Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS

น้ำตาไหลในแมว

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,348,219 คน

ภาวะน้ำตาเอ่อล้นในแมว

ภาวะน้ำตาเอ่อล้นนั้นมีสาเหตุมาจากการมีน้ำตาที่มากเกินกว่าปกติ ซึ่งอาจจะมาจากรูปทรงของลูกตาในบางสายพันธุ์ การผลิตน้ำตาที่มากเกินไปสามารถเป็นผลจากพันธุกรรมได้จากการมีขนตาที่งอกออกมาผิดปกติหรือหนังตามีการม้วนเข้าด้านใน ภาวะนี้สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองแก่ลูกตาได้ และการไม่มีเปลือกตาสามารถพบได้แมวพันธุ์พื้นเมืองขนสั้น

อาการและประเภท

ภาวะน้ำตาเอ่อล้นนั้นจะสามารถสังเกตได้จากการที่มีปริมาณน้ำตามากกว่าปกติ หรืออาจจะพบว่ามีคราบน้ำตาบนใบหน้าได้ ส่วนอาการอื่นๆมีได้ดังนี้

  • พบว่ามีการหยีตา
  • มีการอักเสบของลูกตา
  • ตาแดงและมีการระคายเคือง
  • มีสิ่งคัดหลั่งออกมาจากตา
  • มีแผลที่บริเวณกระจกตา
  • ผิวหนังรอบๆดวงตามีการหย่อน

ความผิดปกติที่เป็นมาแต่กำเนิดนั้นประกอบด้วย การมีช่องเปิดเปลือกตาที่ใหญ่จนเกินไป จนเป็นสาเหตุทำให้ลูกตาในแมวพันธุ์หน้าสั้นได้รับสิ่งกระตุ้นเพิ่มมากขึ้น หรือ การที่ขอบตามีการม้วนเข้านั้น ส่วนบางสายพันธุ์สามารถพบได้ตั้งแต่แรกเกิด แต่ก็สามารถพบได้ในภายหลังจากการโดนกระทบกระเทือนและเส้นประสาทถูกทำลายได้

เนื้องอกที่เปลือกตาจะมีขนาดเล็กนูนขึ้นอยู่บนบริเวณเปลือกตา โดยที่เนื้องอกเปลือกตานั้นจะพบได้ไม่บ่อยในแมว แต่ถ้ามีการพบเจอส่วนมากจะเป็นเนื้องอกชนิด squamous cell carcinoma และจะพบว่าเกิดมากในแมวสีขาว ซึ่งบริเวณเปลือกตาจะไม่พบเม็ดสีปกคลุม

สาเหตุ

สาเหตุที่มีการเหนี่ยวนำให้แมวเกิดภาวะน้ำตาเอ่อล้นได้ มีมากมาย อาทิเช่น ภาวะโพรงจมูกอักเสบ จะทำให้เกิดการบวมที่บริเวณที่ติดกันกับระบบการระบายน้ำตา การกระทบกระเทือนหรือมีกระดูกใบหน้าแตกหัก มีสิ่งแปลกปลอมในลูกตา เช่น เศษแก้ว เมล็ดพืช หรือพยาธิ เนื้องอกที่บริเวณหนังตาที่สาม ตาขาว เปลือกตา โพรงจมูก กระดูกขากรรไกร หรือ ภายในโพรงอากาศรอบๆลูกตา และสาเหตุที่มีผลทำให้ท่อระบายน้ำตามีการอุดตันนั้นอาจมาจากการอักเสบที่เกิดขึ้นภายหลังหรือเป็นความผิดปกติที่เป็นมาตั้งแต่เกิดก็เป็นได้ ทำให้พบปริมาณน้ำตาที่หลั่งออกมามากกว่าปกติ

การอุดตันที่ท่อระบายน้ำตาอาจมีสาเหตุมาจากการที่ไม่มีรูเปิดที่ไหลเข้าสู่ระบบทางระบายน้ำตาตั้งแต่เกิด หรือ มีรูเปิดที่สามารถไหลเข้าสู่ระบบทางระบายน้ำตาได้แต่อยู่ผิดตำแหน่ง เช่น รูเปิดที่อยู่ตามด้านข้างใบหน้าใต้มุมของลูกตาใกล้กับจมูก หรือ อีกสาเหตุที่เป็นไปได้คือ ไม่พบรูเปิดของระบบระบายน้ำตาไปยังจมูก

การอักเสบของเปลือกตาและเยื้อตาขาวสามารถเกิดได้จากการติดเชื้อหรือภูมิคุ้มกันเหนี่ยวนำ ความผิดปกติของกระจกตาสามารถสังเกตได้จากการมีรอยข่วนหรือแผลหลุม ซึ่งอาจจะพบว่ามีการอักเสบหรือไม่อักเสบก็เป็นได้ การอักเสบสามารถพบที่บริเวณส่วนหน้าของลูกตา ได้แก่ ม่านตา ส่วนภาวะต้อหิน คือภาวะที่มีแรงดันในลูกตาสูงขึ้น และเนื้องอกของเปลือกตานั้นจะพบมากในแมวที่อายุมาก โดยเฉพาะแมวที่เลี้ยงไว้นอกบ้าน

การวินิจฉัย

สัตวแพทย์จะทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียด และทำการซักประวัติของอาการ หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะนี้

บางครั้งสัตวแพทย์จะทำการส่งตรวจทางรังสีวิทยา เพื่อตรวจดูรอยโรคที่บริเวณจมูกและโพรงอากาศ และอาจจะมีการใช้สารที่มีความแตกต่างกันเพื่อช่วยในการแยกแยะโครงสร้างต่างๆได้

สัตวแพทย์อาจทำการส่งตรวจ MRI หรือ CT scan ด้วยก็เป็นได้ ในการตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ จะมีการวิเคราะห์จากการเพาะเชื้อของส่วนประกอบที่อยู่ในลูกตา แต่อย่างไรก็ตามการผ่าเปิดเป็นวิธีเดียวที่สามารถให้คำวินิจฉัยขั้นสุดท้ายได้ สำหรับการวินิจฉัยที่พบว่ามีสิ่งแปลกปลอมอุดตันที่บริเวณท่อน้ำตานั้น สัตวแพทย์จะทำการฉีดน้ำเข้าสู่ท่อน้ำตาเพื่อขจัดสิ่งแปลกปลอมนั้น

ถ้าพบว่ามีดวงตามีการระคายเคือง สัตวแพทย์จะมีการย้อมสี fluorescein ซึ่งเป็นสีที่ไม่มีอันตรายต่อดวงตาและยังสามารถบอกรายละเอียดของดวงตาได้ภายใต้แสงสีฟ้า โดยมักจะย้อมดูในกรณีที่ลูกตาที่แผลถลอกหรือมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในลูกตา

การรักษา

ขั้นแรกในการรักษาสัตวแพทย์จะพยายามแก้ไขสาเหตุที่ทำให้ตาเกิดการระคายเคืองก่อน ได้แก่ นำสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในเนื้อเยื้อลูกตาหรือ กระจกตาออกไปก่อน หรือทำการรักษาโรคของดวงตาเบื้องต้น ได้แก่ เยื้อตาขาวอักเสบ กระจกตาเป็นแผลหลุมร่วมกับการอักเสบหรือไม่อักเสบก็ได้ การอักเสบที่ม่านตา หรือที่บริเวณส่วนหน้าของลูกตา ถ้าสามารถจัดการให้ไม่พบการอุดตันที่บริเวณท่อน้ำตาได้ น้ำตาก็จะสามารถระบายออกมาได้อย่างปกติ

สำหรับแมวที่มีการอักเสบที่บริเวณถุงน้ำตาจะต้องมีการสอดท่อเข้าสู่ท่อทางเดินน้ำตาเพื่อถ่างรูเปิดและป้องกันไม่ให้เกิดแผลเป็น

ถ้าหากสาเหตุมาจากโครงสร้างที่ผิดปกติของเปลือกตา ก็จำเป็นที่จะต้องมีการผ่าตัด ซึ่งวิธีนี้ถือเป็นวิธีโดยตรงที่จะทำให้เปลือกตากลับเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่ปกติ และการหายของแผลค่อนข้างที่จะเร็วและเป็นที่น่าพอใจ

การศัลยกรรมด้วยความเย็น หรือการกำจัดขนด้วยกระแสไฟฟ้าสามารถนำมาใช้เพื่อรักษาขนตาที่งอกออกมาผิดปกติได้

เนื้องอกที่บริเวณเปลือกตาจะต้องทำการรักษาในแบบเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่นของศีรษะ เช่น บริเวณหนังตาที่สาม หรือต่อมน้ำเหลือง ในกรณีที่แย่ที่สุด เราจะพบว่าเนื้องอกนั้นจะแพร่กระจายไปยังเส้นประสาทคู่ที่สอง ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น และอาจพบว่ามีการลามเข้าไปสู่สมองได้ การพยากรณ์โรคค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จ ถ้าหากทำการผ่าตัดได้โดยเร็วที่สุด

สัตวแพทย์อาจมีการสั่งจ่ายยาได้ขึ้นอยู่กับการวางแผนการรักษา ยาที่ได้รับก็จะประกอบไปด้วย ยาปฏิชีวนะแบบทา ยาแก้ปวดแบบทา ซึ่งจะช่วยในเรื่องกระบวนการหายของแผล และการใส่ปลอกคอในช่วงพักฟื้นจะช่วยป้องกันเรื่องการระคายเคืองที่บริเวณแผลได้อีกด้วย

ความเป็นอยู่และการจัดการ

ถ้าเจ้าเหมียวมีการอักเสบที่ถุงน้ำตา สัตวแพทย์จะต้องทำการตรวจซ้ำทุกๆเจ็ดวันจนกว่าการอักเสบจะหายไป และจะตรวจอย่างต่อเนื่องเมื่อหายต่ออีกอย่างน้อยเจ็ดวันเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ และถ้าหากว่าพบว่ามีการอักเสบนานกว่าเจ็ดถึงสิบวันโดยที่มีการรักษาอยู่ หรือมีการเกิดซ้ำภายหลังจากการหยุดรักษา จะพบได้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมหรือมีการติดเชื้อเข้ามาเกี่ยวข้องได้

ถ้าหากทำการผ่าตัดเพื่อเปิดทางระบายน้ำตาสู่รูจมูก จะต้องมีการสอดท่อ ที่เรียกว่า ท่อ Canulaเอาไว้ โดยท่อนี้จะต้องมีการตรวจสอบทุกๆเจ็ดวันเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความเสียหายใดๆ อีกทั้งท่อcanulaนี้จะต้องมีการเย็บยึดไว้กับที่ๆควรจะอยู่ ไม่ควรให้หลวมจนเกินไป และเมื่อทำการถอดท่อออกมา สัตวแพทย์จะต้องทำการตรวจสอบอีกครั้งภายในสิบสี่วัน

ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยที่สุดคือ การเกิดซ้ำ ซึ่งจะเกิดจากการที่มีการระคายเคือง การอักเสบที่ถุงน้ำตา หรือมีการปิดทางระบายน้ำตาที่มีการเปิดผ่าไว้ก็เป็นได้

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามสัตวแพทย์ที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม


ดูในแอป