ การรักษาจำเพาะของอวัยวะเพศไม่แข็งตัวก็ควรเลื่อนออกไปอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากไทรอยด์กลับสู่ภาวะปกติ เนื่องจากการรักษานั้น อาจทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัวเป็นนานกว่ารอให้หายเอง และข่าวดีคือตามที่นักวิจัยพบคือถ้าวินิจฉัยได้อย่างเหมาะสมและรักษาให้ไทรอยด์กลับไปสู่ภาวะปกติ จะทำให้ปัญหาทางเพศเกือบทั้งหมดของผู้ชายกลับไปปกติได้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่