วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักคืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.พ. 1, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักได้รับการพิสูจน์และว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากมีการใช้วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ที่พัฒนาแล้ว โรคบาดทะยักจึงแทบไม่พบในประเทศเหล่านี้จากการรายงานประมาณ 1 ล้านการติดเชื้อทั่วโลก ในแต่ละปี รายงานการติดเชื้อส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นในผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักหรือผู้ที่ไม่ได้ติดตามการฉีดกระตุ้นภูมิในรอบ 10 ปี ก่อนที่จะมีการฉีดวัคซีน มีรายงานการติดเชื้อโรคบาดทะยักกว่า 500 รายต่อปีในประเทศสหรัฐอเมริกา

วัคซีนสำหรับเด็ก

วัคซีน วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ คือ วัคซีนที่รวบรวมวัคซีนสำหรับโรคบาดทะยัก โรคคอตีบ และโรคไอกรน (whooping cough) วัคซีน วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์กระตุ้นแอนติบอดีเพื่อต้านพิษของโรคบาดทะยักอย่างต่ำ 10 ปี วัคซีนจะถูกฉีดให้แก่เด็กๆ ในระยะเวลา ดังต่อไปนี้

  • ขนาดยาครั้งแรกให้ฉีดเมื่อเด็กมีอายุ 2 เดือน ครั้งที่สอง 4 เดือน และครั้งที่สาม 6 เดือน
  • ขนาดยาครั้งที่ 4 ให้ฉีดเมื่อเด็กมีอายุ 15-18 เดือน
  • ขนาดยาครั้งที่ 5 ให้ฉีดเมื่อเด็กมีอายุ 4-6 ปี

การฉีดกระตุ้นภูมิโรคบาดทะยัก

ในการที่จะป้องกันโรคบาดทะยักตลอดชีวิต บุคคลนั้นต้องได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิเสียก่อน เมื่อเด็กมีอายุ 11 หรือ 12 ปี พวกเขาควรได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นถูมิที่มีชื่อเรียกว่า Tdap (ซึ่งป้องกันโรคบาดทะยัก โรคคอตีบ และโรคไอกรน) เมื่อผู้ใหญ่มีอายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไป พวกเขาจำเป็นต้องฉีดวัคกระตุ้นภูมิที่มีชื่อเรียกว่า วัคซีน Td (สำหรับโรคบาดทะยักและโรคคอตีบ) ในทุกๆ 10 ปี

สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน Tdap วัคซีนตัวนี้ควรได้รับเพียงครั้งเดียวก่อนอายุ 65 ปีเพื่อแทนวัคซีน Td เป็นเรื่องสำคัญที่คุณควรติดตามการฉีดวัคซีนการกระตุ้นภูมิโดยเฉพาะถ้าคุณมีการวางแผนที่จะท่องเที่ยวไปในประเทศที่กำลังพัฒนาเพราะโรคบาดทะยักอาจพบได้ทั่วไปในพื้นที่ที่คุณไป ก่อนที่คุณจะเดินทาง ตรวจสอบกับทางแพทย์ประจำตัวของคุณเกี่ยวครั้งสุดท้ายที่คุณได้รับวัคซีนการฉีดกระตุ้นภูมิ

การฉีดวัคซีนบาดทะยักในสตรีมีครรภ์

เด็กแรกเกิดที่มารดาไม่มีภูมิคุ้มกันสามารถติดบาดทะยัดในเด็กแรกเกิด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะเกิดขึ้นผ่านการติดเชื้อในสายสะดือที่ไม่สะอาด โดยเฉพาะเมื่อสายสะดือถูกตัดโดยอุปกรณ์ที่ไม่ปลอดเชื้อ โรคบาดทะยักประเภทนี้ก่อให้เกิดการเสียชีวิตของเด็กแรกเกิดประมาณ 200,000 คนต่อปี

อย่างไรก็ตาม ถ้ามารดาได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิป้องกันโรคไม่เกิน 10 ปี ก่อนที่จะตั้งครรภ์หรือได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิป้องกันโรคระหว่างการตั้งครรภ์ มารดาสามารถปกป้องทารกจากการเป็นโรคบาดทะยักเพราะเธอได้ส่งแอนติบอดีสู่ทารกได้

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแนะนำให้สตรีมีครรภ์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโรคบาดทะยักครั้งสุดท้ายที่มากกว่า 10 ปี ก่อนที่พวกเขาจะตั้งครรภ์ควรได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อเสริมสร้างภูมิป้องกันโรคชนิด Td ระหว่างครั้งที่ 2 และ 3 ของการตั้งครรภ์ แทนที่จะฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิป้องกันโรคชนิด Tdap ถ้าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักชนิด tenatus toxoid ครั้งสุดท้ายนั้นไม่เกิน 10 ปี ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคกล่าวว่า ควรให้มารดารอจนกว่าจะคลอดบุตรเพื่อที่จะได้รับวัคซีน Tdap

ผลข้างเคียงของวัคซีน

การตอบสนองที่รุนแรงต่อวัคซีนเกิดขึ้นน้อยมากในจำนวนหนึ่งในล้านของเด็ก ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปมากที่สุดมักจะเกิดขึ้นในจำนวนเด็ก 1 คน ต่อ เด็ก 4 คน ซึ่งรวมถึงอาการเหล่านี้

  • รอยบวมแดง บริเวณที่ฉีด
  • ไข้
  • อาเจียน

ผลข้างเคียงอื่นๆ รวมมีอาการต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ไข้สูงกว่า 105 องศา ในเด็ก 1 คน จากจำนวนเด็กทั้งหมด 16,000 คน
  • ร้องไห้ไม่หยุดตลอด 3 ชั่วโมงซึ่งเกิดขึ้นในเด็ก 1 คนจากจำนวนเด็กทั้งหมด 1,000 คน
  • อาการชักเกิดขึ้นใน เด็ก 1 คนจากจำนวนเด็กทั้งหมด 14,000 คน แต่ไม่เกิดอันตรายในระยะยาว

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่