Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS

การขาดสาร taurine ในแมว

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 893,176 คน

การขาดกรดอะมิโนทอร์รีนในแมว

กรดอะมิโนจะต่อกันเป็นสายของโปรตีนและมีประโยชน์ต่อการทำงานของระบบร่างกาย มีความสำคัญมากในชีวิตสัตว์ มีทั้งหมด 20 ชนิด

กรดอะมิโนจำเป็นจัดเป็นกลุ่มของกรดอะมิโนที่ไม่สามารถสังเคราะห์ได้ภายในร่างกายสัตว์ ทำให้จำเป็นที่จะต้องได้รับผ่านทางการกิน กรดอะมิโนทอร์รีนเป็นหนึ่งในสมาชิกของกรดอะมิโนจำเป็นและมีความสำคัญในสูตรอาหารแมว การขาดกรดอะโนตัวนี้ส่งผลให้เกิดการตาบอด และฟันสึก เนื่องจากเหตุผลที่กล่าวมาทำให้สูตรอาหารแมวจำเป็นที่จะต้องใส่กรดอะมิโนทอร์รีนเข้าไปเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดสารอาหาร

แต่อย่างไรก็ตามการที่แมวขาดทอร์รีนอาจจะมาจากโรคบางโรคและจำเป็นที่จะต้องเพิ่มสารทอร์รีนเข้าไปในอาหาร หรืออาจขาดทอร์รีนจากการได้กินอาหารประเภททำเองที่มีส่วนประกอบของผักหรือเนื้อสัตว์ต้มซึ่งจัดเป็นปัจจัยเสี่ยงในการขาดทอร์รีน

ทอร์รีนจะกระจายตัวอยู่ในร่างกาย ซึ่งส่วนมากจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆ ได้แก่ ผนังกล้ามเนื้อหัวใจ ในแก้วตา และสมอง หน้าที่ของสาร taurine นั้นค่อนข้างที่จะยากต่อการอธิบาย แต่เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าถ้าหากแมวขาดสาร taurine แมวจะมีโอกาสตาบอดและหัวใจวายเนื่องจากมีการขยายขนาดของหัวใจ และเมื่อให้สารเสริมทอร์รีนเข้าไป ภาวะนี้อาจจะหายเป็นปกติได้ทั้งหมดหรืออาจหายเพียงแค่บางส่วน

อาการ

การขาดกรดอะมิโนทอร์รีนจะไม่อาการที่แสดงออกอย่างเฉพาะ แต่อย่างไรก็ตามการขาดทอร์รีนจะทำให้เกิดการขยายขนาดของหัวใจ ซึ่งอาการที่แสดงออกจะมีความเกี่ยวข้องกับโรคนี้ 

สาเหตุ 

  • เกิดจากการกินอาหารที่ทำเองที่บ้านที่ใช้วัตถุดิบที่มีปริมาณทอร์รีนต่ำ
  • แมวอาจจะกินอาหารน้อยจนทำให้ไม่ได้รบสารอาหารที่ครบถ้วน 

การวินิจฉัย

สัตวแพทย์จะทำการซักประวัติถึงสุขภาพแมวอย่างละเอียดตั้งแต่อาการจนถึงประเภทอาหารที่แมวกิน ภายหลังจากการซักประวัติ สัตวแพทย์จะทำการตรวจร่างกาย ซึ่งในขณะนี้สัตวแพทย์จะทำการตรวจการทำงานของหัวใจร่วมด้วย

การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ทำเป็นประจำ ได้แก่ การตรวจค่าเลือดทางชีวเคมี การนับเม็ดเลือด และการวิเคราะห์ค่าจากปัสสาวะ ซึ่งผลจากการตรวจเหล่านี้มักจะออกมาปกติยกเว้นแต่ว่าแมวจะมีปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ จากนั้นสัตวแพทย์จะทำการส่งเลือดเพื่อไปตรวจหาระดับทอร์รีน เพื่อเป็นการยืนยัน

ถ้าหากพบว่าแมวเป็นโรคหัวใจ แมวจะต้องถูกเอ็กซ์เรย์ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และตรวจอื่นๆเพื่อประเมินความรุนแรงของโรค เนื่องจากการที่บริเวณแก้วตานั้นมีปริมาณของทอร์รีนปริมาณมาก ทำให้มักพบว่ามีความเสียหายของแก้วตาเกิดขึ้นในกรณีที่แมวขาดทอร์รีนอย่างเรื้อรัง ดังนั้นสัตวแพทย์จะต้องทำการตรวจดวงตาด้วยเพื่อหาความผิดปกติ 

การรักษา

การเสริมทอร์รีนเข้าไปในอาหารแมวจะเป็นวิธีการรักษาที่มีความนิยมกัน ในบางรายอาจจะต้องได้รับสารเสริมตลอดชีวิตเพื่อป้องกันการเกิดการขาดซ้ำอีกรอบ ซึ่งการรักษานี้จะขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของการขาดสารทอร์รีนและความสามารถของแมวในการรักษาระดับทอร์รีน แต่ในบางรายอาจจะหยุดให้สารเสริมได้เมื่ออาการดีขึ้น

การจัดการและความเป็นอยู่

แมวจะต้องการการดูแลอย่างดีที่บ้านในช่วงที่ทำการรักษา โดยแมวจะต้องได้รับยาที่มีความเข้มข้นและมีความถี่ที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดของอาการ ในรายที่เป็นโรคหัวใจ แมวจะต้องได้รับการพักผ่อนในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความเครียด นอกจากนี้แมวจะต้องได้รับการตรวจเป็นประจำเพื่อดูการตอบสนองต่อการรักษา ซึ่งการรักษาโดยการให้สารเสริมทอร์รีนนั้นมักจะให้ผลดีกับสัตว์ส่วนมาก แต่ก็บางรายที่การให้สสารเสริมนั้นไม่ได้ผล 

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามสัตวแพทย์ที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม