แผนประกันสุขภาพ

เทคนิคการซื้อประกันสุขภาพ

เผยแพร่ครั้งแรก 14 มี.ค. 2018 อัปเดตล่าสุด 4 มี.ค. 2020 เวลาอ่านประมาณ 2 นาที
เทคนิคการซื้อประกันสุขภาพ

การเจ็บป่วยเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่สามารถเป็นกันได้ทุกคน จึงมักมีคำถามเสมอๆ ว่าควรจะซื้อประกันสุขภาพอย่างไรดี ถึงจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสมกับเงินที่ต้องส่งเบี้ยประกันในแต่ละปี ซึ่งคงจะดีไม่น้อยหากมีเทคนิคการซื้อประกันสุขภาพมาเป็นเกณฑ์ประกอบการตัดสินใจดังนี้

เลือกรูปแบบการซื้อประกันสุขภาพให้เหมาะกับตัวเอง

บริษัทประกันในปัจจุบันมีหลายบริษัทและยังมีรูปแบบการให้ผลตอบแทนที่หลากหลาย ทำให้เรามีข้อเปรียบเทียบทั้งสวัสดิการที่ให้ เบี้ยประกัน และการคุ้มครองที่ครอบคลุม โดยการเลือกซื้อประกันสุขภาพจะต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้เสียก่อนว่า ต้องการผลตอบแทนเท่าไรให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของเรา รวมถึงรายได้ที่เรามีต่อเดือน

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 370 บาท ลดสูงสุด 1010 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

195

การศึกษาผลประโยชน์ที่ได้รับอย่างละเอียดจะเป็นผลดีอย่างยิ่ง เพราะเราจะได้เลือกใช้บริการในสถานพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายไม่เกินวงเงินคุ้มครอง จนต้องออกค่าส่วนต่างมากมายหลังการใช้บริการ อีกทั้งการส่งเบี้ยประกันยังมีทั้งแบบรายเดือน ราย 6 เดือน หรือแม้กระทั่งรายปี ซึ่งเราต้องเอารายได้ที่มีเป็นหลัก เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับนั้นคุ้มค่าที่สุดตามกำลังซื้อที่มีและสามารถส่งได้จนครบอายุสัญญา

เลือกจากผลตอบแทนด้วยการเปรียบเทียบ

หากเราไม่มีปัญหาในเรื่องของรายได้และสามารถส่งเบี้ยประกันที่สูงขึ้นมาได้ ก็จะช่วยตัดเรื่องเบี้ยประกันที่จะต้องจ่ายไปได้เลย แต่ควรหันมาสนใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ อย่างเช่นค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าชดเชยจากการเป็นผู้ป่วยนอก หรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่พึงจะได้รับจากการซื้อประกันสุขภาพมากกว่า

โดยการที่จะได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า ให้เลือกบริษัทที่มีเบี้ยประกันต้องส่งใกล้เคียงกันมาเปรียบเทียบ ว่าบริษัทใดให้ค่าตอบแทนสูงกว่าก็ควรเลือกบริษัทนั้น

ไม่ควรเลือกประกันที่คุ้มครองเฉพาะผู้ป่วยนอก

ถึงแม้ในชีวิตจริงคนเรามักจะมีอัตราการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ สูงกว่าการเจ็บป่วยหนัก การเลือกซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทที่ให้ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) เสริมด้วยในข้อนี้ มักมีแค่บางบริษัทเท่านั้นที่ครอบคลุมผู้ป่วยนอกด้วยการจัดทำขึ้นมาขายเป็นพิเศษ ซึ่งเบี้ยประกันจะสูงกว่าแบบคุ้มครองผู้ป่วยในมาก

การซื้อประกันสุขภาพจึงควรมุ่งเน้นคุ้มครองการเจ็บป่วยหนักๆ ที่อาจกระทบกับเงินออมก้อนใหญ่ ส่วนการเจ็บป่วยเล็กๆ ควรออกค่าใช้จ่ายและรับความเสี่ยงไว้เองดีกว่า เพื่อป้องกันการส่งเบี้ยประกันสูงเกินไป

ควรเลือกโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้าน

ควรศึกษาว่าประกันสุขภาพที่จะตัดสินใจซื้อมีโรงพยาบาลเครือข่ายใกล้บ้านหรือไม่ เพราะหากเราเจ็บป่วยกะทันหันก็จะเป็นการดีไม่น้อย ถ้ามีโรงพยาบาลอยู่ใกล้บ้านและสะดวกต่อการเดินทาง เพื่อที่จะได้รับการบริการอย่างรวดเร็วที่สุด และไม่ต้องสำรองจ่ายก่อนแล้วค่อยมาเบิกคืนทีหลัง

อีกทั้งยังควรต้องเช็คอัตราค่ารักษาหลักๆ ที่บริษัทประกันต้องจ่าย อย่างเช่นค่าห้อง ค่ารักษาของแพทย์ หรือในกรณีที่เป็นโรคร้ายแรงจะมีค่าผ่าตัดอยู่ที่เท่าไร โดยอาจใช้วิธีสอบถามสถานพยาบาลแห่งนั้นเลยก็ได้ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาอย่างคร่าวๆ ก่อนตัดสินใจ และจะได้ซื้อประกันสุขภาพในราคาที่มีค่าชดเชยใกล้เคียงกับความจริงของตัวเรามากที่สุด รวมทั้งไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายหลังหักส่วนต่างภายหลังคราวละมากๆ อีกด้วย

เลือกซื้อประกันสุขภาพให้ครอบคลุมในความเสี่ยงอื่นๆด้วย

กรณีที่ทุพพลภาพจนไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและขาดรายได้ ในขณะที่ยังมีภาระต้องใช้เงินอีกมากแบบนี้ จึงควรพิจารณาซื้อประกันสุขภาพสำหรับกรณีเกิดโรคร้ายแรง และประกันสุขภาพที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเจ็บป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุให้ครอบคลุมเกือบทุกความเสี่ยงไว้ด้วย ถ้าเบี้ยประกันสูงเกินไปก็ควรพิจารณาให้เหมาะกับรายได้ที่เรามี โดยไม่จำเป็นต้องซื้อให้ครบทุกแบบตามที่บริษัทประกันมี

การเลือกซื้อประกันสุขภาพสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่สูงมาก ควรเลือกความคุ้มครองเบื้องต้นที่รองรับความเสี่ยงไว้บ้าง เพื่อแบ่งเบาภาระโดยไม่จำเป็นต้องรับความเสี่ยงไว้เองทั้งหมด สำหรับผู้ที่มีรายได้สูงก็สามารถซื้อแบบครอบคลุมทุกความเสี่ยงได้เลย โดยพิจารณารายละเอียดของแต่ละบริษัทให้เหมาะสมกับความต้องการของเรานั่นเอง


4 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
How to Shop for Health Insurance (for Parents). Nemours KidsHealth. (https://kidshealth.org/en/parents/buy-health-insurance.html)
You Can Buy Short-Term Insurance in Most States. But Is It a Good Idea?. Verywell Health. (https://www.verywellhealth.com/what-to-know-before-buying-short-term-health-insurance-3575706)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ตั้งกระทู้ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวิดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รอยโรค (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่ดูไฟล์ได้
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เข้าถึงได้

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
บทความต่อไป
ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD) คืออะไร
ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD) คืออะไร

รวมข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD) ที่คุณควรรู้