Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
มะเร็งและโรคร้าย

โรคหัวใจทางพันธุกรรม (Inherited Cardiac Conditions)

โรคหัวใจทางพันธุกรรม (Inherited Cardiac Conditions)
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 709,304 คน

โรคหัวใจทางพันธุกรรม (Inherited Cardiac Conditions)

โรคหัวใจทางพันธุกรรม มีโรคใดบ้าง มีสัญญาณและอาการอย่างไร?

ภาวะหัวใจทางพันธุกรรม (Inherited Cardiac Conditions (ICC)) เกิดจากความผิดปกติหรือการกลายพันธุ์ของยีนหนึ่งตัวหรือมากกว่า หากว่าคนคนหนึ่งมีพันธุกรรมที่ผิดปกติ ซึ่งจะมีโอกาส 50/50 ที่ยีนนั้นๆ จะส่งต่อให้ลูกหลาน

ภาวะเหล่านี้อาจไม่แสดงอาการเสมอไป บางคนจึงไม่ว่ารู้ตัวเองมีภาวะนี้อยู่ได้ และจะรู้ก็ต่อเมื่อมีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตจากภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Sudden Cardiac Death (SCD))

สัญญาณและอาการจากโรคหัวใจทางพันธุกรรม

เนื่องจากผู้ป่วยภาวะ ICC บางรายอาจไม่มีสัญญาณหรืออาการใด ๆ แต่ถ้ามีภาวะโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะทางพันธุกรรม (Familial Arrhythmia) ก็อาจพบอาการเหล่านี้ได้

 • ใจสั่น (Palpitations)
 • หมดสติ หรือเกือบจะเป็นลม

ความแตกต่างของโรคหัวใจทางพันธุกรรม

โรคหัวใจทางพันธุกรรม มีหลายชนิด และแต่ละชนิดก็แตกต่างกันดังนี้

 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมทางพันธุกรรม (Familial Cardiomyopathies) ได้แก่
  • โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาชนิด Hypertrophic (Hypertrophic Cardiomyopathy (HCM))
  • โรคกล้ามเนื้อหัวใจชนิด Dilated Cardiomyopathy จากพันธุกรรม (Familial Dilated Cardiomyopathy (DCM)) 
  • Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy (ARVC) 
  • โรคกล้ามเนื้อหัวใจชนิดแข็งตัวมากกว่าปกติ (Restrictive Cardiomyopathy)
 • กลุ่มอาการมาร์แฟน (Marfan syndrome) คือภาวะทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อเนื้อเยื่อเชื่อมต่อของร่างกายที่ใช้รองรับและเป็นโครงสร้างให้กับเนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ผู้ป่วยกลุ่มอาการนี้มีโอกาส 50/50 ที่จะมีบุตรที่มีภาวะเดียวกัน
 • โรคไหลตาย (Sudden Arrhythmic Death Syndrome (SADS)) เป็นภาวะที่ทำให้เกิดภาวะเต้นผิดจังหวะของหัวใจที่หาสาเหตุไม่ได้ และจะไม่สามารถตรวจพบได้จนกว่าผู้ที่มีภาวะนี้จะเสียชีวิต

การรักษาโรคหัวใจทางพันธุกรรม

ภาวะต่าง ๆ จำต้องได้รับการรักษาที่แตกต่างกัน ด้วยวิธีการต่อไปนี้

 • การปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิต
 • การใช้ยา
 • การฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (Implantable Cardioverter Defibrillators (ICDs))
 • การปลูกถ่ายหัวใจ (ในกรณีหายาก)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป